Annonce
Fredericia For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Fredericia

Nedgang på bundlinjen: Benny Pedersen Fredericia ApS i Bredstrup ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Bredstrup-virksomheden Benny Pedersen Fredericia ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6,2 millioner til -9,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 6,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.439 kroner til -8428 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 39,5 millioner til 29,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Benny Georg Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Georg Pedersen. Benny Pedersen Fredericia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, håndværk og financieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Faurby Ejendomme ApS i Skærbæk gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Faurby Ejendomme ApS i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -466.544 til 108.145 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -54.173 kroner året før til 405.913 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 265.718 til 243.177 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Peter Faurby. I første omgang er det FAURBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Peter Faurby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Faurby Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fredericia-virksomheden Tandlægeteamet Fredericia ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tandlægeteamet Fredericia ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 232.515 til 144.351 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 112.608 kroner efter skat, faldt formuen i Tandlægeteamet Fredericia ApS fra 519.067 til 518.674 kroner . Firmaet ledes af direktør David Kiss. Virksomhedens reelle ejere er David Kiss. Tandlægeteamet Fredericia ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Højrup Mark får underskudDet seneste år er endt med underskud i Højrup Mark-virksomheden Ejendomsselskabet JNS ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -139.164 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -27.458 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Nicklas Skafte Pedersen og Jacob Skafte Pedersen. I første omgang er det Nicklas Skafte Pedersen Holding ApS,Jacob Skafte Pedersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nicklas Skafte Pedersen,Jacob Skafte Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet JNS ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af faste ejendomme, samt udlejning af faste ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Højrup Mark-virksomheden K. E. Mammen Fredericia ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i K. E. Mammen Fredericia ApS, der er en virksomhed i Højrup Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 974.780 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 757.351 kroner efter skat, faldt formuen i K. E. Mammen Fredericia ApS fra 3 millioner til 2,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Skafte Pedersen. I første omgang er det K.E MAMMEN HOLDING ApS,Nicklas Skafte Pedersen Holding ApS,Jacob Skafte Pedersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kim Skafte Pedersen, der er den dominerende ejer. K. E. Mammen Fredericia ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Højrup Mark fik igen tabHøjrup Mark-virksomheden KSP Erhverv ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9596 til -9976 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 502.645 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Årets bruttotab var ligesom året før på -8150 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 424.426 til 416.645 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Skafte Pedersen. I første omgang er det K.E MAMMEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Skafte Pedersen, der er den dominerende ejer. KSP Erhverv ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering for egen regning, herunder egen formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ErritsøIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MASONIC ApS, der er et firma i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 47.786 til 20.459 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 119.420 kroner i det foregående regnskabsår til 718.529 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 78.806 til 95.154. Firmaet ledes af en direktion, der består af Andreas Hareskov Elversøe og Michael Pedersen. I første omgang er det Peter Bech,Lasse Freisleben Hansen,Andreas Hareskov Elversøe,OLDENBORG INVEST ApS,MP Consultance ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Bech,Lasse Freisleben Hansen,Andreas Hareskov Elversøe, der er de dominerende ejere. MASONIC ApS hører hjemme i branchen "Andre sportsaktiviteter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Glaring Yachts ApS i TaulovOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Glaring Yachts ApS, der er et firma i Taulov. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 117.562 til 20.664 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 117.562 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 363.368 i det foregående regnskabsår til 181.142 - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Taulov-virksomheden fra 242.232 til 258.349. Virksomheden ledes af direktør Benny Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Benny Larsen. Glaring Yachts ApS hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at klargøre og vedligeholde lystbåde samt anden virksomhed beslægtet hermed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i el-virksomhed i SnoghøjSnoghøj-virksomheden RUNTIME POWER ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1678 til -2798 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -1190 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -240 kroner til -1500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 196.537 til 122.739 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Henrik Brenz. Virksomhedens reelle ejere er Jan Henrik Brenz. RUNTIME POWER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er servicering og installation af batterianlæg og teknisk udstyr i relation hertil samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Eurowagon.dk A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Eurowagon.dk A/S, der er en virksomhed i Snoghøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,7 millioner til 6,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 8,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 8,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Eurowagon.dk A/S fra 14,7 millioner til 14,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Vestergaard. I første omgang er det VESTERS HOLDING ApS,AARGAB ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Lauritsen,Jens Vestergaard,Holger Ross Lauritsen, der er de dominerende ejere. Eurowagon.dk A/S hører hjemme i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forretning med udvikling, produktion og salg af letvogne og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i regnskaberne fra Fredericias virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Fredericia For abonnenter

Ny udvikling i nabostrid: 'Væsentlig mangel', da kommune sagde ja - nu er sag sendt retur til Fredericia

Annonce

Jespers fem-stjernede Trustpilot-anmeldelser pilles ned: - Det ligner et forsøg på at presse os til at tegne abonnement

Annonce
Annonce
Fredericia

Tidlig julegave til bilisterne: Slut med ventetid på motorvejen

Alarm 112 For abonnenter

Midt i eftermiddagstrafikken: Brødre bankede og stak offer ned midt i t-kryds

Fredericia

Freja og Tobias tager kampen mod fordomme om sosu-faget op: - Vi laver meget andet end at tørre røv

Erhverv

Spansk engros går konkurs efter corona-regning: Kræfterne kastes efter lokal butik

I tvivl om din egen opførsel til julefrokosten? Fordrukken julekalender giver dig svaret

Fredericia

Over 50 købere har meldt sig - Chanett fra Fredericia sælger sin grill efter at have fordoblet omsætningen: Kræfterne rækker ikke længere

Fredericia For abonnenter

Her er de mest magtfulde personer i Fredericia: Se Magtlisten fra nummer 40 til 31

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

For abonnenter

Stiftede virksomhed som 16-årig: I dag har han 400 ansatte

Alarm 112

Brændende pølsevogn sendte 34-årig på skadestuen: Nu har politiet nyt i sagen

For abonnenter

Bente blev anmeldt for spritkørsel efter episode i supermarkedet: - Jeg er anmelderen evigt taknemlig

Debat

Man fornemmer, at hr. Byrgesen i byrådet er den berømte havkat i hyttefadet, som det åbenbart kræver en større indsats at stå op imod

Navne For abonnenter

Claus døde 3. december - og han 'fejrer' dagen hvert år

Erhverv

Raffinaderi kan få ny virksomhed som nabo

Annonce