Annonce
Trekantområdet

Forurening i Randbøldal: Ministeren kommer på besøg for at se på malakitgrønt

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøger mandag Randbøldal for at se og høre mere om malakit-forureningen i de to opstemmede søer. PR-foto
Miljøminister Lea Wermelin (S) kommer mandag til Randbøldal for at drøfte løsninger på malakitgrønt- forurening sammen med natur- og miljøudvalget.
Annonce

Randbøldal: Når Vejle Byråds natur- og miljøudvalg mødes på mandag, er det ikke på Kirketorvet i Vejle, men på Randbøldal Kro.

Anledningen er, at miljøminister Lea Wermelin (S) har takket ja til en invitation til at komme til Randbøldal og ved selvsyn se og drøfte malakitgrønt-forureningen i Vejle Å, der stammer fra de opstemmede søer i Randbøldal.

Mødet med miljøministeren er blevet til på foranledning af tidligere byrådsmedlem Birgitte Vind, der i dag sidder i Folketinget med Lea Wermelin, og Søren Peschardt, 2. viceborgmester i Vejle Kommune.

- Vi er superglade for, at miljøministeren har reageret så prompte på vores henvendelse. Lokalt er vi rigtig glade for den konstruktive og direkte adgang, vi har til Christiansborg, og vi har meget, som vi gerne vil i dialog med ministeren om, siger Søren Peschardt (S) i en pressemeddelelse. - Malakitgrønt-forureningen ligger som en tikkende bombe under alt det, vi gerne vil i Vejle Ådal. Det har indflydelse på naturen og på de rekreative kvaliteter, og så har vi lokale erhvervsinteresser, der er direkte truet, tilføjer han.

Malakitgrønt-forurening i Randbøldal

• I september 2016 blev Vejle Kommune bekendt med malakitgrønt forureningen, da hollandske fødevaremyndigheder fandt malakitgrønt over grænseværdier i dambrugsfisk fra Vejle Å.
• En lille mængde malakitgrønt afgives løbende fra de opstemmede søer i Randbøldal.
• Malakitgrønt optages i både dambrugs- og vildtfisk, og der er målt så høje værdier i dambrugsfisk fra to nedstrøms liggende dambrug, at fisk derfra ikke må omsættes til konsum.
• Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at spise fisk fra åen eller ved at drikke vand fra Randbøldal Vandværk.
Annonce

EU skærper krav i 2022

Forureningen med malakitgrønt stammer fra før 1990, hvor reglerne for de stoffer, der blev anvendt til for eksempel farvning af tekstiler og til sygdomsbekæmpelse i dambrug, var mere lempelige.

Stoffet, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende, optages i både dambrugs- og vildtfisk.

I ådalen har det i dag direkte betydning for to konkrete dambrug, der har fået forbud mod at sælge deres fisk som menneskeføde, fordi EU's grænseværdi for, hvornår fiskene ikke længere må sælges som fødevarer, er overskredet med op til fem gange. Og fra 2022 skærper EU kravene til grænseværdien for malakitgrønt, og det kan få indflydelse på endnu flere dambrug i ådalen.

Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dog, at det ikke er sundhedsskadeligt at spise fisk fra åen eller drikke vand fra Randbøldal Vandværk.

Annonce

Håber på hurtig løsning

- Vi anerkender, at den nuværende regering har arvet en række udfordringer med generationsforureninger. Vi håber dog, at hvis vi viser lokal vilje til at finde en form for medfinansiering, kan der findes en vej til en hurtig løsning, siger Karl Erik Lund (DF), formand for natur- og miljøudvalget, i pressemeddelelsen. Hvis problemet med malakitgrønt skal løses, skal slammet fjernes helt. Et forsigtigt overslag fra det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon, for at fjerne slammet lyder på mellem 11 og 14 millioner kroner.

På mandagens møde bliver miljøministeren ligeledes orienteret om nogle af de øvrige spændende og store udfordringer, Vejle Kommune står over for. Blandt andet klimaudfordringer og muligheden for at opstemme vand på landbrugsarealer opstrøms Grejs Å samt Projekt Sund Vejle Fjord, der går i luften ved årsskiftet. Herudover bliver miljøministeren orienteret om kommunens netop vedtagne biodiversitetsplan og de forskellige samarbejdsnetværk. /vfo

Det er slammet i de opstemmede søer, der er forurenet med malakitgrønt. Det skønnes at ville koste mellem 11 og 14 millioner kroner at rense søerne for det forurenede slam. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Forbrugerne stemmer med gaflen

Fredericia For abonnenter

Eksercerhuset renoveres for 8,5 millioner kroner -  husets indhold skal spille sammen med andre kulturhuse

Annonce