Annonce
Fredericia

Fredericias historie rammes af eventuelle kommunale besparelser: Men staten står også klar med sparekniv

Fredericia Kommune skal prioritere om for millioner. Et katalog med muligheder - som dog ikke er politisk behandlet endnu - foreslår blandt andet, at Museerne i Fredericia sparer en stilling. Det vil gå ud over formidlingen af lokalhistorien, som her på museumsgården Kringsminde i Egeskov. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Hvis museumsvæsnet i Fredericia mister en mand - hvad et sparekatalog anser for muligt - får det konsekvenser. Det gør medarbejderne opmærksom på et høringssvar. Ikke mindst formidlingen af fortiden er i skudlinjen.

Fredericia: Hvis Museerne i Fredericia skal spare en stilling i Fredericia Kommunes budget for 2020, får det konsekvenser. Ikke mindst for formidlingen af byens historie til fredericianerne og gæster udefra.

Det peger medarbejderne på i et høringssvar, som netop er afsendt.

Kommunen har på sin hjemmeside oprettet en portal, hvor alle kan bidrage. Budget 2020 skal vedtages i byrådet senest november, men den almindelige forventning er forlig i denne måned. Muligheden for at spare nævnes i et politisk bestilt katalog til processen med at prioritere om for millioner i Butikken Fredericia.

Annonce

Særligt behov for god rengøring

Bruttolisten over mulige besparelser i Fredericia Kommune indeholder også, at rengøring på kontorarbejdspladser kan skæres ned.

I den forbindelse gør museerne i høringssvaret opmærksom på at:

- Der på alle kontorarbejdspladser håndteres kulturarvsgenstande såsom museumsgenstande, arkivalier, fotos m.v. som kræver et rent miljø i forhold til nedbrydningsfaktorer. En servicereduktion vil få en negativ indflydelse på museets lovbundne opgave omkring ansvar for bevaringen af kommunens kulturarv.

Forskning rammes også

- Publikum kommer til at mærke det på vores formidling, hvis vi skal spare. Vi som medarbejdere kommer til at mærke det i kvaliteten af formidlingen.

Det siger leder af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Lisbeth Aagaard Lykke, til Fredericia Dagblad:

- Formidlingen af Fredericias historie bygger blandt andet på den bagvedliggende forskning, som kan blive noget af det, der spares på.

Lisbeth Aagaard Lykke blev er efter et personalemøde forleden bedt om at skrive et høringssvar til museernes politiske ledelse.

Ud over arkivet driver de bymuseet i Jernbanegade, museumsgården Kringsminde i Egeskov og magasiner til opbevaring, ligesom Museerne i Fredericia har ansvaret for Fredericia Vold og andre kulturhistoriske steder.

Vi rammes dobbelt

- Aktivitetsniveauet vil uomtvisteligt blive påvirket, kan man blandt andet læse i høringssvaret:

- Det er helt nødvendigt, at museet løser sine lovpligtige opgaver indenfor indsamling, registrering, bevaring, forskning samt rådgivning om kulturhistoriske bevaringsinteresser i by og i landskab. Det er alle kerneopgaver og dermed understøttende funktioner for museets formidling, som ligeledes er lovpligtig. Museerne i Fredericia er statsanerkendt og dermed statsstøttet. Støtten er afhængig af en række kriterier. For eksempel at de nævnte lovpligtige opgaver udføres.

Men i hvor høj grad? Det er her, sparemuligheden lægger sig ind. Intet er dog besluttet endnu i byrådet.

- Besparelsen foreslået i mulighedskataloget vil betyde, at museets kommunale tilskud vil blive reduceret med mere end 16 procent, når den del af tilskuddet, der går til vedligeholdelsen af Fredericia Vold, fratrækkes, fortsætter medarbejderne i høringssvaret:

- I øvrigt består museets budget af et statsligt tilskud, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at det statslige 2 procents omprioriteringsbidrag fastholdes på kulturområdet og dermed vil betyde en fortsat reduktion af det statslige museumstilskud fremadrettet. Den kommunale besparelse på museets budget står dermed ikke alene.

Mange frivillige

Museerne i Fredericia indgår også i mange tværgående samarbejder med blandt andet daginstitutioner, skoler, plejecentre, turistorganisationer og andre, peges der på.

Lige som et meget stort antal frivillige benytter eksempelvis lokalhistorisk arkiv og hjælper museerne med en række opgaver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Ingen har givet sig til kende: Kommunen efterlyser bådejere på brandtomt

Danmark

Lyt med: Louises mand døde af kræft som 37-årig - Jeg fører vores livsværk videre i hans ånd

Annonce