Annonce
Fredericia

Flere Ford, Fiat og andre biler i Fredericia: Antallet af familier med mange biler stiger

Bilparken vokser og vokser i Fredericia Kommune. Antallet af familier, der har to personbiler, firmabiler og/eller varebiler til rådighed, er steget fra 12,70 procent af samtlige familier i Fredericia Kommune i 2009 til 16,69 procent i 2019. Stigningen er lidt større end på landsplan.Her ses firmaet Dansk Auto Logik i Vamdrup, hvor nyankomne biler til Danmark transporteres videre til forhandlerne. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
I 2009 havde cirka 13 procent af familierne to biler. I dag er tallet 17 procent. Det er et højere hop end landsgennemsnittet.

Fredericia: Vi har bedre råd, vi har større behov. Eller vi er blevet mere magelige og bevidste om, at kollektiv trafik kan være dyr og besværlig.

I hvert fald vokser bilparken.

Antallet af familier i postnummer 7000, der har to personbiler, firmabiler og/eller varebiler til rådighed, er steget fra 12,70 procent af samtlige familier i Fredericia Kommune i 2009 til 16,69 pct. i 2019.

Stigningen er lidt større end på landsplan. Men tendensen er den samme. Det afslører tal fra Danmarks Statistik.

Annonce

Mest pressede veje: Bil efter bil efter bil...

Fra og med 2010 til og med 2018 er trafikken pr. døgn steget så meget på disse udvalgte og mest betrængte strækninger:

Motorring 3 i Storkøbenhavn, mellem frakørsel 19 og motorvejskryds Gladsaxe: 42,6 procent.

Holbækmotorvejen øst for Roskilde: 41 pct.

Fynske Motorvej ved Den Ny Lillebæltsbro: 32,6 pct.

Sydjyske Motorvej nord for Kolding: 34,9 pct.

Østjyske Motorvej på Vejlefjordbroen: 36,6 pct.

Kilde: Vejdirektoratet

95 familier med +3 biler

Flest familier i Fredericia har stadig kun en bil. Nemlig 48,83 pct.

Tallet er imidlertid faldende i forhold til 2009, fordi der altså er flere med et par eller endda tre - eller fire - vogne i indkørslen eller ved kantstenen.

For eksempel har 489 familier i Fredericia tre biler. I 2009 var det 280 familier. Det er en stigning fra 1,12 pct. af familierne til 1,83 pct. af familierne på de 10 år.

95 lokale familier har i 2019 flere end tre biler. Men så er vi nede i de meget små procenttal. De 95 skal dog alligevel ses i lyset af, at bare 41 familier i Fredericia havde flere end tre i 2009.

Derfor kører vi

Vejdirektoratet tilskriver de mange flere person-, firma- og varebiler den generelle øgede velstand.

Direktoratet måler stigningen ud fra trafikken på motorveje og hovedveje. Ikke overraskende er den også oppe i et højere gear i disse år. Vi kører oftere i kø eller med sneglefart.

- Den danske økonomi er inde i en positiv udvikling. Flere kommer i arbejde. Privatforbruget stiger. Der er et voksende transportbehov, skriver Vejdirektoratet blandt andet i en pressemeddelelse om trængsel på statsvejene i 2018:

- Udviklingen er godt hjulpet på vej af sænkede registreringsafgifter, faldende benzinpriser og stigende priser i den kollektive trafik.

Fokus på grønnere biler

Første halvdel af 2019 ligger dog på niveau med første halvdel 2018 hvad angår det samlede bilsalg.

Det konstaterer De Danske Bilimportører:

- Der er sammenlagt solgt 122.239 personbiler i Danmark i første halvdel af 2019, hvilket er en marginal stigning på cirka 1,2 pct. i forhold til sidste år, hvor der blev solgt 120.726 personbiler i samme periode. Markedet er således stabilt, uagtet der har været betydelige udsving de seneste måneder. Både op og ned.

- Forventningerne til det samlede bilsalg mod slutningen af året er positive, fortsætter brancheforeningen i en status:

- Det skyldes voksende fokus på udskiftning af den gamle bilpark til en ny og grønnere.

Går kun én vej...

I dag afvikles over en tredjedel af den samlede vejtrafik i Danmark på motorvejene mod blot 16 pct. for 25 år siden.

Samlet set er danskernes personbilpark vokset med 22 pct. siden 2010, så flåden med DK på nummerpladen eller klistermærke nærmer sig 2,6 millioner.

Og vi vil have flere muligheder på fire hjul. Frem til 2030 venter Vejdirektoratet, at trafikken på statsvejene stiger med yderligere 14 pct., når man indregner udbygninger, der i øjeblikket er vedtaget og finansieret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

112 For abonnenter

Mænd fægtede med lange knive under røveri: På blot fire minutter røvede de brugs

Annonce