Annonce
Fredericia

Fredericia Kommune underkendt af Ankestyrelsen i mørklægningssag: Kommunen savner klart svar

Fredericia Kommune afleverede koncessionsaftalen mellem kommunen og advokatfirmaet Publicere fyldt med sorte streger. Det skal kommunen nu begrunde yderligere, har Ankestyrelsen bestemt. Foto: Peter Friis-Autzen
Ankestyrelsen vil have Fredericia Kommune til at begrunde yderligere, hvorfor de undlod at give aktindsigt i en stor del af den aftale, kommunen indgik med selskabet Publicure om at finde besparelser på håndværkerudgifter. Afgørelsen betragter kommunen som en ikke-afgørelse uden klart svar, om kommunen handlede korrekt eller ej.
Annonce

Fredericia: Ankestyrelsen har bedt Fredericia Kommune genbehandle en sag om aktindsigt i den aftale, kommunen for flere år siden indgik med advokatvirksomheden Publicure.

Publicure var ansat til at påvise besparelser på håndværkerudgifter for kommunen.

Kommunen sagde nej til fuld aktindsigt i sagen, som derfor er blevet døbt "mørklægningssagen". Kommunen sagde nej, fordi man var nervøs for et erstatningskrav fra Publicure.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Fredericia Kommune ikke har konkretiseret, hvorfor kommunen kunne risikere at lide et økonomisk tab ved at offentliggøre hele aftalen.

Ankestyrelsen beder derfor Fredericia Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.


Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Fredericia Kommune ikke har konkretiseret, hvorfor kommunen kunne risikere at lide et økonomisk tab ved at offentliggøre hele aftalen.

Ankestyrelsen


- Vi betragter det som en ikke-afgørelse, og det er vi lidt trætte af. Vi havde håbet, at Ankestyrelsen ville afgøre tydeligt, om vi tog fejl i at tilbageholde oplysningerne,  eller vi havde ret. Der er ingen hemmeligheder i aftalen set fra vores side, så vi så den gerne offentliggjort, men vi har vurderet, at vi kunne risikere et erstatningskrav, hvis vi offentliggjorde indholdet, siger økonomidirektør i Fredericia Kommune Tommy Abildgaard.

Annonce

Forfra igen

Kommunen modtog afgørelsen fra Ankestyrelsen torsdag, og Tommy Abildgaard konstaterer, at det nu er forfra igen.

- Vi er nødt til at tage en ny runde på sagen. Vi skal spørge Publicure en gang til, hvordan de forholder sig til anmodningen om aktindsigt, og bede dem tydeligere godtgøre, at de risikerer et økonomisk tab ved, at vi giver fuld aktindsigt. Det må vi så vurdere på. Men formodentlig ender det med, at vi kan sende en ny aktindsigt med overstregninger, og så vil den ende ved Ankestyrelsen igen, forudser Tommy Abildgaard.

Det var journalist Lars Bjørknæs fra Malaga, som havde anmodet om aktindsigt i aftalen mellem Fredericia Kommune og Publicure. Tilbage i 2017 havde Otto Henriksen fra Egil Rasmussen A/S bedt om det samme. Begge modtog aftalerne stort set overstreget ud fra begrundelsen om risiko for erstatningsansvar.

Aftale blev mørklagt

Det er en koncessionsaftale mellem Fredericia Kommune og advokatfirmaet Publicure, som er omdrejningspunkt i mørklægningssagen.

Aftalen blev indgået i 2015.

Udsigt til en presset økonomi og effektiviseringskrav på grund af det statslige omprioriteringsbidrag fik i 2015 daværende kommunaldirektør Michael Holst til at indgå samarbejde med advokatfirmaet Publicure om at gennemtrevle hele den kommunale indkøbspolitik.

Målet var besparelser for at undgå at skære i velfærden.

Det mål blev indfriet - aftalen realiserede besparelser på 33,2 millioner kroner i perioden 2017 til 2020.

Besparelsen blev indhentet via nye udbud omkring håndværkerydelser.

Advokatfirmaet Publicure blev honoreret med 6,5 millioner kroner for konsulentarbejde i den forbindelse.

Den samlede betaling blev gennemført via 13 rater.

Journalist Lars Bjørknæs søgte i december 2019 om aktindsigt i aftalens indhold, men modtog aftalen fyldt af overstregninger.

Den begrænsede aktindsigt var begrundet i risikoen for at offentliggørelse ville påføre kommunen tab.

Den afgørelse blev anket til Ankestyrelsen, som nu har bedt kommunen træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

Publicure blev hyret af Fredericia Kommune tilbage i tidligere kommunaldirektør Michael Holsts tid. Han skulle komme med forslag til besparelser og vurderingen var, at der kunne spares på håndværkerudgifter.

Publicure fik knap otte mio. kroner for indsatsen, mens Fredericia Kommune fik en besparelse på 39 mio. kroner.

Annonce

Forretningshemmeligheder?

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) har fastholdt, at det var på foranledning af Publicure, at aftalen er mørklagt. Publicures direktør har udtalt, at de ikke har forlangt, at aftalen er hemmelig, men Publicure har i sit høringssvar på aktindsigten gjort klart, at der var tale om forretningshemmeligheder i den aftale, som blev indgået. Og det ville kunne give selskabet et tab, hvis de dele af aftalen blev offentliggjort, fastslog firmaet.

- Set fra vores side har det været svært at forstå, at det skulle være forretningshemmeligheder, men nu må de begrunde det tydeligere, og så må vi se. Vores udgangspunkt er, at vi ikke vil risikere et erstatningskrav, siger Tommy Abildgaard.

Sagsbehandlingen sættes i gang nu fra Fredericia Kommunes side, og Tommy Abildgaard forventer, at der nu vil gå yderligere måneder, før sagen er afgjort.

- Ankestyrelsen har brugt fire måneder til at komme med deres meget vage svar, så jeg tør ikke byde ind på, hvornår sagen er slut, siger Tommy Abildgaard.

Annonce
Annonce
Fredericia

Ny hjertestarter i Kanalbyen

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

For langt til Kolding: DF vil have testcenter til Fredericia

Fredericia

Efter badeulykke på Østerstrand: Badegæster siger ja tak til mere skiltning

Alarm 112 For abonnenter

Beboer i chok efter natligt knivoverfald på Devantiersvej: Falske betjente stak kvinde

Annonce