Annonce
Fredericia

Frustrerede kolonihaveejere klager deres nød: Vores ejendomsret bliver krænket med ny plan

Med lokalplanen for kolonihaverne ved Egeskov har politikerne sat grænser for, hvor stort et kolonihavehus må være. Husene må ikke være større end 80 kvadratmeter og udhuse 21. Hvis man ønsker større udhus, så er det muligt ved at gøre boligen mindre. Desuden bliver der sat streg under, at man ikke må bo i husene året rundt, fordi der er tale om kolonihaver. Grundejerne har klaget over lokalplanen, og indtil den er afgjort, bliver der ikke gjort tiltag til lovliggørelse fra kommunens side. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Advokat mener, at det er krænkelse af kolonihaveejernes ejendomsret, når politikerne vedtager lokalplan, der begrænser ejernes muligheder. Planklagenævnet skal se på sagen.
Annonce

Fredericia: Det bliver op til Planklagenævnet at afgøre, om den nye lokalplan for kolonihaverne omkring Egeskovvej skal ændres. Grundejerforeningen af 1956, som repræsenterer ejerne af kolonihavehusene i området, har sat advokat på sagen, og advokaten mener, at grundejernes ejendomsret bliver krænket med den nye plan.

- Med vedtagelsen af lokalplanen pålægges ejerne af de ikke-varige kolonihaver på ny kolonihavestatus og dermed de begrænsninger, der følger, skriver grundejerforeningens advokat Niels Vase i klagen til planklagenævnet.

Hvis Fredericia Kommune fastholder planen, mener han, at sagen skal behandles, som om kommunen eksproprierer de mange kolonihaver.

Advokaten henviser til, at grundejerne har sikret sig status af, at deres kolonihaver er ikke-varige. Det betyder, at området efter advokatens mening kan nedlægges som kolonihaver. Men med den nye lokalplan pålægger man ejerne, at deres huse fortsat skal være kolonihaver. Og dermed lægger man begrænsningerne på ejendommene.

Det er en krænkelse af ejerens ejendomsret, hvorfor indgreb heri skal foretages efter reglerne om ekspropriation.

Advokat Niels Vase på vegne af Grundejerforeningen af 1956

Annonce

Afventer klagesag

Klagen er sendt til Planklagenævnet, hvor den nu skal behandles. I Fredericia Kommune afventer man sagsbehandlingen.

- Vi gør ingenting, før der ligger en afgørelse fra klagenævnet, oplyser planchef Tabita Nyby.

Ud over at advokaten vurderer, at der er tale om krænkelse af ejendomsretten, stiller han spørgsmål ved, at kommunen overhovedet ønsker at gribe ind med en lokalplan.

- Der savnes en saglig begrundelse, da den faktiske anvendelse af arealet er sket gennem mange år med kommunens viden, skriver han i klagen.

Advokaten henviser til, at beboere uden problemer har kunnet registrere folkeregisteradresse i området, selv om helårsbeboelse ikke har været tilladt.

Annonce

Helårsbeboelse

Klagesagen skal afgøres, før kommunen går videre med sagen.

Da lokalplanen blev vedtaget foreslog byrådsmedlem, løsgænger Karsten Byrgesen, at man gik i dialog med grundejerforeningen og eventuelt placerede en skurvogn i området, så beboerne kunne komme med spørgsmål til embedsmændene om, hvad der skal ske.

Hvis lokalplanen skal følges, betyder det, at der på hver matrikel højst må opføres 121 kvadratmeter og heraf maksimalt 80 kvadratmeter beboelse. Desuden må der ikke være helårsbeboelse i området. Mange af kolonihavehusene er i dag større end de 80 kvadratmeter, ligesom en del har fast bopæl i området.

Inden den nye lokalplan blev vedtaget, var det ikke tilladt at bygge mere end 45 kvadratmeter bolig og heller ikke lovligt at bo i området året rundt.

I Odense Kommune har man gennem de seneste år fået lovliggjort kolonihaveområderne i forhold til størrelse, og aktuelt er man i gang med at få lovliggjort udnyttelsen, så folk kun bor i husene i sommermånederne, som det er tilladt ifølge kolonihaveloven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia For abonnenter

Trafikken på motorvejen vil fortsat stige: Samfundsøkonomi, trængsel og nye vejforbindelser spiller ind

Annonce