x
Annonce
Fredericia

Golfbane under vand - dræning for millioner i skudlinjen

Med 451 medlemmer over 60 år, så har en del behov for at kunne benytte et køretøj for at nå banens 18 huller. Golfbanen er anlagt på tidligere landbrugsjord og de gamle drænrør kan ikke følge med regnmængderne, så der både står blank vand og mudder på banerne. Foto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Golf Club har i flere år arbejdet på et projekt, hvor det 60 hektar store baneområde i Ullerup skal drænes. I budgethøringen har klubben meldt sig på banen for at sikre, at en ansøgning om kommunal tilladelse og støtte ikke bliver glemt.

Ullerup: Der ryger ingen greenfee-indtægter ind i Fredericia Golf Clubs kasse i disse dage, og medlemmerne får ingen hulspil for deres kontingentkroner. Der må ikke spilles golf på den store 18-hullers bane, for mange huller står ganske enkelt under vand og sætter perspektiv på klubbens store ønske om at dræne banen.

- Vi har længe været udfordret og har haft drøftelser med kommunen om, hvad vi kan gøre, siger golfmanager Martin Libak.

På opfordring fra politikerne i kultur- og fritidsudvalget har klubben fået udarbejdet et projekt for dræning af det 60 hektar store kommunale areal, som golfklubben lejer sig ind på.

- Der skal lægges 30 kilometer drænrør, hvis hele området skal drænes. Det vil koste fem-seks mio. kroner, og det kan vi ikke selv løfte. Vi har endnu ikke fået kommunens tilladelse til at dræne, og vi mangler også en tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker at hjælpe os økonomisk, så vi kan komme i gang, siger Martin Libak.

Annonce

Golf for alle

Fredericia Golf Club har ca. 650 fuldt betalende seniormedlemmer.

Kontingentet udgør 6150 kr. om året.

451 af medlemmerne er over 60 år.

40 er under 18 år.

Klubben omsætter årligt knap seks mio. kroner, hvoraf størstedelen lægges i lokalområdet i form af indkøb.

Klubben 10 fastansatte.

En stor flot frivillige og en række sponsorer betyder, at det har været muligt at holde kontingentet på et acceptabelt niveau.

Klubben har siden 2014 været del af projekt brobygger, hvor skoleklasser tilbydes gratis introduktion til golfsporten. Klubben har i samme periode deltaget i feriesjov-konceptet.

Fredericia Golf Club blev udnævnt til Fredericia Kommunes senioridrætsklub i 2017.

Klubben samarbejder med Dansk Golfunion om at gøre Fredericia Golf Club til kraftcenter for paragolf.

Da kommunens basisbudget for 2020 blev fremlagt for nylig kunne klubbens bestyrelse konstatere, at golfklubbens dræningsprojekt ikke var nævnt.

- Derfor har vi skrevet et høringssvar til budgettet i håb for at sikre, at vi ikke er glemt. Vi har behov for en tilkendegivelse fra byrådet om, hvorvidt de har intentioner om at støtte os, så vi kan gå videre med ansøgninger til fonde eller andre, siger Martin Libak.

- Kan I selv sætte gang i dræningsprojektet?

- Det kan vi godt, men vi kan slet ikke løfte hele opgaven økonomisk. Vi kan for egne midler dræne 500 kvadratmeter, vurderer vi, men resten skal vi ud at finde finansiering til, siger Martin Libak.

Klubben har derfor af både økonomiske og praktiske årsager foreslået, at projektet kan realiseres hen over to år.

Markdræn falder sammen

De seneste dages regnvejr har understreget klubbens problem. Gamle markdræn kan ikke klare de stadig større mængder vand.

- Vi sørger for at vedligeholde dem, så godt vi kan, men det er gamle dræn af ler, og de falder simpelthen sammen, siger Martin Libak.

Planen for dræning lå klar i december, og klubben præsenterede den for politikerne i februar. I april-maj blev en ansøgning sendt forbi borgmesterkontoret.

- Vi har fået kvittering for, at den er modtaget, men ellers har vi intet hørt. Vi mangler derfor også en tilladelse til at dræne, siger Martin Libak.

Det er ikke for sjov, når klubben forbyder kørsel med golfvogne på 18-hullers banen. Efter weekendens regnvejr er det en detalje, for det har været nødvendigt at stoppe alt spil på banen. September plejer at være en af klubbens gode måneder, men i år har banen været lukket i fem dage og i ni dage har det været forbudt at køre med køretøjer. Foto: Peter Leth-Larsen

Vand udløser kort sæson

Det var katastrofeåret 2017 med måneder med massiv regn, der for alvor understregede, at klubben var nødt til at handle. Her stod banen i perioder så meget under vand, at det var umuligt for medlemmerne at benytte den. Det samme er situationen lige nu.

- Hvis vi ikke gør noget, så bliver situationen, at vi får en meget kort sæson herude. Vi har en del ældre medlemmer, som er nødt til at køre rundt på banen, og det er i lange perioder svært på grund af meget våde baner, siger Martin Libak.

