Annonce
Fredericia

Ja til nye boligplaner - og Stjernevejskvarteret skal under lup

På Nørrebrogade overfor Fredericia Gymnasium vil en bygherre opføre 76 lejligheder fordelt på fire- og fem etager. Det kræver udarbejdelse af en lokalplan, som by- og planudvalget har sagt ja til kan sættes i gang. Foto: Mette Mørk
Fire boligprojekter og et erhvervsområde skal underlægges nye eller reviderede lokalplaner, har by- og planudvalget sagt ja til.

Fredericia: Et enigt by- og planudvalg har sagt ja til igangsætning af en håndfuld lokalplaner, som alle kan danne grundlag for nye boligbyggerier og erhverv, hvis de ender med at blive godkendt af byrådet i sidste ende.

Boligplanerne er blevet vurderet og godkendt til at berettige en lokalplan ud fra de principper, som udvalget har lagt for projekter, der betyder byfortætning. Det handler om geografisk placering, attraktivitet, grønne områder, nærmiljo, naboinvolvering, osv.

Særligt et stort byggeprojekt i Snoghøj på arealet for det tidligere Kromanns Planteskole er udvalgsmedlemmerne begejstrerede for.

- Det bliver fantastisk attraktivt, hvis det bliver realiseret. Det ser på tegningerne smukt ud og bliver passet ind i naturen på stedet. Det er virkelig et spændende projekt, siger formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Et projekt med ombygning af skolehjem i Stjernevejskvarteret betyder, at hele lokalplanen for kvarteret skal under lup.

- Vi har bedt om, at vi får kigget vores lokalplaner igennem, hvor de kan være blevet forældede. Det er blandt andet i Stjernevejskvarteret, hvor vi nu får gennemgået de gamle regler, siger næstformand i udvalget Kenny Bruun Olsen (V).

1. Tæt-lav Erritsø

En bevaringsværdig ejendom kan rives ned og give plads til 14 tæt-lave boliger på Krogsagervej. Det er by- og planudvalgets umiddelbare opfattelse, men nu skal en lokalplan for projektet udarbejdes og siden i høring. En henvendelse fra Boligkontoret Fredericia peger på, at der er stor efterspørgsel på lejeboliger af typen tæt-lav, men hvorvidt Boligkontoret skal stå som bygherre for projektet, er uklart.

2. Stjernevejskvarteret under lup

Tre boliger for elever i tilknytning til Center for Høretab (Fredericiaskolen) ønsker en bygherre at udnytte til tæt-lav bebyggelse med fællesfaciliteter. Der er tale om tre ejendomme i Stjernekvarteret, som hver skal ombygges til fire tæt-lave boliger, men det er ikke muligt med den nuværende lokalplan. Derfor sættes arbejdet i gang med at udarbejde en lokalplan, der fjerner en deklaration om, at man ikke må bygge tæt-lavt i kvarteret.

3. Fem etager på Nørrebrogade

En privat investor ønsker at udvikle Nørrebrogade 109 over for Fredericia Gymnasium til etageboliger i henholdsvis fire og fem etager. Kommuneplanen tillader højst to etager i dag. Udvalget er indstillet på, at der kan dispenseres fra bygningshøjden og er positiv over for projektet generelt og har bedt forvaltningen i gangsætte en lokalplan, der kan give plads til de nye boliger.

4. Attraktive lejeboliger i Snoghøj

Udvalget har sagt ja til, at arealet omkring den tidligere Kromanns Planteskole ændrer status fra erhverv til tæt-lave boliger. Også som udgangspunkt, at der kan opføres 39 boliger i tre delområder, som kan udnyttes etapevis. Udvalget er enige om, at det kan blive et yderst attraktivt boligområde, hvor man i vidt omfang tager hensyn til den eksisterende natur.

Bebyggelsen har været længe undervejs idet der allerede i 2012 var forslag om at bygge på stedet, men staten sagde nej til at udlægge flere arealer til boliger. Planerne har siden været til foreløbig høring hos blandt andet genboen Trinity Hotel og Konferencecenter. Her har man ingen problemer med bebyggelsen.

5. Pakhuse på Holstensvej

Der skal laves en lokalplan for at gøre det muligt at opføre pakhuse på ADP’s arealer ved Holstensvej/Strandvejen/Indre Ringvej samt aktiviteter til havneformål.

Udvalgsmedlemmerne har understreget, at der i planen tages hensyn til, at der er tale om en indfaldsvej til Fredericia i forhold til, at de 20-22 meter høje pakhuse ikke må skæmme.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce