Annonce
Fredericia For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Fredericia

Går tilbage: Virksomhed i Brovad går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Brovad-virksomheden Andersen Tømrer og Snedker Fredericia ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 246.625 til -147.518 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 246.625 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 648.214 kroner i det foregående regnskab til 468.232 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 226.317 til 84.306 kroner . Virksomheden ledes af direktør Benjamin Olander Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Benjamin Olander Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er Andersen Tømrer og Snedker Fredericia ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i ErritsøDansk SMV Formidling A/S, der er en virksomhed i Erritsø, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 879.349 til 60.171 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 879.349 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 618.488 til 693.304. Virksomheden ledes af direktør Frank Jensen. I første omgang er det EGEDGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Egedgaard, der er den dominerende ejer. Dansk SMV Formidling A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i ErritsøOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Aktieselskabet Virksomhedsbørsen, der er en virksomhed i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,7 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,7 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,6 millioner i det foregående regnskabsår til 994.321 - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 7,7 millioner til 8,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Jensen. I første omgang er det Dansk SMV Formidling A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Egedgaard, der er den dominerende ejer. Aktieselskabet Virksomhedsbørsen hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivnings- og formidlingsvirksomhed, handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sejr Sørensen Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sejr Sørensen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Taulov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 505.667 til 1,9 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 599.679 kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Taulov-virksomheden fra 438.081 til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Leif Sejr Sørensen og Nikolai Sejr Sørensen. I første omgang er det LEIF SEJR SØRENSEN HOLDING ApS og NIKOLAI SEJR SØRENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Leif Sejr Sørensen og Nikolai Sejr Sørensen, der er de dominerende ejere. Sejr Sørensen Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jenitek ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jenitek ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 439.440 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 503.871 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Kring Nikolajsen og Peter Thorngrim Jensen. I første omgang er det B.K.N. Holding ApS og PJ76 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Brian Kring Nikolajsen og Peter Thorngrim Jensen, der er de dominerende ejere. Jenitek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køleinstallationerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Erritsø ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Erritsø-virksomheden AHA Creations ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,1 millioner til -708.279 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5,1 millioner kroner året før til -690.621 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 17.197 til -565.297 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Anders Østergaard. I første omgang er det MULTIPLE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Østergaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AHA Creations ApS anbragt i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af musicals og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Erritsø er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CH Stilladser ApS i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -147.318 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Erritsø-firmaet fra 1,4 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Frederik Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Frederik Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er CH Stilladser ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virboro A/S i Erritsø går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Virboro A/S, der er et firma i Erritsø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 99.557 til -5839 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 99.557 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 94.971 kroner året før til -22.346 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 447.952 til 443.398 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Jensen. I første omgang er det Dansk SMV Formidling A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Egedgaard, der er den dominerende ejer. Virboro A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fredericia-virksomheden P. Entreprise ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i P. Entreprise ApS, der er et firma i Fredericia. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 191.443 til 18.514 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 650.589 kroner i det foregående regnskab til 445.271 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 72.800 til 88.769. Firmaet ledes af direktør Paw Dyg. I første omgang er det P. Dyg. Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Paw Dyg, der er den dominerende ejer. P. Entreprise ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive håndværker virksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Egeskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BØGESKOV BYGGECENTER ApS i Egeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -38.175 til 25.126 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -8937 kroner til -562 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Egeskov-firmaet fra 595.389 til 614.988. Virksomheden ledes af direktør Peter Ole Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Ole Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er BØGESKOV BYGGECENTER ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning
Overskuddet stiger: Virksomhed i Fredericia fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hvidevarebutikken Fredericia ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Benjamin Lantau Petersen. I første omgang er det Lantau Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benjamin Lantau Petersen, der er den dominerende ejer. Hvidevarebutikken Fredericia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailsalg af husholdningsmaskiner m.v., og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fredericia-virksomheden Odin Security ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Odin Security ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 284.779 til 146.634 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 368.589 til 380.435. Virksomheden ledes af direktør Allan Jensen. I første omgang er det JensenInc Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Jensen, der er den dominerende ejer. Odin Security ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Private vagt- og sikkerhedstjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af vagt- og sikkerhedsydelser samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Snoghøj-virksomheden Egebro Byg ApSEgebro Byg ApS, der er en virksomhed i Snoghøj, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 487.450 til 9430 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 487.450 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 758.415 kroner til 903.441 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 823.861 til 828.887. Virksomheden ledes af direktør Peter Egebro Hellestrup. Virksomhedens reelle ejere er Peter Egebro Hellestrup. Egebro Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består i udførelse af ejendomsservice og tømrervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Egebro Ejendomme ApS i SnoghøjEgebro Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Snoghøj, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 224.050 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 314.284 kroner i det foregående regnskab til 293.073. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Egebro Hellestrup. Virksomhedens reelle ejere er Peter Egebro Hellestrup. Egebro Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive udlejningsejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Remarx ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRemarx ApS, der er en virksomhed i Snoghøj, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.254 til 116.221 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 38.937 kroner i det foregående regnskabsår til 142.808 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 40.346 til 130.541. Firmaet ledes af direktør Henrik Marx. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Marx. Remarx ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er rådgivning om driftKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Taulov-virksomheden Global Green Energy ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabOgså sidste år var der underskud i Taulov-virksomheden Global Green Energy ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -3,5 millioner til -3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -531.018 kroner til -81.648 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -56 millioner til -59,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jørn Motzkus. I første omgang er det GGE INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Erichsen, Jørn Motzkus og Marcel Gustave Sunier, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Global Green Energy ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, 1. udvikling og salg af projekter indenfor vedvarernde energikilder, 2. mod vederlag at forestå drift og administration af anlæg for produktion af energi for trediemand, 3. at eje og drive egne anlæg for produktion af energi på grundlag af vedvarende energikilder, 4. handel med og formidling af elenergi samt 5. at eje aktier, anparter eller på anden måde ejerandele i selskaber, hvis formål falder ind under punkterne 1-4Klik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: It-virksomhed i Fredericia fik lidt lavere overskudVIRAMA ApS, der er en virksomhed i Fredericia, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 310.993 til 291.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 407.032 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 306.873 kroner i det foregående regnskab til 305.229. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 226.405 kroner efter skat, faldt formuen i VIRAMA ApS fra 366.906 til 351.405 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Kristiansen. I første omgang er det KRISTIANSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Kristiansen og Vini Elgaard Kristiansen, der er de dominerende ejere. VIRAMA ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at sælge IT-udstyr, udvikle og sælge software, samt drive hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Fredericia fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BABYUDSTYR, FREDERICIA ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 780.596 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 647.141 til 884.742. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bo Kristiansen og Vini Elgaard Kristiansen. I første omgang er det KRISTIANSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Kristiansen, Bo Kristiansen, Vini Elgaard Kristiansen og Vini Elgaard Kristiansen, der er de dominerende ejere. BABYUDSTYR, FREDERICIA ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detail- og engroshandel, især indenfor børnetøj, børneudstyr og boligtekstiler, samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Bredstrup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i IVS ApS 2002 (Under frivillig likvidation), der er et firma i Bredstrup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 106.710 til -396.280 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 904.803 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 18 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 11 ansatte - en nedgang på 38,89 procent. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 454.748 - et fald på -60 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 1,2 millioner kroner . I første omgang er det KIM LARVOLD HOLDING ApS og NBM HOLDING 2009 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Bo Madsen og Kim Larvold, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er IVS ApS 2002 (Under frivillig likvidation) anbragt i branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formuepleje og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Skærbæk tjente flere penge i seneste regnskabsårAUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS, der er en virksomhed i Skærbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 158.773 til 312.362 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 869.750 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 724.833 til 966.182. Firmaet ledes af direktør Erik Henneberg. Virksomhedens reelle ejere er Erik Henneberg. AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt dermed forbundet virksomhed
Stadig minus: Intersites ApS får nyt millionunderskudFredericia-virksomheden Intersites ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -94.935 til -1,1 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -87.704 kroner til -694.526 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -31.861 til -880.537 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Eltaf Abbasi. I første omgang er det Marcus Bay-Smidt Christensen og Eltaf Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eltaf Abbasi, der er den dominerende ejer. Intersites ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Tøjforretning i Erritsø er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet LISSI HOLM ApS i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3008 til 216.968 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -68.894 kroner til -47.677 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 216.968 kroner efter skat, faldt formuen i LISSI HOLM ApS fra 2,8 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lissy Holm Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Lissy Holm Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er LISSI HOLM ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med dametøj og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Egeskov tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dagli'Brugsen Egeskov, der er en virksomhed i Egeskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 495.401 til 918.407 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Egeskov-virksomheden fra 11,9 millioner til 12,6 millioner. Dagli'Brugsen Egeskov hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Finansvirksomhed i Fredericia fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SINVEST A/S, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,9 millioner til 11,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -21.000 kroner til -25.781 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 121 millioner til 132,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Stephen Ulf Berg. Virksomhedens reelle ejere er Stephen Ulf Berg. SINVEST A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i aktier, ejendomme og handels- og servicevirksomheder, samt anden virksomhed der i bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos restaurantvirksomhed i FredericiaOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SalSal Sandwich ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 63.743 til 36.455 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 440.491 kroner til 502.578 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 389.049 til 417.271. Virksomheden ledes af direktør Lars Taio Nielsen. I første omgang er det Taio Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Taio Nielsen, der er den dominerende ejer. SalSal Sandwich ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vbv 6 ApS i SnoghøjVbv 6 ApS, der er en virksomhed i Snoghøj, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 17,9 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -43.591 kroner året før til 2,9 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 14,2 millioner til 16,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen. I første omgang er det DM Finans ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen, der er de dominerende ejere. Vbv 6 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Meinhardt Invest ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMeinhardt Invest ApS, der er en virksomhed i Erritsø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 45.724 til 582.595 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 52.047 kroner til 57.813 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 10,7 millioner til 11,1 millioner. Firmaet ledes af direktør John Meinhardt. Virksomhedens reelle ejere er John Meinhardt. Meinhardt Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tiufkær Import ApS i TiufkærOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tiufkær Import ApS, der er et firma i Tiufkær. