Annonce
Fredericia

I København står gaderne ikke under vand som i Fredericia: Hul i kajen og store riste tager regnvandet

Der er lavet huller i kajen, så vandet kan løbe direkte ud i havnen. De er forsynet med kontraklappe, så vandet ikke trænger ind, hvis det bliver højvande. Foto: Hofor
Når det styrtregner i hovedstaden, så har man løst presset fra gaderne langs kajen ved at have skybrudsklapper til havnebassinet og store riste, som regnvandet kan løbe i. Klapperne lukker, hvis vandet stiger i havnen.

Fredericia: Da flere skybrud i træk satte gaderne i den sydlige bydel under vand, så skyldtes det at afløbsriste ikke kunne følge med, og at vandet ikke som i gamle dage kunne løbe over kaj og ud i havnebassinnet. Det skyldes den klimasikring, der er lavet langs Gl. Havn.

Der er nu sat et arbejde i gang i Fredericia Kommune for at finde en løsning på "badekarstilstande" i Oldenborggade.

Den har de fundet i København, hvor man har gjort en række tiltag til, at gaderne langs kajen i hovedstaden ikke står under vand.

- Vi har lavet flere tiltag, fordi vi ved, at regnskyllene bliver kraftigere og hyppigere. Vi har blandt andet lavet åbninger i vores klimasikring mod havnen, så vandet kan trække den vej ud, hvis det virkelig regner, siger Jes Clauson-Kaas, chefkonsulent på regn- og spildevandsområdet i Hovedstadens Forsyningsselskab Hofor, til Fredericia Dagblad.

Vi har blandt andet lavet åbninger i vores klimasikring mod havnen, så vandet kan trække den vej ud, hvis det virkelig regner.

Jes Clauson-Kaas, Chefkonsulent på regn- og spildevandsområdet i Hovedstadens Forsyningsselskab

Lave kantsten

Under de seneste skybrud i Fredericia var det umuligt for vejristene at tage imod de store mængder vand. Vandet fossede hen over ristene og kom aldrig ned i regnvandsrørene.

I hovedstaden er det løst ved, at der er etableret såkaldte klimariste langs fortovene tæt på kajkant. Det betyder, at vandet frit kan strømme ned i regnvandssystemet og herfra via huller ud i havnebassinnet. I hullerne sidder en kontraklap, som sikrer, at der ikke løber vand ind, hvis vandstanden stiger i havnebassinnet.

- I Fredericia har man bl.a. overvejet såkaldte franske riste, hvor vandet løber uhindret gennem et hul i kantstenen?

- Det bruger man i udlandet, men det dur ikke herhjemme, hvor vi har lave kantsten, vurderer Jes Kaas-Clauson.

20 års plan

Blandt de mere kostbare tiltag er såkaldte skybrudsporte, som åbner automatisk, når overløbsbygværker ikke er tilstrækkelige til at tage trykket af fællesledningerne. Portene forhindrer, at der stuver vand op fra kloakkerne til gaden, forklarer Jes Clauson-Kaas.

Det bekymrede i første omgang, hvorvidt det ville påvirke badevandskvaliteten på lang sigt, hvis kloak og regnvand blev sendt ud i havnen, men det har man ikke oplevet.

- Der er ligesom i Lillebælt stor gennemstrømning, så det gør ikke den store skade, siger Jes Clauson-Kaas.

Klimatiltagene i Københavns Kommune er en omfattende og dyr proces. Kommunen har lagt en 20 års plan for, hvordan hele byen undgår at blive påvirket af klimaforandringerne.

Riste langs fortovene ved kajen i hovedstaden betyder, at regnvandet lettere kan løbe i rørene og dermed væk fra gaderne. Det var netop vejristene, som ikke kunne aftage regnvandet hurtigt nok, da skybrudene lagde sig over Fredericia for nylig. Foto: Hofor
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Strandgæster ryster på hovedet over broføljeton: - Man kan ikke hamle op med naturens kræfter

Annonce