Annonce
Fredericia

Fredericia-skole belønnet med bonus på 1,4 millioner for højere karakterer

Ullerup Bæk Skolen får nu en kontant gevinst, efter skolens har formået at sænke antallet af elever, der får under fire i dansk og matematik. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Ullerup Bæk Skolen på Nørre Allé kan se frem til at modtage 1,4 millioner fra en særlig skolepulje, mens Kirstinebjergskolen på Havepladsvej ikke får del i bonuspuljen.

Fredericia: - Det er en stor dag, siger Nils Jørgensen, der er afdelingsskoleleder på Ullerup Bæk Skolen på Nørre Allé.

Torsdag offentliggjorde Undervisningsministeriet en liste over skoler, der får del i en bonuspulje for at have sænket antallet af elever, der får mindre end karakteren fire til afgangseksamen.

Ved sommerens eksamener fik 31 procent af eleverne på Ullerup Bæk Skolen en lavere karakter end fire i fagene dansk og matematik. Det tal var 37,8 procent sidste år, og fordi skolen har sænket procentdelen med mere end fem procentpoint, modtager de en kontant bonus på 1,4 millioner kroner.

- Vi er ovenud lykkelige for, at det er lykkes. Det, vi er særligt glade for, er, at vi har løftet de unges karakterer. Det var bevæggrunden for at være med, siger Nils Jørgensen.

Pengene kommer fra Undervisningsministeriet, der sidste år oprettede en skolepulje. Puljen er på 500 millioner kroner og udbetales til skoler, der formår at løfte de fagligt svageste elever.

Skolepuljen

Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. 104 skoler med stor andel af elever, der får under karakteren fire til afgangseksamen i dansk og matematik, er med. De skoler, der formår at løfte eleverne, får efterfølgende en præmie for resultaterne. Hvis karaktererne ikke løftes nok, får skolen ingen penge.

Pengene udbetales over tre omgange. Næste opgørelse af skolepuljen bliver i september 2019. På det tidspunkt skal skolerne skal have reduceret antallet af elever med under fire i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt. Det er en ny måde at tildele penge til skolerne. Regeringen indførte den med det argument, at det tidligere har været en succes på sundhedsområdet, hvor sygehusene udviklede nye metoder til at behandle patienterne hurtigere og bedre.

Temadage og sparring

Nils Jørgensen fortæller, at Ullerup Bæk Skolen på Nørre Allé ligesom de øvrige skoler i projektet har været med siden sidste år.

- Da vi havde kørt nogle måneder, foreslog jeg, at vi satsede ved at købe en danskekspert og en matematikekspert ind før tid. Det var et sats i forhold til, hvad nu hvis vi ikke fik pengene. Men vi ville det her, og vi ville vinde de penge. Har det gjort en forskel? Ja. Langt flere unge har fået hjælp og bedre hjælp, fordi det er en "ekspert". Eksperterne har også hjulpet lærerne, men i særdeleshed de unge, siger Nils Jørgensen.

Han fortæller, at skolens personale via temadage og sparring fra undervisningskonsulenter er blevet skarpere på, hvad de unge skal lære for at blive bedre. Derudover er der udviklet et særligt IT-system i matematik, så elevernes læring inden for bestemte grene af matematikken kan følges.

Ingen penge til Kirstinebjergskolen

Fra Fredericia deltager også Kirstinebjergskolen på Havepladsvej i projektet. Den får ikke udbetalt nogle penge, da de havde en anelse flere elever, som i år fik under fire i dansk og matematik i forhold til 2017.

I 2017 fik 35,45 procent af eleverne under fire til afgangseksamen, mens tallet steg til 36,96 procent i år.

John Agerholm, der er afdelingsleder på Kirstinebjergskolen på Havepladsvej, havde gerne set, at færre elever havde fået under fire, men i følge ham deltager skolen ikke i projektet for pengenes skyld.

- Kigger du i forhold til at få del i pengepulje, har vi ikke gjort det rigtigt. Når skolen valgte at deltage i projektet, var det især for at få sparring til at udvikle en praksis, som retter sig mod at løfte alle elever. Fokus var derfor især rettet mod at løfte elever med faglige udfordringer og samtidig sikre og løfte det faglige niveau hos andre elever, siger John Agerholm.

Undervisningsministeriets opgørelse viser, at 61 af de 104 skoler, der deltager i skolepuljeprojektet, har opfyldt kravet for at få udbetalt mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brandfolkene rykkede ud tre gange i streg: Lejlighed udbrændte

Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

112

Endnu en nattetur for brandvæsenet: Bil udbrændte i skov

112

Flammer åd villa ved Pjedsted – nu er resultat af brandundersøgelse kommet

Annonce