Annonce
Læserbrev

Hvor sølle skal Fredericia se ud?

Hvis ikke byrådspolitikerne synes, at borgerne fortjener et kønt sted at leve, kunne de måske finde pengene under formålet "markedsføring af byen over for krydstogtsturister". Dem vil de vist gerne have mange af.

Læserbrev: Trist, at der i årevis er blevet sparet på det, der gør byen smuk og spændende.

Vandskulpturerne virker dårligt nok, og for nogle dage siden løb der ikke vand i renden i Gothersgade. Vandet skal løbe og springe - uden for diskussion.

Byens træer er et andet spareområde. Kongensgade har stadig byens flotteste allé, men alene ved Nordstjernen har der i årevis manglet tre træer. Og sådan er det i den ældre del af byen.

Jeg kommer af og til i nogle småbyer i en fattig del af Spanien. Hvad der er her af blomster og træer burde få enhver fredericiansk byrådspolitiker til at rødme af skam.

Og hvor længe skal Nørreport se ud som en fæstning på Balkan efter et artilleriangreb?

Også volden er i en sørgeligt ringe stand som kulturminde. På store strækninger kan man slet ikke se voldgraven fra voldkronen. Det er som at gå i en plantage.

Det er fint med enkeltstående, store træer - det er jo ikke længere et forsvarsanlæg, men en bypark. Væk med krattet.

Ville det ikke være skønt med mange flere blomster, insekter og fugle på volden? Fjern det afhøstede græs. Det danner et lag, som blomsterfrø ikke falder ned igennem.

Og så er der kommunens grøftekanter. De skal ikke rundbarberes som på Herslevvej. Send alle de brave vejmænd på kursus hos dem, der passer Ydre Ringvej - her er der blomster til glæde for borgere, sommerfugle og bier.

Hvis ikke byrådspolitikerne synes, at borgerne fortjener et kønt sted at leve, kunne de måske finde pengene under formålet "markedsføring af byen over for krydstogtsturister". Dem vil de vist gerne have mange af.

Om der er penge eller ej, er et spørgsmål om prioritering. Og jeg har oplevet standardindvendingen et par gange: "Skal det så gå ud over børnene eller de gamle?"

Og så vil jeg tro, at mange kritikere klapper i!

Men det skal politikerne ikke spørge borgerne om. De må bare se at finde pengene til den mest indlysende vedligeholdelse. For investeringerne i "byens skønhed" er vist for længst gået i stå.

Annonce
Ole Klottrup. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Fredericia

På indkøb efter lukketid: Fredericianer finder aftensmad i containerne

Annonce