Annonce
Debat

Hvorfor er politikerne så vilde med at sætte havmøller op?

Møller: Det statsejede svenske selskab Vattenfall har nu vundet udbudsrunden i Holland af tredje og fjerde. etape på havmølleparken Kust Zuid på 750 MW. Denne placeres minimum 18 km fra den hollandske kyst. I 2018 vandt samme firma udbudsrunden på 1 og 2, som placeres 22 km ude og med tilsvarende kapacitet.

Disse havmølleparker bliver de første ikke-statsstøttede anlæg til søs, når de sættes i drift om tre-fire år.

Til den tid forventes det også, at de to kystnære vindmølleparker sættes i drift på den jyske vestkyst.

I første omgang havde rød blok sammen med de konservative tænkt, at de kunne placeres indtil fire km fra kysten. Det er imidlertid blevet forhindret af Energiklagenævnet. Der gøres naturligvis et forsøg til med den røde regerings velsignelse, denne gang måske op til syv km fra kysten, hvilket ikke vil ændre på den kendsgerning, at dominansen af disse industrianlæg på kysten vil blive overvældende.

Desværre har de røde politikere sammen med konservative gennemtrumfet en aftale med svenske Vattenfall, som indebærer, at skatteyderne dækker en udgift på 47,5 øre pr KWH, hvilket kommer til at løbe op i tre mia. kr. i tilskud til svenskerne.

Hvorfor nu det? Det ligner ikke sund fornuft. Det virker nærmere som dansk symbolpolitik til anvendelse i diverse valgkampe. Pris: Tre mia

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce