Annonce
Erhverv

Højt byggeri i modvind - nye illustrationer har ikke gjort det nemmere

Sådan vil byggeprojektet tage sig ud i bybilledet ifølge den 3D-bymodel, som teknisk forvaltning råder over i byplanlaboratoriet, der er en del af Økolariet. Illustration: Vejle Kommune
Formand for teknisk udvalg er skeptisk, og socialdemokraterne vil tage grundig diskussion i gruppen i forhold til byggeplanerne ved Vardevej.

Trædballe: Det politiske fundament under et stort byggeprojekt ved Vardevej skrider.

Senest har Vejle Kommune lagt projektet med tre boligtårne i op til seks etager ind i den 3D-bymodel, som teknisk forvaltning råder over. Den øvelse har ikke ligefrem banet vejen for en accept fra politikerne i byrådets tekniske udvalg:

- Det er ikke et projekt, der er groet i vores baghave, som formand Gerda Haastrup Jørgensen (V) udtrykker det efter det seneste møde i udvalget.

Annonce

Hun har svært ved at se, at bygeriet kan indpasses i villakvarteret mellem Vardevej og ådalen. Og byrådets største parti, Socialdemokratiet, står heller ikke ubetinget bag byggeplanerne:

- Vi skal have en grundig snak om det i gruppen. Der er gode elementer i projektet, men vi har hele tiden haft den holdning, at det er for højt i forhold til Vardevej, lyder det fra den ene af parties to repræsentanter i teknisk udvalg, Alex Vejby Nielsen.

Ændringsforslag fra DF

Tidligere har også Dansk Folkeparti gjort klart, at projektet fra Kryger Development er for voldsomt.

Det skete med et ændringsforlag til lokalplanen for det 69 boliger store byggeprojekt, der ud over de tre høje ejendomme på mellem fire og seks etager rummer 24 rækkehuse.

I dag ligger denne bygning som den eneste på den 16.000 kvadratmeter store grund. Foto: Mette Mørk

I byrådet var der ikke nok opbakning til Dansk Folkepartis forslag. Et flertal med Venstre og Socialdemokratiet (minus Martin Jensen) stemte forslaget igennem støttet af Liberal Alliance og den konservative løsgænger Kim Hesel.

Bygherrens beskrivelse af projektet

 • Grunden er på 16.117 kvadratmeter. Byggeriet er planlagt som følger:
 • 45 etageboliger i byggerier på mellem fire og seks etager. Hver lejlighed på cirka 103 kvadratmeter- I alt 4595 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i to etager. Boliger på mellem 104 og 109 kvadratmeter. I alt 1268 kvadratmeter.
 • 12 rækkehuse i en etage. Boliger på mellem 101 og 103 kvadratmeter.  I alt 1228 kvadratmeter.
 • Et fælleshus på 160 kvadratmeter.
 • Bebyggelsesprocent alt inklusiv 47 procent.
 • Parkering: 1 til 1,5 plads per etage-bolig - 61 pladser.
 • To pladser per rækkehusbolig - 48 pladser.
 • Tre gæste-p-pladser.
 • Samlet 112 parkeringspladser.
 • Ifølge bygherren er der tale om en forhåndsdisponering af boligstørrelse - der er mulighed for mindre boliger til eksempelvis enlige.

Men ni byrådsmedlemmer fra DF, SF, Radikale og Konservative stemte imod - og med den vaklen, der nu er hos både Venstre og Socialdemokratiet, kan flertallet meget let skride, når lokalplanen igen rammer byrådets bord.

Annonce

Stor lokal modstand

Lokalt er modstanden stor. Allerede, inden lokalplanen blev sendt i høring, lød der protester fra naboer og andre i Trædballe-området. Der er ikke kun bekymringer i forhold til højden, men også, når det gælder trafik, jordbundsforholdene på den stejle grund - ikke mindst i forhold til vand.

Ifølge kritikerne er grunden heller ikke kortlagt i forhold til forurening, og den er ikke undersøgt grundigt nok i forhold til fredede dyre- og plantearter.


Som beboer i Trædballe er vi positive over for fornyelse af området, men det skal ske med måde og respekt, og uden at der faldes på halen over en stor tilvækst af boligmuligheder.

Gitte Spanglev Eriksen, kritisk nabo til projektet i et læserbrev


Derfor kan kommunen formentlig vente en stribe indsigelser inden fristen udløber mandag 10. maj - indsigelser, der måske kan give dødsstødet til byggeriet, som det er udformet i dag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce