Annonce
Fredericia

Kort tid efter stor sparerunde: Fredericia Kommune på jagt efter to direktører

Borgmester Jacob Bjerregaard og de øvrige 20 medlemmer af byrådet besluttede på den lukkede del af det seneste byrådsmøde at ansætte to nye koncerndirektører, som skal udgøre den strategiske ledelse af kommunen i samarbejde med kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe (t.v.) Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Efter år med en kommunaldirektør alene i spidsen for kommunen har et enigt byråd besluttet at styrke den strategiske ledelse med to direktører. En får det strategiske ansvar for børn og unge, den anden for ældre og voksne. Medarbejderne har efterspurgt strategisk ledelse og roser tiltaget.

Fredericia: Efter et par år med kun en kommunaldirektør i spidsen for den 4000 mand store kommunale organisation i Fredericia bliver det øverste ledelseslag nu udvidet. På den lukkede del af det seneste byrådsmøde besluttede politikerne at gå på jagt efter to koncerndirektører.

- Vi må erkende, at der er behov for ekstra ledelseskraft i forhold til de mange store opgaver, der ligger foran os. Vi har eksempelvis en ambition om, at nu SKAL budgetterne på ældre- og voksenhandicapområdet holdes, vi skal bygge ny daginstitution, vi skal have truffet beslutning om et nyt teater, hele fritidsområdet skal nytænkes samt en lang række andre store opgaver, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

De mange opgaver kræver en strategisk ledelse, som også kan sikre, at opgaverne løses i samarbejde på tværs af områderne, konstaterer borgmesteren.

Annonce

Ny strategisk ledelse

Den strategiske ledelse i kommunen styrkes med to koncerndirektører.

Koncernledelsen vil fungere under ledelse af kommunaldirektøren samt to koncerndirektører, der kan og skal arbejde på tværs.

Den ene direktør får det overordnede ansvar for børn og unge.

Direktøren skal binde overgangen fra barn/ung til voksenområdet sammen ikke mindst på handicap- og psykiatriområdet.

Den nuværende stilling som børn og ungechef nedlægges, mens stillingen som familie- og børnesundhedschef opretholdes.

Den anden direktør får ansvaret for voksne og ældre. Det omfatter senior og handicapområdet, samt social- og beskæftigelsesområdet.

Ledelsesstrukturen på ældre- og voksenområdet fortsætter.

For mange opgaver til en

Politikerne har ønsket, at Fredericia Kommune skal drives efter en såkaldt koncernmodel, hvor hvert fagområde ledes af en koncernchef.

- Har den model ikke fungeret optimalt?

- Jo, vi er godt tilfredse med modellen, men antallet af opgaver er vokset, og der er ganske enkelt behov for ekstra overordnet strategisk ledelse for at kunne opfylde vores ambitioner for kommunen, siger Jacob Bjerregaard.

- I ønskede selv en model, hvor der kun var en kommunaldirektør i spidsen. Var det forkert?

- Kommunaldirektøren har gjort det godt, men både kommunaldirektøren, koncernlederne og medarbejderne har efterspurgt, at vi styrker og tilpasser modellen med to nye koncerndirektører, der kan sikre, at vi får løst de meget store opgaver, vi har foran os. Det har vi lyttet til og handlet på, siger Jacob Bjerregaard.

Tilfredse medarbejdere

De mange opgaver udløber af det budget, som netop er vedtaget for 2020. Samtidigt har kommunen netop sagt farvel til Anders Axø, som har været chef for hele børn- og ungeområdet. Endelig har der fra medarbejderside været et ønske om mere ledelseskraft.

- Vi har derfor ment, at det var det rigtige at tilpasse modellen nu, og er endt på at ansætte to koncerndirektører, som kan favne bredt. Timingen er god nu, da Anders Axø er gået på pension, og den stilling dermed er vakant og kan erstattes med en ny koncerndirektør. Vi har haft medarbejderne indover og fået opbakning til tilpasningen, siger Jacob Bjerregaard.

Det fremgår af et høringssvar til byrådet fra MED-udvalget:

- Vi har stor forståelse og anerkender behovet for at udvide med to strategiske koncerndirektører der i samarbejde med kommunaldirektøren, kan sætte retning og bringe Fredericia ind i fremtiden med fokus på nytænkning, på økonomi og på det tværgående samarbejde. Vi bakker fuldt ud op om, at der satses strategisk, skriver udvalget blandt andet.

Pengene passer

De to direktører skal rekrutteres fra øverste hylde, og stillingerne bliver slået op inden jul. Målet er, at direktørerne kan tiltræde senest 1. marts.

- Jeg håber, at der er nogle attraktive emner, som vil bruge julen til at overveje, om de kunne se sig selv i vores kommune. Vi samarbejder med et rekrutteringsfirma om at finde de rette personer, siger Jacob Bjerregaard.

I budgettet for 2020 blev der gennemført besparelser, som betød færre ansatte på rådhuset.

- Er der råd til at ansætte to nye direktører?

- Der blev i budgettet afsat 1,5 mio. kroner til at styrke ledelsen, og de indgår i den kommende lønpulje sammen med den lønsum, som var afsat til en ny børne- ungechef. Så pengene passer, siger Jacob Bjerregaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

Annonce