Annonce
Fredericia

Golfbane under vand - dræning for millioner i skudlinjen

Med 451 medlemmer over 60 år, så har en del behov for at kunne benytte et køretøj for at nå banens 18 huller. Golfbanen er anlagt på tidligere landbrugsjord og de gamle drænrør kan ikke følge med regnmængderne, så der både står blank vand og mudder på banerne. Foto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Golf Club har i flere år arbejdet på et projekt, hvor det 60 hektar store baneområde i Ullerup skal drænes. I budgethøringen har klubben meldt sig på banen for at sikre, at en ansøgning om kommunal tilladelse og støtte ikke bliver glemt.

Ullerup: Der ryger ingen greenfee-indtægter ind i Fredericia Golf Clubs kasse i disse dage, og medlemmerne får ingen hulspil for deres kontingentkroner. Der må ikke spilles golf på den store 18-hullers bane, for mange huller står ganske enkelt under vand og sætter perspektiv på klubbens store ønske om at dræne banen.

- Vi har længe været udfordret og har haft drøftelser med kommunen om, hvad vi kan gøre, siger golfmanager Martin Libak.

På opfordring fra politikerne i kultur- og fritidsudvalget har klubben fået udarbejdet et projekt for dræning af det 60 hektar store kommunale areal, som golfklubben lejer sig ind på.

- Der skal lægges 30 kilometer drænrør, hvis hele området skal drænes. Det vil koste fem-seks mio. kroner, og det kan vi ikke selv løfte. Vi har endnu ikke fået kommunens tilladelse til at dræne, og vi mangler også en tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker at hjælpe os økonomisk, så vi kan komme i gang, siger Martin Libak.

Annonce

Golf for alle

Fredericia Golf Club har ca. 650 fuldt betalende seniormedlemmer.

Kontingentet udgør 6150 kr. om året.

451 af medlemmerne er over 60 år.

40 er under 18 år.

Klubben omsætter årligt knap seks mio. kroner, hvoraf størstedelen lægges i lokalområdet i form af indkøb.

Klubben 10 fastansatte.

En stor flot frivillige og en række sponsorer betyder, at det har været muligt at holde kontingentet på et acceptabelt niveau.

Klubben har siden 2014 været del af projekt brobygger, hvor skoleklasser tilbydes gratis introduktion til golfsporten. Klubben har i samme periode deltaget i feriesjov-konceptet.

Fredericia Golf Club blev udnævnt til Fredericia Kommunes senioridrætsklub i 2017.

Klubben samarbejder med Dansk Golfunion om at gøre Fredericia Golf Club til kraftcenter for paragolf.

Da kommunens basisbudget for 2020 blev fremlagt for nylig kunne klubbens bestyrelse konstatere, at golfklubbens dræningsprojekt ikke var nævnt.

- Derfor har vi skrevet et høringssvar til budgettet i håb for at sikre, at vi ikke er glemt. Vi har behov for en tilkendegivelse fra byrådet om, hvorvidt de har intentioner om at støtte os, så vi kan gå videre med ansøgninger til fonde eller andre, siger Martin Libak.

- Kan I selv sætte gang i dræningsprojektet?

- Det kan vi godt, men vi kan slet ikke løfte hele opgaven økonomisk. Vi kan for egne midler dræne 500 kvadratmeter, vurderer vi, men resten skal vi ud at finde finansiering til, siger Martin Libak.

Klubben har derfor af både økonomiske og praktiske årsager foreslået, at projektet kan realiseres hen over to år.

Markdræn falder sammen

De seneste dages regnvejr har understreget klubbens problem. Gamle markdræn kan ikke klare de stadig større mængder vand.

- Vi sørger for at vedligeholde dem, så godt vi kan, men det er gamle dræn af ler, og de falder simpelthen sammen, siger Martin Libak.

Planen for dræning lå klar i december, og klubben præsenterede den for politikerne i februar. I april-maj blev en ansøgning sendt forbi borgmesterkontoret.

- Vi har fået kvittering for, at den er modtaget, men ellers har vi intet hørt. Vi mangler derfor også en tilladelse til at dræne, siger Martin Libak.

Det er ikke for sjov, når klubben forbyder kørsel med golfvogne på 18-hullers banen. Efter weekendens regnvejr er det en detalje, for det har været nødvendigt at stoppe alt spil på banen. September plejer at være en af klubbens gode måneder, men i år har banen været lukket i fem dage og i ni dage har det været forbudt at køre med køretøjer. Foto: Peter Leth-Larsen

Vand udløser kort sæson

Det var katastrofeåret 2017 med måneder med massiv regn, der for alvor understregede, at klubben var nødt til at handle. Her stod banen i perioder så meget under vand, at det var umuligt for medlemmerne at benytte den. Det samme er situationen lige nu.

- Hvis vi ikke gør noget, så bliver situationen, at vi får en meget kort sæson herude. Vi har en del ældre medlemmer, som er nødt til at køre rundt på banen, og det er i lange perioder svært på grund af meget våde baner, siger Martin Libak.

Klubben har indgået samarbejde med diabetesforeningen, Ældre Sagen og paragolfere og halvdelen af klubbens medlemmer er over 60 år.

- Dermed er der flere brugere med behov for at benytte hjælpekøretøjer, pointerer klubben i høringssvaret og gør her klart, at klubben har et ønske om at udvikle sig til et aktiv for kommunens ældre og handicappede.

Lige nu er de 18 huller på golfbanen lukket på grund af vand. I situationer, hvor banerne blot er meget våde, kan det lade sig gøre at spille, men det udløser særlige regler, forklarer golfmanager Martin Libak. Foto: Peter Leth-Larsen
Fredericia Golf Club har været i dialog med politikerne i Fredericia om problemerne med for dårligt dræn af de 60 hektar græsbaner. På opfordring fra politikerne har de fået udarbejdet et projekt, som er afleveret til borgmesterkontoret i maj. Men klubben mangler endnu at få tilladelse til at dræne og efterlyser også en tilbagemelding på om kommunen vil hjælpe økonomisk, så klubben ved, hvor mange penge de skal søge om ved fonde eller andre. Håbet er at kunne gå i gang med en lille del af projektet til foråret. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Nye statslige job får varm modtagelse - især hvis bosætningen følger med

Læserbrev

Svar på kritik: Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi

Læserbrev: I Fredericia Dagblad 17. februar stiller Søren Haastrup (Alternativet) byrådet en række kritiske spørgsmål vedrørende Fredericia Byråds beslutning om at købe den såkaldte Voss-grund på Vester Voldgade. Det er fint både at være kritisk og stille spørgsmål, da det hylder mit princip om åbenhed. Så tak for anledningen til at svare og forklare min holdning til lokalpolitisk håndværk. Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi, altså handelsværdien. Der indgår en række veluddannede og meget kompetente personer i den gruppe, der rådgiver os politikere om jordkøb. Jeg har al grund til at tro, at værdien er korrekt fastsat og har dermed ingen grund til, af denne årsag, at frasige erhvervelsen. Historisk set blev udledning af forskellige kemikalier m.m. ikke anset som en forurening - beklageligvis. Men med nutidens viden og teknologi har jeg det fint med, at grunden nu renses i det omfang, eksperterne anbefaler. I forbindelse med erhvervelsen laves der en samlet vurdering af grundens værdi, når den er klar til at blive taget i brug. Der er derfor ikke noget odiøst i, at der skal betales for oprensningen. Derimod glæder jeg mig over, at Fredericia Kommune investerer i en vigtig matrikel. En investering, der kan komme borgerne til gode. Søren Haastrup efterlyser mere åbenhed og gennemsigtighed i det lokale politiske arbejde. Såfremt hans efterlysning udspringer af en opfattelse af lukkethed og uklarhed om vores dispositioner, vil jeg opfordre Søren Haastrup til at være deltagende i de fora, der i samarbejde med borgerne sætter dagsordenen.

Fredericia

Regeringen åbner et nyt skattecenter i Fredericia: Skal bremse hvidvask og svindel

Annonce