Annonce
Fredericia

Hård kritik af spareforslag på beskyttet værksted: - Urealistisk og uværdigt

Det er en dårlig idé at flytte aktiviteter væk fra Proaktiv, mener pårørende til brugerne af det beskyttede værksted. Billedet er fra et vælgermøde på Proaktiv i 2017. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Uværdigt og urealistisk, siger pårørende om spareforslag, der rykker aktiviteter fra det beskyttede værksted Proaktiv til de handicappede borgeres egne hjem. Ifølge forslaget i mulighedskataloget kan der spares 1,8 millioner kroner årligt på manøvren.

Fredericia: Et forslag om at spare 1,8 millioner kroner på Proaktiv får hård kritik fra de pårørende.

Det beskyttede værksted på Entreprenørvej har ifølge et høringssvar mellem 100 og 115 handicappede borgere, som i hverdagen deltager i fællesaktiviteter på stedet.

Men i mulighedskataloget, som indeholder forskellige spareforslag til de kommende år, er der forslag om ændringer.

- En gruppe af de borgere, som i dag er på Proaktiv, kan eventuelt med fordel tilbydes aktivitets- og beskæftigelsestilbud i deres bosted, står der i mulighedskataloget.

Annonce
Kurt Hansen og Aksel Iversen mener, at forslaget om at spare på Proaktiv er både uværdigt og urealistisk. Foto: Peter Leth-Larsen

Det giver ikke livskvalitet

Forslaget har ført til skarpe høringssvar.

- Vores børn og søskende er voksne mennesker i alle aldre, og det vil være fuldstændig uværdigt, hvis de skal være hjemme på bostedet hver dag uden at kunne komme på Proaktiv og få samvær og aktiviteter med de andre cirka 110-115 borgere, som er derude. Det giver i hvert fald ikke livskvalitet, lyder et høringssvar underskrevet af Aksel Iversen og Kurt Hansen.

Det sker på vegne af pårørenderådet for botilbuddene Kobbelgården og Ullerupdalvej i et høringssvar.

Kan ikke bruge fællesarealer

De pårørende undrer sig også over formuleringen aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som står i mulighedskataloget.

- Det står ikke i serviceloven, skriver de pårørende og forklarer, at beboerne enten er visiteret til et paragraf 103 beskæftigelsestilbud eller et paragraf 104 aktivitets- og samværstilbud.

- Vi går ud fra, at man tænker på paragraf 104-tilbuddet, men forslaget er helt urealistisk og uværdigt, står der i høringssvaret.

Rent praktisk er det ikke muligt at flytte aktivitets- og samværstilbud til Ullerupdalvej og Kobbelgården, skriver de pårørende. I så fald skulle aktiviteterne foregå i fællesrummene.

- Men de kan ikke bruges, da borgerne på bostedet betaler husleje for deres andel af fællesrummene. Hertil kommer, at nogle af borgerne i bostedet ikke er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, hvorfor man lovgivningsmæssigt ikke kan beslaglægge fællesarealer, som andre betaler til. Der skal derfor opføres nye bygninger begge steder, og så er besparelsen væk, siger pårørenderådet.

Overtræder konvention

Alt i alt er besparelsen på 1,8 millioner ikke mulig, mener de.

- Vi anerkender, at der kan spares penge på kørsel, men det skal opvejes mod de menneskelige konsekvenser, det vil give. Det vil betyde ren opbevaring/internering af borgerne og dårlig livskvalitet. Tænk sig at være f. eks 30 år og kørestolsbruger, og så skal være det samme sted hver dag i resten af livet. Det vil være en overtrædelse af FN’s Handicapkonvention, skriver de pårørende.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Højskoleforstander om FGU: Ny uddannelse er i udu - de unge svigtes

Læserbrev: Formand for FGU (den forberedende grunduddannelse) Hanne Pontoppidan beskriver i FGU Nyt fra august i år, hvordan rammerne for at kunne levere en god undervisning for de nye FGU-elever overhovedet ikke er i orden. FGU er den nye forberedende grunduddannelse for unge, der ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Hanne Pontoppidan beskriver, hvordan alle de nye FGU-institutioner lider under alvorlige it-problemer, som bevirker, at man ikke kan registrere eleverne eller få adgang til relevante undervisningsmaterialer. Hun beskriver, hvordan der på flere af de nye FGU-institutioner er kommet flere elever end forventet, og flere end der er plads til. Og hun gør ærligt opmærksom på, hvordan mange af de nye FGU-lærere endnu ikke aner, hvad de skal undervise i. FGU er en splinterny uddannelse fra august i år, og begyndervanskeligheder må selvfølgelig forventes. Men den aktuelle situation går ud over de unge, der i forvejen er ramt. De unge søger netop uddannelsen, fordi de har haft de svære liv og er påvirkede af uheldige oplevelser i folkeskolen. De brug for ro og ordnede forhold, så de kan vinde læringslysten tilbage. I stedet får de nu fuldstændig kaotiske forhold, ja, nogle elever bliver simpelthen sendt hjem, fordi der ikke er plads eller undervisning til dem, andre får undervisning af lærere, der er usikre på, hvad de skal. Jeg gør opmærksom på, at højskolerne, og jeg skriver fra Brande Højskole, har årelang erfaring på det her felt. Vi har faste og trygge rammer, der matcher de unge med de svære liv, og vi kan give dem den undervisning, de behøver. Vi kan sammen med FGU løfte de unge ind på en ungdomsuddannelse. Kære FGU, brug os, mens I får styr på det derhjemme. Vi er indskrevet i FGU-loven som et tilbud, lovgiverne har ønsket at FGU benytter sig af. Send de unge, der er hårdest ramt, til os, og giv dem den ro, de fortjener, mens tingene falder på plads på hjemmefronten, og kursen sættes for et nyt FGU. Højskolerne hjælper gerne til - både nu og i det videre arbejde med at gøre FGU'en til det gode alternativ, de unge fortjener.

Sydjylland For abonnenter

26,5 milliarder fordelt til sundhed, forurening og trafik: Sådan påvirker regionens budget dig

Annonce