Annonce
Fredericia

Fortove fjernes: Omprioritering skal sikre bedre vedligeholdelse

I flere nye udstykninger er der kun fortov på stamveje, mens boligveje ofte ikke er anlagt fortov. Fredeirica Kommune mener også, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at nedlægge vise fortove rundt om i kommunen. Arkivfoto: Torben Glyum
240 kilometer fortov i kommunen er for meget til, at de alle kan vedligeholdes med de afsatte budget. Miljø og Teknik samt politikere vil nedlægge fortove for at finde penge til bedre renovering af de mest benyttede.

Fredericia: De 240 kilometer offentlige fortove, der findes i Fredericia Kommune, er for meget. I hvert fald hvis man har en ambition om løbende at vedligeholde samtlige kilometer.

Det mener forvaltningen bag miljø- og teknikudvalget samt politikerne i udvalget, som på det seneste udvalgsmøde godkendte en indstilling fra Teknik og Miljø. Med politikernes nik kan der fremover blive fjernet fortove ved vise veje, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Beslutningen bunder i, at der i mange ældre udstykninger ifølge forvaltningen er etableret smalle fortove i begge sider af vejen. Det er dyrt at vedligeholde, og samtidig betyder det, at materiel til snerydning slider hårdt på belægningen. I stedet vil man ud fra en række kriterier vurdere, om det giver mening at nedlægge fortovet i den ene side.

De midler, der spares ved ikke at skulle renovere de fjernede fortove, skal i stedet gå til at opretholde en højere kvalitet af de resterende fortove.

- Udfordringen er, at når du er ude på de steder, hvor der er så lidt trafik – også gående trafik – så er sandsynligheden for, at vi nogensinde kommer ud og renoverer meget, meget lille. Vi har de midler, vi har, og de vil altid blive prioriteret, der hvor vi har meget gående trafik, fortæller formanden for miljø- og teknikudvalget, Christian Bro (S).

Annonce

Kriterier for nedlæggelse

Teknik og Miljø-afdelingen i Fredericia Kommune har udarbejdet et forslag til retningslinjer for, hvilke forhold der skal overvejes, inden et fortov nedlægges. Af forslaget fremgår det, at de følgende fire parametre altid skal tages i betragtning for at sikre, at en nedlæggelse ikke medfører "særlig utryghed eller andre gener/ulemper for trafikanterne."

- Er der etableret fortov i begge vejsider, hvor det ikke er nødvendigt?

- Er hastigheden passende lav til, at fodgængere trygt kan krydse vejen og benytte fortovet i modsatte vejside?

- Er der mulighed for at benytte cykelsti som fællessti (eventuelt ved at udvide cykelstien)?

- Er der skillerabat, der kan/bør fjernes for at forbedre fortovet (øge bredden) eller fordi det er et uhensigtsmæssigt dyrt driftselement (græsklipning)?

Kan omlægges hvert 72. år

Fredericia Kommune har afsat små fire millioner kroner om året til omlægning og renovering af fortove. Derudover bruges der yderligere 500.000 kroner på akutte reparationer. Med det budget anslår Teknik og Miljø, at fortovene kan omlægges cirka hvert 72. år, og det er ifølge afdelingen ikke realistisk, at de kan holde så lang tid.

Blandt kriterierne for, om et fortov kan nedlægges, vil man blandt andet kigge på, om fodgængere trygt kan krydse vejen og benytte fortovet i modsatte vejside.

De steder, hvor fortovene bliver fjernet, vil kommunen vurdere, om det kan lade sig gøre at opgradere fortovet på den modsatte side af vejen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce