Annonce
Fredericia For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Fredericia

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos Fredericia-virksomheden Abildvang Holding ApS

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Fredericia-firmaet Abildvang Holding ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 440.063 til 189.922 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 70.715 kroner til 65.102 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Fredericia-firmaet fra 4,3 millioner til 4,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jacob Gerdes, der også er ejer.

Abildvang Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at drive financie-rings-, investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Abildvang Ejendomme ApS i Fredericia er stabil: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Abildvang Ejendomme ApS i Fredericia. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 67.835 til 158.270 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 439.507 kroner til 515.191 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Fredericia-firmaet fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jacob Gerdes. I første omgang er det ABILDVANG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jacob Gerdes den dominerende ejer.

Abildvang Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt enhver efter direktionens skøn dermed forbunden aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Caspersen Ejendomme ApS holdt fast i et overskud

Caspersen Ejendomme ApS, der er et firma i Fredericia, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 13.708 til 67.054 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 79.082 kroner til 136.917 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Fredericia-virksomheden fra 57.087 til 104.209 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kim Møller Caspersen, Anders Zentio Caspersen og Nanna Zentio Caspersen. I første omgang er det A. Caspersen Holding ApS,N. Caspersen Holding ApS,KL Caspersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kim Møller Caspersen,Anders Zentio Caspersen,Nanna Zentio Caspersen de dominerende ejere.

Caspersen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er køb og drift af egne ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Bilfirma i Fredericia holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden MQM Biler ApS i Fredericia. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 2,4 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 5, året før var det 4.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 4,2 millioner kroner til 5,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Fredericia-firmaet fra 8,5 millioner til 10,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Qais Ahmad Habibi, Milad Ahmad Habibi og Mohammad Habib Habibi og ejes af Qais Ahmad Habibi,Milad Ahmad Habibi,Mohammad Habib Habibi.

MQM Biler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive forretning med salg af biler og hermed beslægtet virksomhed, som f. eks. værkstedsdrift"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Underskud hos Ying Boligselskab ApS

Det seneste år er endt med underskud i firmaet Ying Boligselskab ApS i Fredericia. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -97.973 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 188.721 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Fredericia-virksomheden endte på -57.973 kroner og er dermed negativ.

Selskabet ledes af direktør Ying Brøns. I første omgang er det Ying Holding ApS,Xi Huang Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ying Brøns,Xi Huang de dominerende ejere.

Ying Boligselskab ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at drive boligselskaber samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Bilværksted i Egum er konstant: Holder fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden EGUM AUTO ApS, der har adresse i Egum. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 135.456 til 107.307 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 135.456 kroner.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 164.101 kroner til 135.870 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 82.071 kroner efter skat, et overskud på 82.071 kroner efter skat, faldt formuen i EGUM AUTO ApS fra 239.303 til 221.374 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mogens Markussen. I første omgang er det MOGENS MARCUSSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mogens Markussen den dominerende ejer.

EGUM AUTO ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er service og reparationer inden for autobranchen og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet svandt hos Eurowagon.dk A/S i Snoghøj

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Eurowagon.dk A/S, der har adresse i Snoghøj. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 8,2 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 8,2 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 7,6 millioner kroner, året før var tallet 8,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 14,6 millioner til 14,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jens Vestergaard. I første omgang er det VESTERS HOLDING ApS,AARGAB ApS, der står som ejere. I sidste ende er Knud Lauritsen,Jens Vestergaard,Holger Ross Lauritsen de dominerende ejere.

Eurowagon.dk A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive forretning med udvikling, produktion og salg af letvogne og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Opal Service ApS i Fredericia er stabil: Holder fast i et plus

Virksomheden Opal Service ApS i Fredericia har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 169.216 til 370.013 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 7 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 3,6 millioner kroner til 6,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Fredericia-virksomheden fra 438.174 til 761.430 kroner.

Selskabet ledes af direktør Christoffer Lindtofte Berggreen. I første omgang er det BERGGREEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christoffer Lindtofte Berggreen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Opal Service ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger." Virksomheden beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er erhvervsrengøring og vinduespolering samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab offentliggjort: Erlandsen ApS får gevinst

Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet Erlandsen ApS i Fredericia. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 256.725 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Omregnet var der i alt 3 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21.

Årets bruttofortjeneste var på 881.850 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Fredericia-selskabet endte på 237.702 kroner.

Firmaet ledes af direktør Areewan Sophondilok Erlandsen og ejes af Areewan Sophondilok Erlandsen,Euan Lewis Donaldson.

Erlandsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med spise-restaurant og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Skærbæk-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden FML JKC Holding ApS, der har adresse i Skærbæk. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 5,4 millioner til 10,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -7938 kroner til -12.500 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Skærbæk-selskabet fra 9,5 millioner til 19,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Flemming Lindtofte. I første omgang er det FML-HOLDING ApS,JKC HOLDING THISTED ApS, der står som ejere. I sidste ende er Flemming Lindtofte den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er FML JKC Holding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i Unique af 14. juni 2007 A/S, CVR.nr. 30612450"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Millionplus i restaurant-selskab i Fredericia

Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet SUSHI TAKUMI ApS, der har adresse i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab.

