Annonce
Fredericia

Samler sammen til politisag: Fristen for at erstatte haveadresse med anden er udløbet

Nogle huse er større end det maksimale, der indgår i den nye lokalplan for det, politikerne kalder kolonihaveområdet langs Egeskovvej. Det spørgsmål afventer grundejernes klage over lokalplanen til Planklagenævnet. I første omgang handler det fra kommunens side om at sikre, at ingen bor i husene året rundt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Senest 22. februar skulle de første grundejere i haverne vest for Egeskovvej have meddelt Fredericia Kommune, hvor de bor i vinterhalvåret. Det var sidste frist, før kommunen sætter politiet på sagen for at sikre, at ingen bor året rundt på deres havelod.

Opdateret: Rettelse af perioden der må være ophold døgnet rundt. Det er ifølge lokalplanen tilladt fra 15. maj til 15. september.

Fredericia: For en uge siden udløb fristen for de første grundejere på Härnösandvej og de tilliggende veje for at oplyse Fredericia Kommune, hvor de har bopæl udenfor sommerhalvåret. De må gerne være tilmeldt folkeregistret på deres havelod, men de skal kunne dokumentere, hvor de har bopæl fra 15. september til 15. maj.

- De må gerne have adresse i området, men de skal kunne fremvise en lejekontrakt eller andet for, hvor de har bopæl uden for sommerhalvåret. Vi får dannet os et overblik over, hvordan tilbagemeldingerne har været, og får det hele samlet sammen. Når vi har det, vil proceduren være, at vi overdrager sagerne til politiet, siger koncernchef for teknik- og miljøområdet René Olesen.


Vi får dannet os et overblik over, hvordan tilbagemeldingerne har været, og får det hele samlet sammen. Når vi har det, vil proceduren være, at vi overdrager sagerne til politiet.

Koncernchef for teknik- og miljøområdet René Olesen


Annonce

Grundejere står fast

Ifølge Fredericia Dagblads oplysninger er der ingen eller kun ganske få, der har efterkommet kommunens krav om ikke at have fast adresse i området under Grundejerforeningen af 1956. Kommunen karakteriserer området som kolonihaveområde, hvor det er forbudt at have helårsbeboelse. Grundejerne er uenige og er indstillet på at kæmpe for retten til at blive boende.

- Nu ser vi som nævnt på tilbagemeldingerne, og så tager vi bestik af det, siger René Olesen.

- Det er lovligt at opholde sig i en kolonihave døgnet rundt fra 15. maj. Betyder det ikke, at der ikke kommer til at ske noget i sagen før til efteråret?

- Det kan jeg ikke sige noget om. Vi har sat en frist, og hvis den bliver overskredet, så har det ligget fast, at vi vil overdrage sagen til politiet. Det bliver så op til politiet, hvordan de vil agere, siger René Olesen.

- Udover beslutningen om, at grundene ikke har helårsstatus, er der krav til bebyggelsens størrelse. Ser I også på lovliggørelse af det?

- Den del af sagen har vi udsat, fordi grundejerne har påklaget lokalplanen til Planklagenævnet. Vi afventer udfaldet af den sag i forhold til størrelsen af bebyggelsen. I forhold til helårsstatus er der ikke ændret på noget i den nye lokalplan. Det har aldrig været tilladt at bo i området året rundt, understreger René Olesen.

Den nye lokalplan, som blev vedtaget i december 2019, giver mulighed for bebyggelse på op til 80 kvadratmeter samt udhus på 21 kvadratmeter. I den gamle plan var den maksimale bebyggelse 35 kvadratmeter.

Annonce

Advokat på sagen

I Grundejerforeningen af 1956 står medlemmerne sammen om at fastholde retten til at bo i deres huse året rundt. Foreningens medlemmer har skudt penge i advokatbistand, som, de håber, vil sikre dem retten. Foreningen har opfordret alle til at stå fast og undlade at efterkomme kommunens krav om at flytte adresse.

Både kommunen og grundejerne har over for Fredericia Dagblad slået fast, at de er klar til dialog, men parterne står stejlt overfor hinanden på det afgørende punkt om bopæl.

- Vi rykker os ikke på, om vi kan bo her hele året. Det krav står vi fast på, men vi kan måske drøfte spørgsmålet om bebyggelsens størrelse, slog formand for Grundejerforeningen af 1956 Brian Dahl for nylig fast.

Omvendt var René Olesen lige så klar i mælet på det spørgsmål.

- Det er den beslutning, der ligger i lokalplan, som politikerne har vedtaget, og vi hører også fra nogle grundejere i området, at de synes, at vi skal stå fast, så området bevarer sin oprindelige status som haver, sagde René Olesen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Hvis smittetal går over grænsen: Direktion og to politikere kan beslutte nedlukning

Annonce