Annonce
Fredericia

Fredningsmøde for alle - DN og skovejere opfordrer til at møde op

I dag har offentligheden adgang til både de private og kommunale dele af Treldeskovene. Skovvejene går fra Treldenæsvej til kysten. I fredningsforslaget indgår, at der skal anlægges en kommunal sti på tværs af skovparcellerne. Det er blot en af de dele af fredningsforslaget, som skovejerne taler stærkt imod, mens de ikke har problemer med, at stien fra Kirstinebjerg til Trelde Næs langs kysten bliver bevaret. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
23. september danner Bøgeskovhallen ramme om præsentation af fredningsforslaget for Treldeskovene. Fredningsnævnet er værter for det offentlige møde, hvor tilhængere og modstandere har mulighed for at argumentere for deres sag og alle kan lytte med.

Trelde: Fredningsnævnet for den nordlige del af Sydjylland har nu taget fat på sagsbehandlingen af det omfattende forslag om fredning af Treldeskovene. Første runde er det offentlige møde om fredningen, som afvikles mandag 23. september i Bøgeskovhallen.

- Er du interesseret i at støtte fredningen, så mød op og hør argumenterne for og imod fredningen, lyder det i en opfordring fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, som besluttede at rejse fredningsforslaget i 2018.

Også de private skovejere håber, at folk vil møde op og deltage i mødet.

- Har man en mening om fredningssagen som menigmand, så kan man rent faktisk komme af med den på fredningsmødet, siger skovejer Rolf Jensen.

DN fik et flertal i byrådet med sig bag et fælles fredningsforslag, som blev afleveret til fredningsnævnet i foråret.

Fredningsnævnet har for nylig offentliggjort fredningsforslaget og dermed sat bestemmelserne i forslaget i kraft. De gælder så længe fredningsforslaget behandles, uanset om man i sidste ende vælger at gennemføre fredningen eller opgive den.

Forslagsstillerne til fredningen skal i Bøgeskovhallen fremlægge fredningsforslaget, ligesom der bliver lejlighed for de private skovejere, som bliver berørt af fredningen at kommentere forslaget.

Annonce

Det vil man med fredningen

Formålet med fredningen er ifølge forslagstillerne:

At bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.

At sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov.

At medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturtyper og arter.

At sikre fri dynamik på kyststrækningen mellem Hyby Fælled og Trelde Næs.

At sikre områdets geologiske værdier.

At sikre og forbedre offentlighedens adgang og områdets rekreative kvaliteter.

At formidle de naturmæssige og kulturhistoriske værdier tilknyttet området og brugen heraf.

For og imod

Fredericia Kommune bliver også berørt af fredningsforslaget, idet den kommunale del af Trelde Skov yderst på Trelde Næs i større omfang end i dag skal udlægges til urørt skov. Det endte som en del af fredningsforslaget for at begrænse den andel af de private skove, som fremover ønskes udlagt til urørt skov.

Begrundelsen for fredningen er fra forslagsstillernes side overordet at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv.

Overfor det står de private skovejers argumentation om, at de har drevet skoven i generationer, og at Treldeskovene i dag fremstår med en af landets allerhøjeste biodiversiteter - altså mangfoldighed af insekter og blomster.

Fredericia Kommune har i forslaget fået indarbejdet, at offentligheden får øget adgang gennem de private skove. Der er planlagt et stisystem på tværs af skovparcellerne, så man vil kunne gå og cykle til Trelde Næs gennem skoven. Desuden vil den nuværende bæresti langs kysten blive bevaret og udbygget.

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Private plejere og borgere mødte op til demonstration: Krævede svar på mange spørgsmål

Læserbrev

Kære byrådspolitikere, hvornår begynder I at tage ungdommen alvorligt?

Fredericia Kommune sparer på ungdommen, når de sparer på Ungdommens Hus. Og burde det ikke være lige modsat i en tid, hvor unge ifølge Sundhedsministeriet mistrives mere end nogen sinde før? Det er nu 13 år siden, at jeg satte min fod på Norgesgade 46a for første gang. Den dag i dag, mange år efter, har Ungdommens Hus stadig en stor plads i mit hjerte, og jeg er taknemlig for, at jeg har haft muligheden for at udvikle mig under trygge rammer som huset og personalet har skabt. Da jeg startede på Ungdommens Hus, havde jeg svært ved at finde mig til rette og finde ud af, hvad min rolle i livet var. På Ungdommens Hus blev jeg mødt af ansatte, som tog mig alvorlig, og som vigtigst af alt lyttede. Jeg lærte, at jeg som ung er vigtig. Jeg lærte om værdierne af fællesskab og demokrati. Jeg lærte, at jeg som ung, sammen med andre unge, kan være medskaber af det samfund, som vi ønsker. Og er det ikke netop det, vi ønsker af unge i dag. At de trives så meget, at du har lyst til at bidrage til fællesskabet og samfundet som demokratiske borgere? For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at have et rum til de unge, hvor det er muligt. Et rum som Ungdommens Hus, hvor unge kan føle sig mødt, og hvor de tør påtage sig ansvar og sætte handling på idéer og drømme. Men hvem skal skabe det rum, når Fredericia Byråd vil spare 50% af personalet på Ungdommens Hus væk? Og hvad skal der ske med de unge over 18, som Fredericia Byråd vil smide ud af huset? Ungdommens Hus i Fredericia har ikke brug for besparelser eller aldersbegrænsninger, tværtimod har de brug for flere resurser. Ungdommen i Fredericia har brug for, at byrådspolitikkerne lytter til dem og tager dem seriøst. Så kære byrådspolitikkr, hvilken fremtid ønsker du for Fredericias ungdom?

Fredericia

Private plejere demonstrerer i eftermiddag: - De ældre er taberne her

Annonce