Annonce
Fredericia

Jægere fejrer 90 år men jagter egen historie: Hvad skete der i 1929?

Et tryk på knappen og vish så flyver lerduen ud af kastemaskinen. At det trods mange års erfaring som jæger ikke er så nemt, erkender senior-holdet gerne. Foto: Peter Leth-Larsen
De ved, at Fredericias jagtforening blev etableret i september 1929, men hvem gjorde det og hvad var baggrunden - det er uvist. Protokoller og foreningspapirer fra foreningens første mange år er væk, konstaterer jagtformand Jens Christian Jensen forud for jubilæumsfest i Hannerup.

Fredericia: Det var formentlig Fredericias legendariske skovfoged Anton Jensen, som i 1929 tog initiativ til at stifte en jagtforening i Fredericia, men ingen protokoller eller nedskrevne notater kan dokumentere det. Fredericia og Omegns Jagtforening ved, at foreningen blev stiftet i september 1929, men hvem gjorde det og hvad var baggrunden? Det spørgsmål spøger i foreningen samtidig med, at man gør klar til at fejre jubilæet.

- I den tid skød der jagtforeninger op omkring herregårdene, så det har været de bedre stillede, som typisk var med i de danske jagtforeninger, mens det blev husmænd og andre som gik sammen i Landsjagtforeningen af 1923, fortæller Jens Christian Jensen, som selv er uddannet herregårdsjæger og bl.a. har været skytteelev på Fænø Gods.

Men om teorien holder stik omkring stiftelsen af den lokale jagtforening, ved han ikke.

- Vi har simpelthen ikke kunnet finde protokoller fra den tid, og der er ingen medlemmer, som kan huske det. Det er virkelig ærgerligt. Vi frygter, at de gamle papirer er røget ud, men hvis nogle skulle vide noget eller ligge inde med noget, så ville det være fantastisk, siger Jens Christian Jensen.

Fredericia og Omegns Jagtforening er organiseret under Jægerforbundet, men heller ikke her har man kunnet hjælpe.

- Jægerforbundet er en sammenslutning af de to gamle jagtforeninger, så de har heller ikke noget liggende, siger Jens Christian Jensen.

Annonce

Sådan fejres 90-årig

Fredericia og Omegns Jagtforening har indbudt til 90-års fødselsdag 21. september i skydepavillonen i Fuglsang Skov.

Kl. 12 blæser jagthornsblæserne til samling.

Gæsterne samles i pavillonen, hvor der er taler fra formand og repræsentant fra Dansk Jægerforbund.

Derefter bliver der blæst frokostsignal og under frokosten vil der være fejring af egne jubilarer.

Der vil være både 25, 40, 50 og 60 års jubilarer til stede.

På grund af klubbens manglende protokoller har det været svært at fastslå om der er flere jubilarer, men skulle man som medlem mene at have fået sit jubilæum overset, så er der taget ekstra jubilæumsnåle med til festen.

Selv om det er en forening af jægere, så vil jubilæumsdagen være helt uden skydning.

Svære lerduer

Så foreningen hviler indtil videre på de historier, de ældre medlemmer kan huske fra mange år som medlemmer af jagtforeningen. De gode historier ryger frem og tilbage, når der trænes eller konkurreres på skydebanen på Fælleden, hvor Fredericia Flugtskytteklubs kastemaskiner sørger for at sende lerduer til hurtigt vejrs.

- Det er lettest, når de kommer flyvende fra venstre, lyder det erfarent fra Svend Aage Hebsgaard, som sammen med Leo Rebsforf, Børge Andersen, Leif Bertelsen og Johannes Andersen udgør "det gamle" hold i dysten mod de unge i jagthornblæsernes årlige skydekonkurrence.

Konkurrencen er fast tradition ligesom kommunejagten og andre aktiviteter i jagtforeningen ligger fast. Under årets jagthornsdyst kunne man mønstre to hold, som lagde sig i selen for at slå hinanden.

- Det handler jo om håneretten for et helt år, konstaterer både unge og gamle, og begge hold erkender, at de orange-gule lerduer ikke er så lette at skyde sig ind på, som et ægte stykke vildt.

