Annonce
Fredericia

Hård kritik af spareforslag på beskyttet værksted: - Urealistisk og uværdigt

Det er en dårlig idé at flytte aktiviteter væk fra Proaktiv, mener pårørende til brugerne af det beskyttede værksted. Billedet er fra et vælgermøde på Proaktiv i 2017. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Uværdigt og urealistisk, siger pårørende om spareforslag, der rykker aktiviteter fra det beskyttede værksted Proaktiv til de handicappede borgeres egne hjem. Ifølge forslaget i mulighedskataloget kan der spares 1,8 millioner kroner årligt på manøvren.

Fredericia: Et forslag om at spare 1,8 millioner kroner på Proaktiv får hård kritik fra de pårørende.

Det beskyttede værksted på Entreprenørvej har ifølge et høringssvar mellem 100 og 115 handicappede borgere, som i hverdagen deltager i fællesaktiviteter på stedet.

Men i mulighedskataloget, som indeholder forskellige spareforslag til de kommende år, er der forslag om ændringer.

- En gruppe af de borgere, som i dag er på Proaktiv, kan eventuelt med fordel tilbydes aktivitets- og beskæftigelsestilbud i deres bosted, står der i mulighedskataloget.

Annonce
Kurt Hansen og Aksel Iversen mener, at forslaget om at spare på Proaktiv er både uværdigt og urealistisk. Foto: Peter Leth-Larsen

Det giver ikke livskvalitet

Forslaget har ført til skarpe høringssvar.

- Vores børn og søskende er voksne mennesker i alle aldre, og det vil være fuldstændig uværdigt, hvis de skal være hjemme på bostedet hver dag uden at kunne komme på Proaktiv og få samvær og aktiviteter med de andre cirka 110-115 borgere, som er derude. Det giver i hvert fald ikke livskvalitet, lyder et høringssvar underskrevet af Aksel Iversen og Kurt Hansen.

Det sker på vegne af pårørenderådet for botilbuddene Kobbelgården og Ullerupdalvej i et høringssvar.

Kan ikke bruge fællesarealer

De pårørende undrer sig også over formuleringen aktivitets- og beskæftigelsestilbud, som står i mulighedskataloget.

- Det står ikke i serviceloven, skriver de pårørende og forklarer, at beboerne enten er visiteret til et paragraf 103 beskæftigelsestilbud eller et paragraf 104 aktivitets- og samværstilbud.

- Vi går ud fra, at man tænker på paragraf 104-tilbuddet, men forslaget er helt urealistisk og uværdigt, står der i høringssvaret.

Rent praktisk er det ikke muligt at flytte aktivitets- og samværstilbud til Ullerupdalvej og Kobbelgården, skriver de pårørende. I så fald skulle aktiviteterne foregå i fællesrummene.

- Men de kan ikke bruges, da borgerne på bostedet betaler husleje for deres andel af fællesrummene. Hertil kommer, at nogle af borgerne i bostedet ikke er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, hvorfor man lovgivningsmæssigt ikke kan beslaglægge fællesarealer, som andre betaler til. Der skal derfor opføres nye bygninger begge steder, og så er besparelsen væk, siger pårørenderådet.

Overtræder konvention

Alt i alt er besparelsen på 1,8 millioner ikke mulig, mener de.

- Vi anerkender, at der kan spares penge på kørsel, men det skal opvejes mod de menneskelige konsekvenser, det vil give. Det vil betyde ren opbevaring/internering af borgerne og dårlig livskvalitet. Tænk sig at være f. eks 30 år og kørestolsbruger, og så skal være det samme sted hver dag i resten af livet. Det vil være en overtrædelse af FN’s Handicapkonvention, skriver de pårørende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Kæmpestort million-underskud får konsekvenser: Fredericia Teater siger farvel til mange medarbejdere

Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Trekantområdet

Borgerforening i Viuf gør klar til kamp mod store solcelleparker

Annonce