Annonce
Fredericia

Grundejer siger nej til kommunens tilbudspris på jord - men det stopper ikke ekspropriation

I dag drives arealerne som landbrug. Jorden har byrådet netop besluttet skal eksproprieres, men prisen er man ikke enige med ejeren Hans Sandager om. Kommunen overtager jorden til den pris, den har budt, og så afgøres den endelige pris af taksationskommissionen. Foto: Peter Leth-Larsen
Grundejer ville ikke sælge sin jord. Byrådet har besluttet at ekspropriere, men prisen er man uenige om. Kvadratmeterprisen er alt for lav, mener Hans Sandager. Nu skal taksationskommissionen vurdere prisen.
Annonce

Fredericia: På den lukkede del af byrådsmødet mandag aften vedtog byrådet at ekspropriere 34 hektar landbrugsjord mellem Vejlevej og Fuglsang. Arealerne skal udstykkes til byggegrunde, selv om ejeren Hans Sandager fra starten gjort klart, at han ikke har ønsket at der skal bygges på hans jorder.

Arealet indgår som boligområde i kommuneplanen, og et enigt byråd har været enige om, at hvis Sandager ikke ønskede at sælge, så måtte der ske ekspropriation. Den beslutning blev ført ud i livet mandag aften, men tilbage står en diskussion om prisen for arealet. Hans Sandager har forkastet den pris, kommunen har tilbudt.

- Derfor har vi indbragt erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen, oplyser Jens Ole Andersen, salgschef ved Fredericia Kommune.

Det bliver nu op til taksationskommissionen at afgøre, om prisen er rimelig. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilken pris kommunen har tilbudt at købe for. Sagen er lukket så længe, den behandles hos taksationskommissionen, oplyser Jens Ole Andersen.

Regler i vejloven

Hvis der i forbindelse med en ekspropriation efter planloven ikke kan opnås enighed mellem kommunen og en ejer om fastsættelse af erstatningen, skal taksationsmyndighederne fastsætte erstatning efter reglerne herom i vejloven.

Kommunen skal fremsende sagen til taksationskommissionen vedlagt sagens relevante akter senest otte uger efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller – hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget, jf. afsnit 4.1 – senest fire uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Taksationskommissionen træffer beslutning om erstatningens størrelse med mulighed for indbringelse for overtaksationskommissionen.

(Kilde: Erhvervsstyrelsen)

Annonce

Forstår ikke prisforskel

Prisen for jorden er fastsat efter prisen i handel og vandel jævnfør vejloven, lyder den tekniske forklaring på prissættelsen.

Hans Sandager siger til Fredericia Dagblad, at der er tale om en kvadratmeterpris, der er en fjerdedel af den pris, Fredericia Kommune gav for jord i Sønderskov til udstykning af Argentinerparken. Han forstår ikke den store prisforskel.

Fredericia Kommune betalte 13,4 millioner kroner for de i alt 60.000 kvadratmeter i Sønderskov. Det svarer til en kvadratmeterpris på knap 230 kroner. Arealet var ikke byggemodnet, men der fulgte et færdigt projekt for udstykning og byggemodning med, forklarer Jens Ole Andersen.

Annonce

Kommunen ejer jorden

Uanset at sagen nu ligger hos taksationskommissionen, er ekspropriationen sket. Det betyder i realiteten, at de 34 hektar tilhører Fredericia Kommune, og man kan gå i gang med byggemodningen.

- Ejer har ønsket overtagelsesdag pr. 1. januar 2020, og det har vi accepteret. Vi overtager jorden til den pris, vi har budt, og så afgøres den endelige pris af taksationskommissionen, konstaterer Jens Ole Andersen.

Hvis parterne ikke er enige i taksationskommissionens pris, kan afgørelsen påklages til overtaksationskommissionen.

Efter reglerne kunne Hans Sandager selv gennemføre den ønskede byggemodning og udstykning, men det har Hans Sandager ikke ønsket

- Teoretisk set kan jeg godt projektere selv, men kommunen har lavet lokalplanen fuldstændig, som de vil have den. Og jeg skal følge den nøje, hvis jeg skulle i gang med det. Det er jeg ikke interesseret i, siger han.

Der skal kunne udstykkes nye byggegrunde mellem Vejlevej og Fuglsang. Byggegrundene vil efter kommunens vurdering være attraktive i forhold til at være tæt på natur, skoler og indkøbsmuligheder. Området er udlagt til boliger i den gældende kommuneplan og er nu omfattet af lokalplan 343. Tegning: Fredericia Kommune
Annonce

Uheldig håndtering

Hans Sandagerns jord er i den eksisterende kommuneplan udlagt til potentielt boligområde, og i april valgte byrådet at forfølge planen for at etablere flere byggegrunde i vestbyen. Samme måned blev der vedtaget en lokalplan for det 34 hektar store område - lokalplan 343.

- I forbindelse med det blev der taget kontakt til ejerne af arealerne indenfor lokalplanens afgrænsning. Det skete med henblik på drøftelser omkring opkøb af deres ejendom, oplyser Jens Ole Andersen.

Henvendelsen til Hans Sandager kom dog frem på uheldig vis. Det skete først, da en landmåler dukkede op for at gå i gang med at lave opmålinger på arealet. Flere politikere har siden beklaget den fremgangsmåde over for lodsejeren.

Men det ændrede ikke på, at man fra byrådets side har fastholdt ønsket om at kunne tilbyde nye byggegrunde i forlængelse af Fulgsang Allé. Argumentet har været, at der er tale om et attraktivt areal tæt på byen, indkøbsmuligheder, skoler og institutioner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Iltsvind og fiskedød i Lillebælt

Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Fredericia

Smittetallet stiger på Fredericia Gymnasium efter test - 28 elever og tre lærere testet positiv indtil videre

Fredericia

Nyt tilfælde af corona: 1. klasse på Kirstinebjergskolen sendt hjem - elev var del af smittekæde

Annonce