Annonce
Fredericia

Grønt affald skal i nye poser og måske retur som varme og strøm

Pulp lugter sødligt, men er en eksplosiv cocktail til at sætte gang i biogasanlæg. Og måske kan den pulp, fredericianernes affald genererer, bruges lokalt i biogasanlægget hos Fredericia Spildevand og Energi. Foto: Peter Leth-Larsen
I 2021 rykker nye affaldsspande ind på de fredericianske matrikler. Med et rum til resterne fra madlavningen og et rum til det andet, som ikke kan ende i glas, metal, pap eller papir-sækken. Det er første gang, Fredericia Kommune justerer på den affaldsordning, som fredericianerne har været verdensmestre i. Måske kan affaldet ende som varme og strøm i biogasanlæg på Røde Banke.

Fredericia: Selv om Vejle Kommune forbeholder sig at være de første med sortering af sort og grønt affald, så ved både affaldschef i Fredericia Kommune Vibeke Hviid og formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) bedre.

- Vi var faktisk først, men lad det nu ligge. Vi gør ikke så stort nummer ud af det, smiler affaldschef Vibeke Hviid, som har været med i maskinrummet for affald og genbrugsordninger i Fredericia siden 80'erne.

For allerede den gang spurgte kommunen borgerne, hvordan de helst ville aflevere deres affald. Hvor store affaldsbeholdere ville de have, og ville de også have beholdere til kompost.

- Vores kolleger i kommunerne mente, at vi var tossede, for det ville vi aldrig kunne få folk til at melde retur på, men det væltede ind med svar, husker Vibeke Hviid.

Og siden har den grundlæggende filosofi for Fredericias affaldshåndtering været, at det har skullet være så nemt og enkelt for borgerne som muligt.

Borgerne får en ny stor affaldsspand med plads til restaffald og madaffald. De skal sige farvel til den grønne spand, men de må stadig gerne kompostere haveaffald og kaffegrums, hvis de har lyst til det.

Christian Bro (S) formand for miljø- og teknikudvalget

Annonce

Mindre kompost

Den sætning står ved magt også, når der efter krav fra EU skal sorteres madaffald fra i særskilte poser.

- Borgerne får en ny stor affaldsspand med plads til restaffald og madaffald. De skal sige farvel til den grønne spand, men de må stadig gerne kompostere haveaffald og kaffegrums, hvis de har lyst til det, siger Christian Bro, som selv har hjemmekomposteret, siden det blev en mulighed i 90'erne.

Hvis man ikke selv komposterer, ender det grønne affald i dag i de grønne spande. De bliver tømt, og indholdet ender i kompostmilerne på Vejlbyvej. Når den nye ordning træder i kraft. og alle organiske rester lander i affaldsspandens grønne side, vil der være mindre behov for plads til kompost i Vejlby.

- Der vil stadig komme grønt affald fra genbrugspladserne, men ikke længere fra husstandene, så der vil blive frigjort plads, forventer Vibeke Hviid.

Annonce

Pulp retur

Det nye grønne affald vil i stedet blive udbudt til salg blandt de selskaber, som kan omdanne affaldet til såkaldt pulp - en koncentreret væske, der kan bruges til skyde gang i processerne i biogasanlæg.

- Vi er i dialog med Fredericia Spildevand og Energi om, hvorvidt pulpen kan bruges i det biogasanlæg, der er etableret på Røde Banke. Jeg kan godt lide historien om, at vi laver energi af vores eget affald, siger Christian Bro.

For at det kan lykkes, vil det kræve, at aftagerne af det grønne affald efterfølgende kan levere pulpen tilbage til Fredericia Kommune. Hvorvidt det er realistisk vil vise sig, når rækken af EU-udbud over både renovation, aftag af affald og eventuelt tilbagelevering af pulp er på plads.

- Vi har en række udbud, vi skal have beskrevet og sendt afsted. Der er et krav om, at affaldssorteringen skal være gennemført inden udgangen af 2022, men vi har sat processen i gang nu, fordi vi alligevel stod overfor at sende renovationsopgaven i udbud, siger Vibeke Hviid.

Sådan bliver dit affald til el og fjernvarme. Grafik: Mikkel Damsgaard Petersen
Annonce

Prisniveau som i 2014

Alle kommuner er pålagt at håndtere det grønne affald, og det har været på tale at lave et fælles kommunalt anlæg, som kunne forarbejde affaldet.

- Men det faldt til jorden, og nu går vi efter at finde en operatør, som kan modtage affaldet. Vi afleverer restaffaldet hos Energnist i Kolding, og en af de mulige operatører har en opsamlingsplads til grønt affald på nabogrunden. Hvorvidt det bliver dem, vi får samarbejde med, ved vi først, når vi har haft opgaven i udbud, siger Christian Bro.

I forbindelse med den nye affaldsordning er der skruet op for renovationspriserne fra 2020. Det burde imidlertid ikke skræmme, mener Vibeke Hviid.

- Når vi hæver taksterne, så handler det om indkøb af nye spande, men faktisk har taksterne været sat ned gennem flere år. Med de nye takster er vi tilbage på den pris, der var i 2014, siger hun.

Annonce

Alle skal med

Selv om fredericianerne har vist sig gode til at tage nye affaldsinitiativer til sig, er der lagt op til en grundig oplysningskampagne.

- Det er vigtigt, at vi får alle med, som vi har haft det hidtil. Derfor bruger vi foråret 2021 til at informere tydeligt om, hvad der kommer til at ske, så vi er klar til at sætte i gang i juni 2021, siger Vibeke Hviid.

Til den tid står det klart, hvilke poser det grønne affald skal i, hvem der skal hente affaldet, hvor det skal bringes hen, og om slutproduktet kan sendes retur til Fredericia.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Ny strategi giver gevinst: Der testes på livet løs i Fredericia

Fredericia For abonnenter

Få dage efter storbranden på Nørrebrogade: Nedbrændt virksomhed rejser sig hurtigt igen

Annonce