Annonce
Fredericia

Kæmpe udstykning på vej i Fuglsang og Ullerup

Den store udstykning i Fuglsang Vest skal rumme over 100 parcelhusgrunde, og afvalmede gavle bliver forbudt ifølge lokalplanforslaget. Tegning: Lokalplanforslag 343, Fredericia Kommune

Godt 175 nye boliger kan skyde op i den vestlige del af Fredericia, hvis lokalplaner bliver godkendt.

Annonce

Fredericia: Godt 100 parcelhusgrunde og 25 rækkehuse mod Fuglsangskovene og ud imod Tantes Have kan blive en realitet, hvis et lokalplanforslag bliver realiseret. Og i Ullerup Nord lægger et andet lokalplanforslag op til knap 50 nye parcelhusgrunde.

De to lokalplanforslag skal politikerne i by- og planudvalget tage stilling til på deres kommende møde.

Der har siden december været arbejdet med en lokalplan for det 34 hektar store areal øst for det eksisterende boligområde på Fuglsang Allé. Det er sket udfra et politisk ønske om at kunne tilbyde flere byggegrunde i grønne omgivelser og med nem adgang til gode indkøbsmuligheder og tæt til byen.

Efterspørgslen på byggegrunde på den modsatte side af Vejlevej i Ullerup har de seneste år været så stor, at der er næsten udsolgt af grunde. Derfor skal den kommende lokalplan for Ullerup Nord give plads til yderligere 50 parcelhusgrunde.

Lokalplanen er udarbejdet efter et politisk ønske om at kunne tilbyde flere byggegrunde i grønne omgivelser og med nem adgang til gode indkøbsmuligheder og tæt til byen.

Sagsbeskrivelse i dagsorden
Sådan forestiller planlæggerne sig, at man kan indrette den nyeste udstykning i Ullerup Nord. Bebyggelsen placeres i god afstand til veje og virksomheder af hensyn til støjbelastning. Tegning: Lokalplanforslag 362, Fredericia Kommune
Annonce

Ingen afvalmede gavle

Udstykningen langs Fulgsangskovene er udformet, så landskabet bliver trukket ind i bebyggelsen. Vejene i bebyggelsen skal fungere som landskabelige grønne kiler, der binder bebyggelsen sammen med landskabet. Der skal være masser af grønne elementer i bebyggelsen i form af græs og beplantninger med træer og mindre fliser og asfalt, lyder det i beskrivelsen fra arkitekterne bag lokalplanen.

Bebyggelsen skal være i høj kvalitet, og der er i lokalplanen indskrevet bestemmelser omkring materialer og tagformer. Det betyder blandt andet, at bebyggelsen skal være uden huse med afvalmede tage.

Det skal sikre en harmonisk og imødekommende bebyggelse, der i videst muligt omfang er tilpasset landskabet, fremgår det af forslaget.

Annonce

Fra landbrug til boliger

I Ullerup skal lokalplanen give plads til en parcelhusbebyggelse med ca. 46 grunde på minimum 800 kvadratmeter med tilhørende infrastruktur, opholdsarealer og grønne områder.

Lokalplanforslaget afgrænses af Ydre Ringvej, Bredstrupvej og Vestre Kobbelvej. Området bliver i dag udnyttet til landbrug, og der er en landbrugsejendom i området.

Nord og vest for Ydre Ringvej grænser området op til det åbne land med dyrkede arealer, naturområder og rekreative områder. Syd for området ligger Ullerup-kvarteret med store boligområder og tilhørende daginstitution. Øst for området ligger golfbanen.

Lokalplanområdet udgør ca. 15 ha og dermed friholdes relativt meget jord for at sikre, at bebyggelsen er beskyttet mod støj fra omkringliggende veje og erhvervsvirksomheder.

Annonce

Oldtidsminder i jorden

I forhold til udstykningen i Ullerup har Vejle Museerne allerede tilkendegivet, at jorden kan rumme mange væsentlige fortidsminder. Der er fundet jernalderbebyggelser andre steder i Ullerup, og derfor anbefaler museet, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse, inden der sker en byggemodning.

En arkæologisk forundersøgelse er budgetteret til at koste 365.000 kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Se fotogalleri: Fingrene i ørerne og hold vejret: Vi venter på en rigtig julifest til næste år

Annonce