Ro efter turbulent forår

Stemningen er hyggelig og drilsk mellem jagthornsblæserne, og står i kontrast til den turbulens, der prægede foreningen i foråret, hvor den siddende bestyrelse trak sig efter en ophedet ekstraordinær generalforsamling efter debat om blandt andet totalt alkoholforbud ved klubhuset på fælleden.

- Der er kommet ro på, og vi har fået lukket sagen, siger Jens-Christian Jensen, som tiltrådte som ny formand og i dag har en bestyrelse på seks mand at dele arbejde og ansvar med.

Enden på diskussionen blev, at det i dag er tilladt at tage en enkelt fyraftensøl efter skydningen på fælleden.

Der er to forsøg per tallerken. Leif Bertelsen gør klar til nummer to. Foto Peter Leth-Larsen

Nye aktiviteter

Jagthornblæsning er en de aktiviteter, som i mange år har fyldt i jagtforeningen. Det samme har hundetræningen, ligesom man for år tilbage tog flugtskytterne med ind under foreningens vinger, da flugtskytterne fik frataget sine oprindelige facilititeter.

Jagthornblæserne øver sig i fælleshuset Nordbo, mens hundetræningen foregår på fælleden, mens flugtskytter og jægere mødes på skydebanen yderst på fælleden, hvor foreningen lejer sig ind ved forsvaret.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et sted, hvor vi kunne samle aktiviteterne, for at give et større fællesskab. Det ville kræve, at vi kunne få lov at opføre et klubhus eller finde et sted, hvor vi havde plads til at mødes. Hvis vi ikke må eller kan få mulighed for at bygge noget selv, så kunne det måske være på Bülows Kaserne, hvor man også har faciliteter til, at vi kunne afvikle større arrangementer med folk udefra, siger Jens Christian Jensen.

Klar til den årlige dyst mellem de unge og de gamle jagthornsblæsere. Svend Aage Hedegaard i regelmenteret beklædning - jagtvest og høreværn. Foto: Peter Leth-Larsen

Skydning i første række

Det ydmyge klubhus er placeret naturskønt med udsigt over Lillebælt og formanden sætter pris på de gode skydeforhold. Man benytter flugtskytternes kastemaskiner og har planer om at kunne få lov at træne riffelskydning på forsvarets lille skydebane.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med både kommunen og forsvaret, og vi er også i dialog med Fredericia Kommune om yderligere et samarbejde. Vi kunne godt tænke os, at kommunen kunne afgive et skovareal, hvor vi kunne lave decideret jagttræning for blandt andet de unge medlemmer, siger Jens Christian Jensen.

I forvejen samarbejder jagtforeningen med kommunen om afvikling af den årlige kommunejagt - eller ny-jæger-jagter - hvor man inviterer jægere med nyerhvervet jagttegn med.

De unge skyder for sig selv - de gamle for sig. Bagefter gøres regnskabet op. Her har Jakob Bæk og Frank Andersen taget sigte mod næste lerdue. Foto: Peter Leth-Larsen
Hvad er bedst Beratta eller Winchester? Det kan give god snak mellem jægerne, som træner træfsikkerheden på flugtskyttebanen ved siden af jagt i skoven. Foto: Peter Leth-Larsen
Bingo - den orange tallerknen er truffet. Tallerknerne er i dag lavet af et miljømæssigt korrekt materiale, så de går i opløsning efter kort tid i græsset. Foto: Peter Leth-Larsen
Øv forbier, må Leo Rebsdorff konstatere. Foto: Peter Leth-Larsen
John Hansen udleverer ammunition fra skænken i klubhuset. Der afregnes per skud. Foto: Peter Leth-Larsen
Svend Aage Hedegaard, Frank Andersen og Henning Holst stemmer konkurrencebetingelserne af inden jagthornsmedlemmerne trækker ud til kastemaskinerne. Det foregår i klubhuset, som fungerer ok, men som bestyrelsen godt kunne tænke sig kunne gentænkes. Der drømmes om faciliteter, hvor alle underafdelinger i foreningen kan samles. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Mette F: Østdanmark skal betale mere for et land i balance

Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Annonce