Annonce
Trekantområdet

Forvaltningen var advaret om, at politikerne ville lytte til kritikere af lokalplan

Hvordan skal Skibet-området udvikle sig? Det skal en helhedsplan nu kortlægge. Onsdag satte byrådet arbejdet i gang via en lokalplan for et område i Knabberup. I forvejen er der sat gang i arbejdet med en ny lokalplan for et areal ved Kølholt i nederste højre hjørne af dette luftfoto. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Først blev indsigelserne fra Lokalrådet for Skibet og Omegn overhørt - senere fik rådet en hovedrolle i sagen om den omstridte lokalplan 1308, der giver plads til 28 nye rækkehuse ved Rapsvænget.

Skibet: Sagsbehandlerne i Vejle Kommunes planafdeling var advaret.

Da byrådet på det sidste møde før sommerferien sendte lokalplanforslag 1308 i offentlig høring, rejste tre politikere sig fra deres plads i byrådssalen for at kommentere planen.

Alex Vejby Nielsen (S), Morten Kristensen (SF) og Per Olesen (V) bebudede, at de ville være meget opmærksomme på de høringssvar, der kom ind fra naboerne i Skibet.

Annonce

Alle tre var skeptiske omkring antallet af boliger og eventuelle trafikale problemer ved at placere 28 rækkehuse i stedet for 13 parcelhuse ved Rapsvænget.

Da høringsperioden var overstået, havde forvaltningen modtaget syv indsigelser - flere meget omfattende. Den mest omfangsrige kom fra Lokalrådet for Skibet og Omegn. Hele 13 punkter havde sagsbehandlerne fra kommunens planafdeling taget med i gennemgangen over høringssvar.

Tilbage i det politiske system var det i første omgang politikerne i teknisk udvalg, der skulle beslutte, om forslaget skulle ophøjes til gældende lokalplan.

Sagen var på udvalgets dagsorden 1. september, og da politikerne i dagene før mødet fik dagsordenen, kunne de læse følgende konstatering fra kommunens planforvaltning:

Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer.

Ud over lokalrådet havde syv naboer og andre interesserede afleveret høringssvar. De pegede på, at der i forvejen var mange rækkehuse i området, på risikoen for trafikale problemer og på mangel af overordnet planlægning for hele Skibet-området.

Ikke ændret et komma

Men trods indsigelserne og meldingen fra politikerne fra Socialdemokratiet, SF og Venstre før høringsfasen, var forvaltningen altså nået frem til, at det ikke var nødvendigt at ændre et komma i forslaget til lokalplan.

Resultatet kunne ses ved afstemningen i teknisk udvalg. Kun formand Gerda Haastrup Jørgensen (V) og næstformand Kim Hesel (løsgænger) gik ind for indstillingen fra embedsværket.

Formandens partifælle Per Olesen ville hverken sige ja eller nej. Samme holdning havde Dansk Folkepartis Svend Erik Nielsen.


Vi er skeptiske i forhold til flere rækkehuse og trafik, men med på at sende planen i høring. Vi vil så være opmærksomme på de høringssvar, der kommer ind.

Alex Vejby Nielsen (S), da byrådet sendte lokalplanforslaget i høring


Socialdemokratiets to medlemmer Alex Vejby Nielsen og Johnny Beck sagde nej sammen med SF's Morten Kristensen.

På det tidspunkt stod det klart, at planen mod forventning kunne få en svær gang gennem det politiske system. Og nu blev lokalrådet ifølge formand Claus Hillker kontaktet.

Annonce

Møde med udvikleren på åstedet

- Da udvikleren kunne se, at planen ikke blev modtaget som forventet, ville han gerne mødes og forklare sine tanker konkret på stedet. Det var vi med på og aftalte et møde. Vi fik også Morten Skovlund med (tidligere lokalrådsformand og nuværende byrådsmedlem for S, red.) og havde koordineret med naboerne fra Østengaard Grundejerforening. Men de kom desværre ikke.

Ved mødet på Rapsvænget så lokalrådet mere detaljerede tegninger end de skitser, der var sendt med lokalplanen. De fik snakket om parkering, natur og legeplads.

Selvom lokalplanforslag 1308 stadig ikke var ideel, var den gældende lokalplan 1045 heller ikke nogen åbenbaring.

Mange har kritiseret, at de grønne naturkiler, der ifølge den overordnede plan for Skibet og Knabberup skal bevares, stort set forsvinder med lokalplan 1308.

Men det skete allerede med den 12 år gamle lokalplan, hvor der blev tilladt parcelhuse på det område, som 1308 har fokus på.

- Man kan sige, at vi har stået med et valg mellem pest og kolera, som Claus Hillker udtrykker det.

Annonce

Sen mail til udvalgsformand

Efter mødet med udvikleren var lokalrådsformaden flere gange i kontakt med udvalgsformand Gerda Haastrup Jørgensen, og kulminationen kom tirsdag.

Her havde lokalrådet møde. Medlemmerne diskuterede, hvilke forslag rådet havde til ændringer. Resultatet var fire punkter: Større biodiversitet, fælles grundejerforening, legeplads og højst 24 boliger.

Samtidigt slog lokalrådet fast, at mange års ønske om en helhedsplan for Skibet ikke længere var et ønske, men nærmere et krav.

Sent tirsdag mailede Claus Hillker lokalrådets forslag til udvalgsformanden, der onsdag morgen klokken 8.03 sendte et ændringsforslag til kollegerne i byrådet - otte timer før afstemningen i byrådet.

Annonce

Boligantal blev fastholdt

Ændringsforslaget viste, at  Gerda Haastrup havde taget stort set alle rådets ønsker til justeringer med. Undtagelsen var forslaget om en max-grænse på 24 boliger. I sit forslag holdt udvalgsformanden fast i 28 boliger.

Det vedtog flertallet i byrådet

Ved byrådsmødet stemte 17 ud af 31 medlemmer for følgende tilføjelse til lokalplan 1308 for et boligområde ved Rapsvænget i Skibet:

  • Lokalplanen skal bidrage til udvikling af unikke og kvalitetsrige boligområder. Dette understøttes ved at lave grønne tage og lade mest muligt af de omkringliggende arealer passe sig selv.
  • Der skal etableres en fælles grundejerforening for Rapsvænget.
  • Der etableres et rekreativt område i delområde 2.
  • Der kan max bygges 28 boliger tæt-lav i delområde 2.
  • Byggeprocenten må max være 30 %.
  • Sideløbende med lokalplanens realisering udarbejdes der en helhedsplan for hele området fra Trædballe til vest for Skibet Skole.

Nok så vigtigt var, at udarbejdelsen af en helhedsplan blev skrevet ind i ændringsforslaget.

Oprindelig var den konservative Dan Arnløv Jørgensen klar med et ændringsforslag med krav om en helhedsplan - men nu blev kravet indarbejdet i ændringsforslaget fra Gerda Haastrup Jørgensen.

Annonce

Lang kamp for helhedsplan

En helhedsplan for Skibet har spøgt i årevis. Allerede efter det første ordinære møde i lokalrådet i april 2015 kunne man læse følgende i bestyrelses-referatet:

Alle støttede op om de på generalforsamlingen godkendte formålsparagraffer og ved “bordet rundt” blev der udtalt særlige ønsker om at have fokus på og pt. arbejde med  helhedsplan for området (bl.a. med fokus på trafik, handel, udvikling, vækst).

Så sent som for en måned siden sendte den daværende formand og nuværende byrådsmedlem Morten Skovlund (S) en mail til kommunens tre direktører for teknik og miljø, børn og unge og kultur og sundhed. Her opfordrede han til at få udarbejdet en fælles udviklingsstrategi for Skibet-området.

Planen skal have fokus på hele udviklingen i det hastigt voksende område - det vil sige infrastruktur, skole, børnepasning og idrætshal.

Mailen blev sendt 31. august, og næsten præcist en måned senere stemte Morten Skovlund så sammen med sine partifæller i Socialdemokratiet og byrådets tre SF'ere nej til et ændringsforslag, der slog fast, at der skal udarbejdes en helhedsplan.

Annonce

S og SF imod lokalplan - ikke helhedsplan

Men i byrådssalen blev det gentagne gange understreget, at det ikke skyldtes modstand mod en helhedsplan - tværtimod. Var forslaget kommet selvstændigt, havde både S og SF stemt ja. Men modstanden mod flere rækkehuse ved Rapsvænget var så stor, at selv løftet om en helhedsplan ikke var nok til at få de to partier til at ændre holdning.

En fornyet sagsbehandling af hele lokalplanen kunne muligvis have sikret opbakning fra de to partier - ikke mindst nu, hvor lokalrådets ønsker i nogen grad var imødekommet. Men på byrådsmødet var der ikke flertal for at sende sagen tilbage.

Til gengæld følte den tredje kritiker, Per Olesen fra Venstre, sig imødekommet. Derfor sagde han sammen med sine partifæller og byrådets øvrige borgerlige ja til en plan - der sender flere rækkehuse til Skibet, men samtidig sikrer, at et mangeårigt ønske om en samlet planlægning bliver ført ud i livet.

Det kunne lokalrådsformand Claus Hillker konstatere fra tilhørerpladserne ved byrådsmødet onsdag. Den del er han tilfreds med. Han er også glad for, at lokalrådet blev hørt efter at være blevet overhørt i første omgang.

Men formanden er ked af, at flere andre indsigere til lokalplanen ikke blev imødekommet i samme grad.

-  Lokalrådet skal spille en rolle, men jeg er ked af hovedrollen i forhold til de andre indsigelser, der var til lokalplanforslaget, konstaterede Claus Hillker morgenen efter byrådsdebatten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Hun var SÅ forsigtig, men endte alligevel med at smitte hele familien: Nu advarer Gitte alle andre mod at lade corona-paraderne falde

Fredericia For abonnenter

Fagforening havde 11 sager på Ulleruphus: Leder stoppede efter henvendelse

Annonce