Annonce
Børkop

Hvidbjerg ligner mere og mere 'Grønbjerg': Nu skal der ske noget

Hvidbjerg er brun visse steder, og det kan man ikke gøre noget ved. Det er et al-lag, og den slags er bare naturens orden. Det forklarede naturvejleder Gert Haugaard Rasmussen. Privatfoto
Der vokser for meget grønt de forkerte steder på Hvidbjerg. Og det skal der gøres noget ved. Men en nem opgave bliver det ikke.
Annonce

Hvidbjerg: Det hvide bjerg er et modent et af slagsen, nemlig cirka 22 millioner år, og i den alder kan man godt for brug for kærlig pleje.

Og kærlig pleje skal til. Det står fast efter et besigtigelsesmøde, hvor både lokale borgere samt repræsentanter fra Vejle Kommune og Naturstyrelsen var mødt frem.

Hvidbjerg bliver nemlig mindre og mindre hvid, mens den til gengæld både bliver mere og mere grøn samt visse steder mere og mere brun.

Det brune kan man ikke gøre noget ved, for det er et fast al-lag (et surt, hårdt lag jord, red.), og det er naturens orden. Men det grønne er dog noget, der kan gøres noget ved. Hvad der helt præcist skal ske, er dog endnu ikke fastlagt.

- Nu skal der laves en plejeplan, men det er vigtigt at understrege, at klitten selv sætter nogle rammer op, som vi skal arbejde i. Det er ikke alt, der kan lade sig gøre. Der er omvendt andre ting, som vi kan regulere på, så der er mange faktorer med i puslespillet, siger Gert Hougaard Rasmussen fra Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Konklusioner fra besigtigelsen

Hvidbjerg består af mange former for beplantning, både noget, som er plantet og noget, der er selvsået.

Da der var besigtigelses på Hvidbjerg, kunne man konkludere:

Der er blandt andet mindre partier med Rosa Rugosa i Klittens nordvestlige hjørne samt langs kysten i den sydlige del.

Tiltagende opvækst af gyvel flere steder rundt på Klitten – særligt langs det nordlige skel og i forbindelse med de indplantede bånd af hjælme rundt på Klitten.

Spredt opvækst af løvtræer rundt på Klitten – særligt birk og bjergfyr ude på klitten, mens eg gradvist breder sig ud længere ud fra bevoksningerne langs den vestlige kant.

I den nordlige del eroderes Klitten i et øst-vest gående parti fra strandbredden til klittoppen, hvorved der blottes mange af de tynde lerholdige lag, som indgår i klittens opbygning. Vurderingen er, at erosionen skabes i et samspil mellem menneskelig færdsel og vindaktivitet fra øst-syd-øst i vinterhalvåret fra nov-maj.

Der blev udtrykt ønske om at kunne genindføre forsøg med opsætning af ”snehegn” i vinterhalvåret.

Den sydlige to-tredjedel af Klitten får gradvist mere og mere overfladebevoksning af græsser og laver, som holder på sandet, men som samtidig skjuler den ”hvide klit”.

Endelig besigtigedes en forekomst i Klittens sydlige del, hvor der angiveligt skulle være blottet brunkul. Det viste sig at være udfældning af et fast al-lag omkring en halv meter under eksisterende overflade.

Annonce

Hvad med udsigtsplatform?

Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for Hvidbjerg, og Gert Hougaard Rasmussen forklarer, at noget skal gøres ved Hvidbjerg, det er oplagt. Men helt simpelt er det ikke.

- Der er tre elementer i det. Der er stedets geologi, vi skal tage højde for. Der er en fredning af klitten, som der skal tages højde for, og der er ønsker fra brugerne af Hvidbjerg. Men de ønsker er jo ikke nødvendigvis de samme. Jo mere hvid Hvidbjerg er, jo mere fygesand er der, og det er naboerne ikke er interesseret i. Og omvendt vil en for grøn klint ændre det kulturmæssige i, at der jo netop er tale om "Hvidbjerg". Det er en balancegang, og der er ingen grund til at stikke folk blår i øjnene. Vi kommer ikke til at gøre alle lige tilfredse, siger Gert Haugaard Rasmussen.

Desuden har Vejle Kommune en vision om, at der skal skabes en udsigtsplatform på toppen af Hvidbjerg. Det skal der dog først findes penge til, og endnu mere vigtigt: Fredningsnævnet skal give en tilladelse.

- Hvis det viser sig, at der kan opstå et tidsmæssigt sammenfald mellem opførsel af platform og plejen af Hvidbjerg, vil det selvfølgelig blive tænkt ind. Men det er svært at vide noget om på forhånd, for der kan være en lang vej, inden arbejdet med en platform eventuel kan sættes igang, siger naturvejleder Gert Haugaard Rasmussen.

Annonce

Fredningsnævn bestemmer

Hvidbjerg er omfattet af en landskabsfredning fra 1970. Fredningen bygger på en langt ældre overenskomst tilbage fra 1937, som dog er forholdsvis ukonkret. Der indgår derfor ingen klare plejetiltag i fredningen. Så derfor har Fredningsnævnet et meget stort ord at skulle have sagt i det arbejde, der skal sættes igang. Med og uden en mulig platform.

- Det er nævnet, der i sidste ende bestemmer, hvad der er muligt. Nu skal vi igang med at lave en plejeplan, og så skal den først godkendes af os i Naturstyrelsen, af kommunen og af borgerne i området. Derefter skal den endelige plan sendes til Fredningsnævnet, forklarer Gert Hougaard Rasmussen.

Arbejdet med plejeplanen vil finde sted i løbet af foråret.

Gert Haugaard Rasmussen, der er naturvejleder ved Naturstyrelsen, fortalte om Hvidbjergs udfordringer med plantevækster. Både de ønskede og de uønskede. Privatfoto
Annonce

Glæde blandt de lokale

I lokalområdet er man glade for, at der nu kommer til at ske noget med det hvide bjerg.

- Vi er naturligvis meget begejstret over, at der nu udarbejdes en plejeplan for Klitten. Beboerne omkring klitten samt grundejerforeningen ser frem til at deltage i dialog med Naturstyrelsen og Vejle Kommune om udformningen af plejeplanen. Vi deltager naturligvis også gerne aktivt i enkelte dele af vedligeholdelsen, selvom vi overordnet set er bevidste om, at ansvaret for plejeplanen ikke ligger hos os, siger Egon Sørensen, der er formand for Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt.

En udsigtsplatform på toppen af Hvidbjerg. Ja, måske. Det er en vision, Vejle Kommune står bag, og den vision kan komme til at spille ind i den måde, hvorpå Hvidbjerg skal se ud fremadrettet. Illustration: Arkitektfirmaet Effekt
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Debat: Værdig tilbagetrækning

FC Fredericia For abonnenter

Nu kan FC Fredericia vinde de kampe, som de aldrig vinder

Fredericia

FHK skal stække KIF's overtal: Det er ikke charmerende, men det er effektivt

Annonce