Klubben har indgået samarbejde med diabetesforeningen, Ældre Sagen og paragolfere og halvdelen af klubbens medlemmer er over 60 år.

- Dermed er der flere brugere med behov for at benytte hjælpekøretøjer, pointerer klubben i høringssvaret og gør her klart, at klubben har et ønske om at udvikle sig til et aktiv for kommunens ældre og handicappede.

Lige nu er de 18 huller på golfbanen lukket på grund af vand. I situationer, hvor banerne blot er meget våde, kan det lade sig gøre at spille, men det udløser særlige regler, forklarer golfmanager Martin Libak. Foto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Golf Club har været i dialog med politikerne i Fredericia om problemerne med for dårligt dræn af de 60 hektar græsbaner. På opfordring fra politikerne har de fået udarbejdet et projekt, som er afleveret til borgmesterkontoret i maj. Men klubben mangler endnu at få tilladelse til at dræne og efterlyser også en tilbagemelding på om kommunen vil hjælpe økonomisk, så klubben ved, hvor mange penge de skal søge om ved fonde eller andre. Håbet er at kunne gå i gang med en lille del af projektet til foråret. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Genbrugspladserne: Christian Bro, her er løsningen

Læserbrev: Med reference til artiklen: Konservative ønsker åbning af alle genbrugspladser - 'ren populisme', mener S Vi har med reference kunnet læse i Fredericia Dagblad, at formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro (S), er blevet forarget og mener, det er ren populisme og noget sludder, at De konservative i Fredericia anbefaler at åbne alle genbrugsstationerne i Fredericia ved hjælp at et online booking system. Jeg blev ærligt talt noget forundret over denne tilgang. Jeg mener, Christian Bros udtalelse er ren arrogance over for et åbent forslag, der vil gavne borgerne i Fredericia kommune og et forslag, der vil eliminere de trafikale problemer ved genbrugspladserne. Det er meget skuffende. Christian Bro mener, det vil pålægge kommunen en al for stor administrativ byrde, hvilket jeg 100% kan afvise. Så derfor har De Konservative i Fredericia taget sagen i egen hånd og undersøgt, hvem der kan udbyde et online booking system til Fredericia, hvad det vil koste og hvor hurtigt systemet kan implementeres. Vi har i dag været i telefonisk kontakt med Allan B. Johansen, vicedirektør, chef for genbrug og udvikling hos Affaldplus.dk. AffaldPlus driver i dag 20 genbrugspladser og 11 haveaffaldspladser fordelt på Sjælland. Lad mig uddybe nærmere. Systemet virker i bund og grund på samme måde, som når du booker et bord på en af byens restauranter. Du vælger en genbrugsplads og et ledigt tidspunkt for aflevering. Du angiver dit telefonnummer og din nummerplade. Herefter får du en elektronisk billet på SMS. Hvis du ikke kan bruge et online bookingsystem, kan du ringe til AffaldPlus og booke telefonisk, ligesom at booke bord telefonisk på en restaurant. Du møder herefter op med dit affald på det bookede tidspunkt og har 20 minutter til at aflevere det. Tidsintervallet kan frit defineres af kommunen. Fordelene ved et bookingsystem, fremfor intet system eller andre metoder, etc., er: 1. Ingen kilometerlange køer ved genbrugspladserne, som vi ser nu. 2. Der kan kun bookes det antal samtidige på genbrugspladserne, kommunen finder forsvarligt. (smitterisikoen minimeres) 3. Der er ingen CO2-udledning fra biler, der holder og venter i de lange køer og ingen farlige trafikale situationer 4. Borgeren er garanteret, at man kan komme til på det bookede tidspunkt uden at skulle holde i kø eller frygte, at der er for mange på genbrugspladsen samtidigt. Altså ingen unødvendig tidsspilde for borgerne Systemet kan implementeres på under fire timer, fra bestilling fra kommunen, til det fungerer for borgeren. Det koster ca. 15.000 kr. at implementere. Kommunen betaler 30 øre pr. elektronisk billet, der sendes pr. SMS til de borgere, der booker. AffaldPlus håndterer alle dem, der ikke kan håndtere onlinebookinger og ringer deres booking ind. Kommunen har derfor ingen administrative opgaver udover at kontrollere, at de, der kommer til genbrugspladserne, har booket. Det er ikke anderledes, end at der står en i dag og holder øje med, at der ikke lukkes for mange ind. Kommunen behøver ikke personale til at dirigere trafikken, da der ikke vil opstå køer. Systemet er blot et eksempel på et af de onlinebookingsystemer, der findes i dag, og et eksempel på et system, der bruges i andre kommuner, hvoraf nogle har brugt det i flere år med stor succes. Det er derfor mit håb, at Christian Bro vil sænke paraderne og kigge på forslaget. Det vil være til gavn for byens borgere og for begrænsningen af Covid19 og mindske de trafikale problemer. Christian Bro (S) er velkommen til at kontakte mig, hvis han har behov eller brug for hjælp.

Danmark For abonnenter

Frøs Sparekasse fjerner ældre kunders mulighed for at overføre penge via netbank

Annonce