Annonce
Fredericia

Ingen bekymringer over brintfabrik - nul spørgsmål til ansøgning

HySynergi hedder anlægget, som skal placeres nord for raffinaderiet. Miljøstyrelsen skal miljøgodkende, fordi der er tale om en såkaldt risikovirksomhed i kategorien kolonne 2. Ansøgningen har været i høring i otte uger i januar-februar, men ikke affødt kommentarer eller spørgsmål. Nu afventer Miljøstyrelsen lokalplanen for området, før der kan tages endelig stilling til miljøgodkendelsen. Den forventes at ligge klar anden halvdel af 2021. Kort fra ansøgningsmaterialet
Hverken politikere eller borgere har reageret på den ansøgning om miljøgodkendelse, som Miljøstyrelsen sendte i høring i januar. Ansøgningen lægger op til, at anlægsarbejdet går i gang til maj, men godkendelsen kan først færdigbehandles, når lokalplanen er på plads.

Fredericia: I januar sendte Everfuel A/S ansøgning om miljøgodkendelse af brintfabrikken HySynergy på Ydre Ringvej. Siden har ansøgningen været i høring, og man havde mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger frem til 8. februar. Der er ikke kommet en eneste, viser Fredericia Dagblads aktindsigt i sagen.

Der tegner sig dermed en ukompliceret sagsbehandling for Miljøstyrelsen, som dog afventer, at Fredericia Kommune har færdigbehandlet lokalplanen for det areal, virksomheden skal placeres på.

Virksomheden er en såkaldt kolonne 2-virksomhed, fordi der skal opbevares fem ton brint i fast lager samt fem-syv ton mobilt lager. Grænsen for en kolonne 3-virksomhed er 50 ton, men den grænse er ikke relevant i øjeblikket, fremgår det af ansøgningen.

Annonce

Der er udarbejdet en foreløbig risikoanalyse for anlægget, og i samarbejde med en ekstern konsulent udbygges den snarest, fremgår det af ansøgningen.

Dansk Shell ejer projektgrunden, og Everfuel A/S har en langvarig lejeaftale med Shell. Selve brintfabrikken bliver ejet af Everfuel Production Frederica A/S, som er et datterselskab af Everfuel A/S. Ansøgningsmaterialet indeholder en nøje beskrivelse af, hvad det er for et anlæg, der ønskes etableres, hvordan det skal forsynes, hvilke påvirkninger der er omkring støj og risici.

Egen transformatorstation

HySynergy omfatter etablering af en fabrik til fremstilling af brint /hydrogen ved elektrolyse af vand baseret på energi fra elnettet. Virksomheden vil udnytte overproduktion af el fra vindmøller, når elproduktionen er større end efterspørgslen. Det forventes derfor, at anlægget kun vil være i fuld drift 60-70 pct. af tiden på årsbasis, fremgår af ansøgningen.

Der skal bruges store mængder strøm til elektrolysen, og derfor skal der opføres en transformatorstation på området.

- Vi opfører en 60 kV transformatorstation, som er den største kapacitet, vi kan anlægge. Jeg vil gå ud fra, at det dækker anlæggets strømforbrug, siger direktør for Ewii Lars Bonderup Bjørn.

Elektrolyseanlægget vil kunne opnå en kapacitet på 3.880 Nm³ brint/time. Biproduktet ilt udledes direkte til atmosfæren. Der etableres en kompressorenhed, der skal komprimere brinten til den midlertidige oplagring.

Der bliver etableret en påfyldningsstation for brint-trailere til distribution af den producerede brint. Dertil kommer en station til leverance af brint til raffinaderiprocessen og endelig en tankstation til tankning af tunge køretøjer og personbiler, der kan køre på brint.

Der bliver desuden en kontorbygning, kontrolrum, servicecenter af brinttankbiler, værksted, reservedelslager og chaufførfaciliteter.

Eventuelt skal der etableres et varmepumpeanlæg til genvinding af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Rambøll har udarbejdet et notat over støjgenerne ved anlægget. Det viser, at der ikke er naboer, som skulle blive generet, men der er åbnet mulighed for at etablere støjvold, hvis det påkræves.

Støjnotat viser ingen problemer

Støjen fra det nye brintanlæg i Fredericia, som opføres af Everfuel Europe A/S, giver ikke anledning til støjniveauer, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Støjen er beregnet både som støjpunkter på facader af nærmeste boliger og som støjudbredelseskort til omgivelserne.

Støjniveauet er både beregnet som midlet støjniveau for de tre døgnperioder og maksimalværdi for natperioden.

Der er generelt taget udgangspunkt i et worst case scenarie for driften af brintanlægget.

Støj fra bygningen er ikke medtaget til denne undersøgelse, da den opføres i beton. Ligeledes vurderes det at brintdrevne køretøjer støjer mindre end køretøjer på benzin og diesel, som støjberegningerne er baseret på.

Samlet set antages det derfor at støjen fra brint anlægget ikke vil give anledning væsentligt støjbidrag i omgivelserne.

Ved beregningerne blev der taget udgangspunkt i at støjen ikke tillægges +5 dB i tillæg for impulser eller toner i støjen.

Annonce
Kultur For abonnenter

Anmeldelse: Sannes sang var - desværre - så svag, slidt, sølle, at det gjorde ondt at opleve

Danmark

Lørdagens coronatal: 402 indlagte med corona - og 427 er testet positive siden i går

Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia

Endelig en vigtig ændring på stor travl parkeringsplads

Fredericia For abonnenter

Motorvejsstøjen eksploderer: - Jeg ville hellere have en vindmølle i min baghave

Alarm 112

22-årig kaldte politiet for 'fucking svin': Det skulle han aldrig have gjort

Fredericia

Fantasien når nye højder: Fredericia skal da have sit eget Eiffeltårn

Det halter med udredning af astmapatienter: I fire år troede Janne, at hun havde astma, men medicinen hjalp aldrig

Fredericia

Fredericia lider stort tab af turister: Nu skal Businessman Brown og Familien Fjeld vindes tilbage

Fredericia For abonnenter

Far krævede millionerstatning efter overfald, men fik 2900 kroner: Datters sidste håb om retfærdighed forsvandt

Ingen vil væk fra lokal virksomhed i vækst: - Medarbejderne skal have en fantastisk dag, så skal indtjeningen nok følge efter

Erhverv

Klagenævn underkender Fredericia Kommune trods klager fra naboer: Landmand skal ikke undersøge gyllelugt

Lyt til 'Det blå hjørne': Støjberg og Vanopslagh krydser klinger over Herlufsholm i hæsblæsende debat

Alarm 112

Udlændinge forsøgte at begå indbrud: Blev stoppet af hundepatrulje

Navne For abonnenter

Løbe- og madglad byrådspolitikers bedste råd: Vær modig og nysgerrig

Kultur

Hans blev kaldt for nazi-unge: - Det gør ondt på en lille dreng

Annonce