Der var i gennemsnit 6 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Årets bruttofortjeneste endte på 4,4 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Fredericia-selskabet endte på 875.853 kroner.

Firmaet ledes af direktør Ying Brøns. I første omgang er det Ying Holding ApS,Xi Huang Holding ApS,Mei Holding 2021 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ying Brøns,Xi Huang,Meiqiu Zhang de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er SUSHI TAKUMI ApS anbragt i branchen "Restauranter." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive restaurant"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nethandelsvirksomhed i Fredericia fik mindre i overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Terapishop DK ApS i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 342.351 til 265.720 kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 442.120 kroner til 273.726 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Fredericia-firmaet fra 244.883 til 467.251 kroner.

Firmaet ledes af direktør Gitte Anna Lasota. I første omgang er det LASOTA HOLDING IVS,LASOTA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gitte Anna Lasota den dominerende ejer.

Terapishop DK ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive detailhandel herunder via internethandel samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Lasota Online Academy ApS i Fredericia får minus

Virksomheden Lasota Online Academy ApS, der har adresse i Fredericia, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -82.105 til -17.836 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på -6454 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -56.961 kroner til -15.631 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -101.325 til -113.802 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Gitte Anna Lasota. I første omgang er det LASOTA HOLDING IVS,LASOTA HOLDING ApS,Rick Scott Holding IVS,Rick Scott Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gitte Anna Lasota,Rick Sørensen Scott de dominerende ejere.

Lasota Online Academy ApS tilhører branchen "Tekniske skoler og fagskoler." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er udvikling af undervisningsmateriale inden for fysiologisk behandling"

Klik her for at se regnskabet.

Lasota Terapi Akademi ApS i Fredericia er stabil: Holder fast i sit plus

Virksomheden Lasota Terapi Akademi ApS, der har adresse i Fredericia, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 159.209 til 203.284 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 8 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 6 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Fredericia-selskabet fra 514.839 til 672.740 kroner.

Firmaet ledes af direktør Gitte Anna Lasota. I første omgang er det LASOTA HOLDING IVS,LASOTA HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gitte Anna Lasota den dominerende ejer.

Lasota Terapi Akademi ApS tilhører branchen "Tekniske skoler og fagskoler." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er undervisning og uddannelse inden for sundhedsområdet"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Dreamtech ApS i Fredericia fik lidt lavere overskud

Selskabet Dreamtech ApS i Fredericia har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 1,1 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,5 millioner kroner, året før var tallet 1,6 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Fredericia-selskabet fra 1,3 millioner til 2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Sandi Schøllhammer, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Dreamtech ApS anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er handel med og udlejning af driftmateriel; samt investering i og handel med finansielle aktiver"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i indtjeningen hos Erritsø-virksomhed

Selskabet JH Projekt ApS i Erritsø har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 272.553 til 78.932 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 422.504 kroner til 475.144 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Erritsø-virksomheden fra 200.570 til 261.880 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jan Hellestrup, der også er ejer.

JH Projekt ApS tilhører branchen "Reparation af maskiner." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udføre arbejde indenfor stål, raffinaderier samt andet beslægtet aktivitet efter direktørens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Selskab i Snoghøj holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Matr. Nr. 2 AK Ladegård ApS i Snoghøj. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 612.079 til 667.659 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 773.194 kroner til 768.526 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Snoghøj-firmaet fra 3,2 millioner til 3,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det VEK-TAU HOLDING TAULOV ApS,VEK-TAU HOLDING TAULOV A/S,SØBOHUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Matr. Nr. 2 AK Ladegård ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i fast ejendom samt investering i alle typer af aktier/værdipapirer m.v., finansielle forretninger og instrumenter vedr. bank/finansprodukter af enhver art, såvel til kommercielt som til spekulativt brug og anden efter direktionens skøn lignende virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: 79.301 ApS fik mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet 79.301 ApS i Snoghøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 2,1 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 2,5 millioner kroner, året før var tallet 2,7 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Snoghøj-firmaet fra 10,1 millioner til 11,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er 79.301 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Søbohus Holding ApS i Snoghøj fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Søbohus Holding ApS, der er et selskab i Snoghøj. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,9 millioner til 9,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -126.844 kroner til -127.508 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Snoghøj-selskabet fra 67,2 millioner til 74,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

Søbohus Holding ApS hører hjemme i branchen "Finansiel leasing." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andele i andre virksomheder og at drive handel samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bælthuset Nord A/S i Snoghøj fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Bælthuset Nord A/S, der har adresse i Snoghøj. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 3,1 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Snoghøj-selskabet fra 12,4 millioner til 20,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

