Annonce
Fredericia

Borgmester flytter til udlandet: De unge i Fredericia får en ny leder

Kirthana Suppaia er viceungeborgmester i Fredericia. Om hun skal overtage borgmesterposten efter Lin Poulsen Mataji, afgøres til januar. Foto: Peter Friis Autzen
Liv Poulsen Mataji siger farvel til de unges byråd. Posten går måske videre til viceungeborgmester Kirthana Suppaia.

Fredericia: Efter nytår siger Fredericias ungebyråd farvel til borgmester Liv Poulsen Mataji, som flytter til USA med sin familie.

Afskeden betyder, at det unge byråd skal have en ny borgmester. I samme omgang skal rådet udpege en ny suppleant. Det sker på det første møde efter nytår, som holdes sidst i januar.

Allerede på sit sidste møde som ungeborgmester gav Liv Poulsen Mataji borgmestertitlen videre til den hidtidige viceungeborgmester, Kirthana Suppaia, som dermed skal lede møderne frenover.

Annonce

FAKTA

  • Ungebyrådet er høringspart på en lang række sager, hvor det rigtige byråd lægger øre til de unges indspark og mening. Ungebyrådet kan også selv tage emner op.

  • Møderne i ungebyrådet er præget er stort engagement i byen - men også af stigende fravær. Ifølge referaterne er der gennemført møde med kun et halvt ungebyråd til stede. Enkelte medlemmer har ifølge referaterne kun været med til meget få møder.

Godt at engagere sig

Kirthana Suppaia glæder sig over den mulighed for engagement, ungebyrådet giver hende.

- Jeg kan lide at gøre indflydelse - så byen kan blive noget andet end bare morfinbyen, siger hun og tilføjer, at misbrugsudfordringer fylder meget i snakken.

- Jeg ser også misbrug blandt jævnaldrende, siger den 15-årige viceborgmester, der håber, at ungebyrådet kan blive en medspiller i indsatsen på det område.

- Men vi unge skal ikke kun tages med på råd om "unge" emner. Vi har også meninger om infrastruktur, arbejdsmarked og andet, siger hun.

Fredericia ungebyråd sammen med det voksne byråds 2.viceborgmester Ole Steen Hansen (S). Foto: Fredericia Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

Annonce