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 66.231 til 18.855 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 87.580 i det foregående regnskabsår til 30.657 - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tiufkær-virksomheden fra 90.501 til 104.032. Virksomheden ledes af direktør Torben Larsen. I første omgang er det Skovhøj 89 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Larsen, der er den dominerende ejer. Tiufkær Import ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er import af maskiner samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Rex Kabinescooter ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRex Kabinescooter ApS, der er en virksomhed i Tiufkær, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.725 til 269.169 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tiufkær-virksomheden fra -172.768 til 39.469. Firmaet ledes af direktør Torben Larsen. I første omgang er det Skovhøj 89 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Larsen, der er den dominerende ejer. Rex Kabinescooter ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning, reparation, service og salg af el-scootere samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Erritsø hold fast i overskuddetCS Service Group ApS, der er en virksomhed i Erritsø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 161.353 til 162.973 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 616.238 kroner i det foregående regnskab til 600.258. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 205.412 til 331.539. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen og Camilla Nørrevang Hansen Paaskesen. Virksomhedens reelle ejere er Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen og Camilla Nørrevang Hansen Paaskesen. CS Service Group ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve serviceydelser for privat & erhverv indenfor rengøring samt aktiviteter i tilknytning hertil]Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Mammen Cheese A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Mammen Cheese A/S, der er en virksomhed i Snoghøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,6 millioner til 6,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,1 millioner kroner til 16,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 34,4 millioner til 39,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Bjerre Staunsbæk. I første omgang er det Mammen Mejerierne A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Bjerre Staunsbæk og Peter Filtenborg Staunsbæk, der er de dominerende ejere. Mammen Cheese A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med eksport, import, handel, produktion, forarbejdning og markedsføring af mejeriprodukter, danske såvel som udenlandske, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Fredericia tjente flere penge i seneste regnskabBoardAdvisor ApS, der er en virksomhed i Fredericia, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 524 til 1797 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 39.537 i det foregående regnskabsår til 1797 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 40.128 til 41.422. Firmaet ledes af direktør Jesper Engsig Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Engsig Christensen. BoardAdvisor ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Virksomhed i Herslev får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herslev-virksomheden FG Byg og Anlæg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 14.425 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 174.876 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Grønhøj. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Grønhøj. I Erhvervsstyrelsens register er FG Byg og Anlæg ApS anbragt i branchen "Landskabspleje". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Thorsten Hansen Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thorsten Hansen Invest ApS, der er en virksomhed i Sanddal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,4 millioner til 17,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -62.000 kroner til -102.907 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanddal-virksomheden fra 26,2 millioner til 41,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thorsten Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Thorsten Hansen. Thorsten Hansen Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bjeld Ejendomme ApS i FredericiaBjeld Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Fredericia, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 508.261 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 378.461 kroner i det foregående regnskabsår til 589.907 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mette Grosen Bjeld og Martin Bjeld. I første omgang er det Øster Voldgade Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Grosen Bjeld og Martin Bjeld, der er de dominerende ejere. Bjeld Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består i boligudlejningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Snoghøj fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Seur.DK ApS, der er en virksomhed i Snoghøj. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 348.079 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 899.535 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 654.816 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Kollerup Nielsen og Peter Benn d'Ambra. I første omgang er det Mokoni Holding ApS og PEBEDA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Kollerup Nielsen og Peter Benn d'Ambra, der er de dominerende ejere. Seur.DK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med ure, herunder Internethandel samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Trelde Næs ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trelde Næs ApS, der er en virksomhed i Trelde Sande. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 302.903 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 656.491 kroner i det foregående regnskab til 515.872. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Trelde Sande-virksomheden fra 14,3 millioner til 15,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Annette Klitgaard. Virksomhedens reelle ejere er Egon Klitgaard. Trelde Næs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder, ydelse af konsulent- og managementydelser inden for hoteldrift og anden hermed beslægtet virksomhed samt formueadministration og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Tysk Handel ApSFredericia-virksomheden Tysk Handel ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -42.916 til -1829 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -7557 kroner til -1827 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -32.652 til -34.481 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Martin Johannes Berggreen-Claussen. I første omgang er det Bergia Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Johannes Berggreen-Claussen, der er den dominerende ejer. Tysk Handel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af rengøringsvirksomhed samt engroshandel med rengøringsmidler og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Stadig minus: Byens Rens ApS får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Fredericia-virksomheden Byens Rens ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,0 millioner til -1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,1 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ricky Kenbjerg. I første omgang er det C-Front ApS og Kenbjerg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ricky Kenbjerg og Morten Kollerup Nielsen, der er de dominerende ejere. Byens Rens ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: 2.1 Selskabets formål er at drive et renseri og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Byggevirksomhed i Erritsø går fra overskud til underskudOverskuddet i D.H. Energi ApS, der er et firma i Erritsø, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 298.656 til -319.103 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 298.656 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 578.674 - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 421.745 til 66.394 kroner . Virksomheden ledes af direktør Danni Palle Hansen. I første omgang er det SONNE HOLDING ApS og Danni Hansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Manfred Dlugosch Sonne og Danni Palle Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er D.H. Energi ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af varme- og energianlæg samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Fredericia er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NordRex ApS i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9514 til 2068 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -9100 kroner året før til 2293 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-firmaet fra 30.486 til 32.554. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Nasratullah Nasrat og Nils Tind Harre. Virksomhedens reelle ejere er Nasratullah Nasrat og Nils Tind Harre. I Erhvervsstyrelsens register er NordRex ApS anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af beklædning og beklædningstilbehør samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i FredericiaFredericia-virksomheden Victoria pizza Fredericia ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -46.061 til -21.339 kroner før skat. Årets bruttofortjeneste var på 1,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -6061 til -12.572 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. I første omgang er det Victoria invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Nikolian og Taron Nikolyan, der er de dominerende ejere. Victoria pizza Fredericia ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Erritsø-virksomheden Renomé ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Renomé ApS, der er en virksomhed i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,4 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Renomé ApS fra 1,9 millioner til 1,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Morten Eis. I første omgang er det Waki Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Eis, der er den dominerende ejer. Renomé ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er rengøring, service samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Fredericia Bil Udlejning ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFredericia Bil Udlejning ApS, der er en virksomhed i Erritsø, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47.516 til 222.304 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 385.762 kroner i det foregående regnskabsår til 615.680 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra -1 millioner til -822.829. Firmaet ledes af direktør Morten Eis. I første omgang er det Morten Eis og CARSTEN PETER JOCHUMSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Peter Jochumsen og Morten Eis, der er de dominerende ejere. Fredericia Bil Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og udlejning af automobilerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Fredericia-virksomhed fik også tab i det seneste regnskabSelskabet J-O Leasing ApS, der har adresse i Fredericia, fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret på -3125 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3125 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 194.692 til 191.567 kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Andresen. Virksomhedens reelle ejere er Karen Hellung Honore og Lene Andresen. I Erhvervsstyrelsens register er J-O Leasing ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er handel, finansiering og udlejning af køretøjer og dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dakitek ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dakitek ApS, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 574.198 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 1 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Møller. I første omgang er det PSM HOLDING FREDERICIA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Møller, der er den dominerende ejer. Dakitek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, service og fabrikationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Fredericia er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet DEN GYLDNE OVN FREDERICIA APS i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -134.468 til 305.598 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 771.188 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-firmaet fra -136.630 til 99.338. Virksomheden ledes af direktør Murat Øzsinlak. I første omgang er det PIZZA BRYGGEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Murat Øzsinlak, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DEN GYLDNE OVN FREDERICIA APS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurant og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Erritsø-virksomheden Semins Budservice ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabSemins Budservice ApS, der er en virksomhed i Erritsø, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,0 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 9,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Semins Budservice ApS fra 4,9 millioner til 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bahrudin Destanovic og Almir Muric. I første omgang er det Almir Muric Holding ApS og Bahrudin Destanovic Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bahrudin Destanovic og Almir Muric, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Semins Budservice ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består i transport og kurerkørselKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Almins Ejendomme ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Erritsø-virksomheden Almins Ejendomme ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -398.302 til -488.202 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -529 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -147.049 kroner året før til 226.905 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -550.736 til -1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Almir Muric. I første omgang er det Almir Muric Holding ApS og Bahrudin Destanovic Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bahrudin Destanovic og Almir Muric, der er de dominerende ejere. Almins Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at udleje bilerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FredericiaEJENDOMSSELSKABET PRANGERVEJ A/S, der er en virksomhed i Fredericia, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 202.564 til 57.122 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 583.864 kroner til 630.770 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Westergaard Christensen. I første omgang er det KØBMANDSGAARDEN. FREDERICIA A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Knud Westergaard Christensen, der er den dominerende ejer. EJENDOMSSELSKABET PRANGERVEJ A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed af ejendomme
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FredericiaEJENDOMSSELSKABET ALGADE 1 ApS, der er en virksomhed i Fredericia, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,5 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 1,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i EJENDOMSSELSKABET ALGADE 1 ApS fra 19 millioner til 15,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Westergaard Christensen. I første omgang er det Knud Westergaard Christensen og KØB HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Westergaard Christensen, der er den dominerende ejer. EJENDOMSSELSKABET ALGADE 1 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, handels- og servicevirksomhed samt investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelser
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FredericiaOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KØBMANDSGAARDEN. FREDERICIA A/S, der er en virksomhed i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,7 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 11,4 millioner til 12,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Westergaard Christensen. I første omgang er det KØB HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Knud Westergaard Christensen, der er den dominerende ejer. KØBMANDSGAARDEN. FREDERICIA A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed samt investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelser
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FredericiaKØB EJD. A/S, der er en virksomhed i Fredericia, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,8 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 826.492 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 15,4 millioner til 16,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Westergaard Christensen. I første omgang er det Knud Westergaard Christensen og KØB HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Westergaard Christensen, der er den dominerende ejer. KØB EJD. A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailforretning, udlejningsvirksomhed, og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelser
Tallene er vendt: Virksomhed i Fredericia er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet M FINANSINVEST ApS i Fredericia. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -79.554 til 22.837 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 352.831 kroner i det foregående regnskabsår til 534.231 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-firmaet fra -8368 til 9442. Virksomheden ledes af direktør Per Mathiesen. Virksomhedens reelle ejere er Per Mathiesen. I Erhvervsstyrelsens register er M FINANSINVEST ApS anbragt i branchen "Inkassovirksomhed og kreditoplysning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive inkassovirksomhed, foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Erritsø fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i GD Powernet A/S, der er en virksomhed i Erritsø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Erritsø-virksomheden fra 952.756 til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Allan Daugsch. I første omgang er det AGD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Daugsch, der er den dominerende ejer. GD Powernet A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, produktion, finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Fredericia tjente flere penge i seneste regnskabsårNIGELEMA ApS, der er en virksomhed i Fredericia, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 86.755 til 149.593 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 89.626 kroner i det foregående regnskabsår til 151.326 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fredericia-virksomheden fra 401.099 til 517.736. Firmaet ledes af direktør Niels Gert Lemmeke Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Gert Lemmeke Madsen. NIGELEMA ApS hører hjemme i branchen "Anden it-servicevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af software, samt investering i selskaber, ejendomme og værdipapirer
Nyt regnskab: Fibiger Consulting ApS i Ullerup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ullerup-virksomheden Fibiger Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -14.404 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør David Toftgaard Fibiger. I første omgang er det Fibiger Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det David Toftgaard Fibiger, der er den dominerende ejer. Fibiger Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulentbistand med informationsteknologi samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ErritsøGD A/S, der er en virksomhed i Erritsø, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,8 millioner til 353.396 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 274.017 kroner efter skat, faldt formuen i GD A/S fra 6,8 millioner til 6,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Daugsch. I første omgang er det AGD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Daugsch, der er den dominerende ejer. GD A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er, at drive handel, produktion, finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jupitervej 7 ApS i SanddalJupitervej 7 ApS, der er en virksomhed i Sanddal, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,8 millioner til 470.664 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 425.399 kroner til 591.420 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sanddal-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Kollerup Nielsen. I første omgang er det C-Front ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Kollerup Nielsen, der er den dominerende ejer. Jupitervej 7 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vbv 8 ApS fik større overskud end året førVbv 8 ApS, der er en virksomhed i Snoghøj, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.666 til 231.119 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 170.873 kroner til 231.614 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Snoghøj-virksomheden fra 145.819 til 326.092. Firmaet ledes af en direktion, der består af Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen. I første omgang er det DM Finans ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen, der er de dominerende ejere. Vbv 8 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos De Meza ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Fredericia-virksomheden De Meza ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -724.735 til -139.220 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 676.412 kroner til 689.929 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -525.293 til -633.557 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Morten Kollerup Nielsen. I første omgang er det Nicolai Thode Wilkens Rasmussen, Mick Yngve Rodal Schmidt og Mokoni Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Kollerup Nielsen, der er den dominerende ejer. De Meza ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af tøj og beklædningsgenstande samt en-hver aktivitet, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse dermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Vbv 3b ApSSnoghøj-virksomheden Vbv 3b ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -55.195 til -28.846 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -21.860 kroner til -28.760 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -22.500 kroner efter skat, voksede formuen i Vbv 3b ApS sidste år fra -3195 til 174.305 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen. I første omgang er det DM Finans ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Odgaard og Morten Kollerup Nielsen, der er de dominerende ejere. Vbv 3b ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ladegårdskov er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SAGAMAPS ApS i Ladegårdskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.257 til 2178 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 135.637 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.894 kroner året før til 40.940 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i SAGAMAPS ApS var ligesom året før på 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Tage Schjøtt. Virksomhedens reelle ejere er Tage Schjøtt. I Erhvervsstyrelsens register er SAGAMAPS ApS anbragt i branchen "Udgivelse af bøger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og handel, herunder handel med værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i regnskaberne fra Fredericias virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Fredericia For abonnenter

Minutter føltes som timer da Brittas sønner ringede og sagde farvel: - Vi skylder de dræbte at leve videre

Vinderne er fundet: Disse to syd- og sønderjyske restauranter fik samlet tre Michelin-stjerner ved aftenens uddeling - det skal fejres med champagne

Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Champagneproppen røg af i Fredericia efter uddeling af stjerner i den nordiske Michelinguide

Fredericia For abonnenter

Vigtig detalje i kolonihavestrid: Loven forbyder ikke helårsbeboelse

Fredericia

Klar til 6. juli-dagene? Her er bud på børnefamiliens, pensionistens, historienørdens, A- og B-menneskets, turistens og journalistens personlige top-6

Navne For abonnenter

Hans Kristian lever efter at være ydmyg i medgang og fattet i modgang: - Jeg tror faktisk, jeg er god til at omgås mennesker

Forstå SAS-strejken: Topchefen er vred, mens piloterne beskylder ham for spekulation

Alarm 112

Genbrugsplads måtte lukke på grund af hærværk: - Folk skal ikke lave forretning på stjålne ting

Erhverv For abonnenter

1-2-3, der er kommet gang i festen: Corona er faktisk en del af årsagen

Freja og Marie flygtede op på taget af Field's: Vi vidste ikke, hvorfor folk løb, først troede vi, at det var fordi Harry Styles kom

Erhvervsredaktøren: Hvad vil du savne, hvis SAS går konkurs?

Sport

Se de skønne fotos fra havnen i Vejle: Tour de France er billedskønt

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Navne

Farvel til ildsjæle og andre elskede: Her er nekrologerne og mindeordene fra juni

Fredericia For abonnenter

Ny analyse forudser tsunami af trafikstøj: Studér kortet over udviklingen de næste 13 år og se, om du bliver ramt

Fredericia

Nicolais specielle hjerne krævede de rette rammer: Et særligt skoleophold for autister ændrede hans liv

Annonce