Bælthuset Nord A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er salg, byggeri, udlejning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Aleksander Pantebreve A/S i Snoghøj fik forvandlet underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Snoghøj-firmaet Aleksander Pantebreve A/S. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -219.124 til 1658 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 64.614 kroner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -219.124 kroner til 1658 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Aleksander Pantebreve A/S var ligesom året før på 1,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det VEK-TAU HOLDING TAULOV ApS,VEK-TAU HOLDING TAULOV A/S,SØBOHUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

Aleksander Pantebreve A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre kreditselskaber." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er primært investering i pantebreve samt evt. andet investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Matr. Nr. 8 O Børup ApS i Snoghøj fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Matr. Nr. 8 O Børup ApS i Snoghøj. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 2,1 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 2,8 millioner kroner til 7,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Snoghøj-selskabet fra 22,2 millioner til 27,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det VEK-TAU HOLDING TAULOV ApS,VEK-TAU HOLDING TAULOV A/S,SØBOHUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

Matr. Nr. 8 O Børup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i fast ejendom og anden efter direktionens skøn lignende virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bælthuset A/S i Snoghøj fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Bælthuset A/S, der er et selskab i Snoghøj. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste blev 3,2 millioner kroner, året før var tallet 3,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Snoghøj-firmaet fra 23,5 millioner til 26,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det JØRGEN ROSSEN NIELSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Bælthuset A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er salg, byggeri, udlejning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Transportvirksomhed i Snoghøj ryger fra millionoverskud til underskud

Overskud er blevet til underskud i SBO Transhav ApS, der er et firma i Snoghøj. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 4,3 millioner til -10.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 4,3 millioner kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -20.000 kroner til -10.000 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -23,4 millioner til -23,5 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Jørgen Rossen Nielsen. I første omgang er det VEK-TAU HOLDING TAULOV ApS,VEK-TAU HOLDING TAULOV A/S,SØBOHUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Rossen Nielsen den dominerende ejer.

SBO Transhav ApS tilhører branchen "Sø- og kysttransport af gods." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, konsulentbistand og investering"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Selskab i Erritsø fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i PJ Køleteknik ApS, der er en virksomhed i Erritsø. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 421.997 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 7, året før var det 6.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 4,3 millioner kroner til 5,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Erritsø-selskabet fra 1,9 millioner til 2,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Per Jacobsen. I første omgang er det PJ Fredericia ApS, der står som ejer. I sidste ende er Per Jacobsen den dominerende ejer.

PJ Køleteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er køleteknik, automobilhandel, handel i øvrigt og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Minus i Fredericia-selskab er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i ÅÆØ 689 ApS, der er et selskab i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6478 til 160.982 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttotab var ligesom året før på -8125 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i ÅÆØ 689 ApS var ligesom året før på 1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Niels-Jørgen Koed Hansen, der også er ejer.

ÅÆØ 689 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at investere i aktier og anden hermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Dyk ned i regnskaberne fra Fredericias virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Fredericia For abonnenter

Turister på kajen triste over slutdato: - Ærgerligt at man ikke kan se forretningen i en bynær camperplads

Landevej blev til slagtehus: Hundredvis af grise mistede livet, da en lastbil væltede i rundkørsel - selv dyrlægerne havde våde øjne

Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Hvis du skal tisse her om aftenen, er du på spanden - men hvor går du så hen?

Fredericia For abonnenter

Eks-byrådsmedlem erkender rod, men afviser snyd: - Jeg er flov over og ked af, at folk føler, det hele er noget skidt

FC Fredericia

FHK og Gudmundur Gudmundsson kværner videre: Slog de svenske mestre med 10 mål

Fredericia

Har kommunen været blandet ind i sag om regnskabsrod med hjælpekroner? Politiker beder om granskning

Mette Frederiksen åbner valgkampen med at gå i kamp mod djævlen

Fredericia

Forening med tidligere byrådsmedlem i spidsen meldt til politiet: Hvad er millioner af støttekroner brugt til?

Fredericia For abonnenter

Ringe udsigt til livsforlængende hjælp til boder og butikker på Gl. Havn: Autocampere forsvinder også

En metallyd var det sidste Nadiya hørte, før døden slog ned

Mor og datter overtog tankstation med blomsterhandel, spillehal og butik: - Vi har ikke fortrudt et eneste øjeblik

Erhverv

Vil du se en gammel forlystelsespark i forfald?: Nye ejere af Fyns Sommerland åbner porten efter overvældende interesse

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Fredericia

Veteranbiler og motorcykler på tværs i tågen

Fredericia For abonnenter

Beliggenheden vandt over de nikotingule vægge: Se hvordan par renoverede 80’er-hus fra bund til top

Fredericia

Fodpleje er kommet på nye hænder: Snart kommer wellness også til sin ret

Annonce