Annonce
Fredericia

Grundejere glade for nye naboer - men frygter 100 ekstra biler

Søren Lønberg Larsen sidder i bestyrelsen for Grundejerforeningen Overmarken. Her er man bekymret for mere trafik på stamvejen, hvis en plan om op til 70 rækkehuse på arealet i baggrunden bliver realiseret. Sønnerne Victor og Noah drøner i lighed med Overmarkens andre børn rundt på villavejen, og er der ekstra trafik i farvandet, bliver en advarselskegle stillet ud midt på vejen. Foto: Nana Hanghøj
Grundejerforeningen Overmarken ser frem til, at der rykker endnu flere til Skærbæk, men håber at politikerne vil ændre i den nye lokalplan for nabobebyggelsen, så de mange nye beboere får egen indkørsel til boligområdet. Den nye plan giver plads til 70 boliger istedet for de 25, som den gamle lagde op til.
Annonce

Skærbæk: I dag har beboerne på Overmarken i Skærbæk udsigt til grønne marker, når de kigger mod nord, men med en kommende lokalplan får de i stedet udsigt til op til nye naboer. Det er de glade for, men ikke for udsigten til, at de efter planen skal dele stamvej med de op til 100 ekstra biler.

- Det bliver super godt med nye naboer, for vi vil meget gerne have flere til at flytte til Skærbæk. Det er godt for os, vores børn og Brugsen lige rundt om hjørnet. Men vi er kede af, at man i forslaget har tegnet ind, at det nye boligområde skal trafikbetjenes fra samme vej, som mange børn benytter som smutvej, siger Søren Larsen, Overmarken.

Han og de øvrige i grundejerforeningen har derfor i et høringsvar til Fredericia Kommune bedt om, at den planlagte vej flyttes, så det nye boligområde bliver trafikbetjent fra Skærbækvej.

Lokalplansforslaget blev udarbejdet og forelagt politikerne i september sidste år, og det ærgrer og undrer Søren Larsen, at man ikke forinden havde taget en drøftelse med grundejerforeningen.

- Vi hørte første gang om planen, da vi læste om den i avisen, og det, synes jeg, er underligt. Hvorfor er det vi skal have en grundejerforening, hvis man ikke bruger os? Hvis vi var blevet spurgt, ville vi allerede på det tidspunkt have peget på, at vi gerne vil have et andet vejforløb, og så kunne det måske være blevet indarbejdet, siger Søren Larsen.

Flere boliger på vej

Lokalplan 366 afløser den tidligere lokalplan 273.

I den gamle lokalplan var der lagt op til 25 parceller.

I den nye bliver der plads til 70 parceller/rækkehuse.

Lokalplanområdet vil udgøre den ulige del af husnumre på Overmarken. Det skal trafikbetjenes fra Overmarken, som i dag betjener den eksisterende del af Overmarken - de lige numre.

Skolebørn til Taulov Skole benytter vejen som skolevej, fordi den giver adgang til stier rundt om boligområderne i retning mod Taulov Skole.

Grundejerforeningen Overmarken foreslår, at ind- og udkørsel til det nye lokalplanområde flyttes og sker til Skærbækvej.

At der alternativt anlægges bump på Overmarken.

At stisystemet bindes sammen med Langelandskvarteret.

Annonce

Større trafikbelastning end forventet

Han og hustruen byggede hus i den nye udstykning på Overmarken for ni år siden, og de har hele tiden vidst, at der var lagt an til bebyggelse på marken bagved huset, og det har de det fint med.

- Da vi flyttede ind, var planen, at der skulle opføres en bebyggelse tilsvarende med vores del af Overmarken - omkring 25 parcelhuse var der lagt op til. Nu har politikerne valgt at ændre lokalplanen, så der i stedet kan bygges rækkehuse, og der kan blive plads til 70. Det er også fint nok, men det betyder alt andet lige en større trafikbelastning, end den oprindelige plan, siger Søren Larsen.

Grundejerforeningen skønner, at der vil være en belastning med omkring 100 biler, som skal køre til og fra området dagligt.

- Og de skal efter forslaget køre ind ad Overmarken og så fordeles på to adgangsveje. Vi har mange børn, der benytter vejen og stierne i området til og fra skole, og vi frygter, at det kan give farlige situationer, hvis der kommer den ekstra trafik, siger Søren Larsen.

- Men alternativet vil betyde, at der skal anlægges en vej, som får udkørsel til Skærbækvej. Kan det ikke blive en udfordring?

- Kommunen har netop anlagt en udkørsel fra det nye boligområde omkring Langelandsvej og ud på Skærbækvej, så det burde også kunne lade sig gøre herfra, siger Søren Larsen.

Beslutningen om at ændre på lokalplanen blev truffet for et år siden efter opfordring fra ejeren af arealet, som har et ønske om at opføre tæt-lav bebyggelse. Det gav den den eksisterende lokalplan 273 fra 2007 ikke mulighed for.

Lokalplanområdet udgør cirka 37.000 kvadratmeter og må udstykkes til åben-lav boligbebyggelse med en minimumsgrundstørrelse på 700 kvadratmeter og til tæt-lav boligbebyggelse med en minimumsgrundstørrelse på 400 kvadratmeter. Det vil give plads til omkring 70 rækkehuse.

- Det er dejligt, hvis det kan tiltrække nye familier og give mere liv til området. Vi kan se, hvor meget der er blevet bygget på den anden side af Skærbækvej, og det er kun godt. Vores skole har på et tidspunkt været lukningstruet på grund af for få børn. Vores børnehave har været presset, og Brugsen har kæmpet for overlevelse. Så en ny bebyggelse vil være absolut positivt, understreger Søren Larsen.

De lige numre på Overmarken er blevet udbygget med villaer gennem de seneste år. Det var også planen, at der på den anden side af stamvejen skulle være villaer i med lige numre, men nu har politikerne efter ønske fra ejeren af arealet ændret lokalplanen, så der i stedet bliver plads til tæt-lav bebyggelse. Flere beboere i området hilses velkommen, men på den eksisterende del af Overmarken frygter man stor trafikbelastning og foreslår derfor, at de nye boliger får fælles indkørsel fra Skærbækvej. Kort: Fredericia Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce