Annonce
Fredericia

Hjælp på vej til udsatte og hjemløse: Fredericia får en gadesygeplejerske

Det er blandt andet på varmestuen her, at gadesygeplejersken skal have sin daglige gang. Foto: Oliver Agretoft

Udsatte og hjemløse i Fredericia skal efter planen snart kunne blive mødt af en gadesygeplejerske.

Fredericia: Der skal ansættes en gadesygeplejerske til at varetage opsøgende sundhedsarbejde for udsatte og hjemløse i Fredericia.

Det fastslog byrådet i budgetplanen for 2019. Indtil videre er planen, at gadesygeplejersken tiltræder i starten af 2019 og skal fungere i forlængelse af sundhedshuset.

- Den nye gadesygeplejerske skal via de allerede etablerede kanaler, som for eksempel varmestuerne, opsøge de socialt udsatte og hjemløse. De skal guide dem videre i sundhedsvæsnet, da disse borgere har lidt svært ved selv at opsøge det, siger Turan Savas (S), næstformand for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune.

Annonce

Varmestue-leder hilser initiativet velkommen

Kirkens Korshær i Fredericia hilser initiativet velkommen og tror, at det kan løse mange af de sundhedsmæssige problemer, man oplever hos de socialt udsatte.

- Der er jo stor skævvridning i sundheden hos de socialt udsatte, fordi den her befolkningsgruppe har svært ved at benytte sig af de brede sundhedstilbud, siger Bjarne Dahlmann, leder af Kirkens Korshærs varmestue.

Bjarne Dahlmann tror i høj grad, at skrævvridningen skyldes, at de socialt udsatte borgere ofte har svært ved at kommunikere med sundhedsvæsnet. De føler sig ikke forstået, når de endelig møder op.

- En gadesygeplejerske, som har sin daglige gang på varmestuerne, og som forstår at tale med den her gruppe borgere, kan jo agere bindeled mellem sundhedsvæsnet og de socialt udsatte. Jeg tror, tiltaget kan komme rigtig mange af de her problemstillinger til livs, siger Bjarne Dahlmann.

I nabokommunerne Vejle og Kolding har man også gode erfaringer med gadesygeplejerskerne. Begge kommuner finansierede i de første par år projektet via puljemidler, men grundet tilfredsheden med projekterne har man siden valgt at gøre plads i budgetterne til gadesygeplejerskernes arbejde.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand i skorsten: Ejer slukkede fyret

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Annonce