Annonce
Vejle

Kirkegården vælter muren: Halvdelen kan blive til ny bypark

I løbet af nogle år skal Østre Kirkegård åbnes som en slags bypark i forhold til den omgivende bydel. Blandt andet skal muren af knækfliser langs Ørstedsvej afløses af siddetrapper mellem Langelinie og Østerbrogade. På et borgermøde tirsdag aften præsenterede Vejle Kirkegårde et oplæg til en fremtidsplan for kirkegården, der i dag kan virke utilnærmelig. Netop dét er det målet at ændre. Foto: Leif Baun
Kun 10 procent af Østre Kirkegård i Vejle bruges til sit formål. På et borgermøde tirsdag aften præsenterede Vejle Kirker & Kirkegårde et projekt, hvor kirkegården åbnes som rekreativt område mod byen.

Vejle: Østre Kirkegård mellem Langelinie og Østerbrogade er blevet alt for stor. Kun cirka en tiendedel af området bruges efter sit formål.

Derfor har Vejle Kirker & Kirkegårde fremlagt et forslag til, hvordan kirkegårdens fremtid skal være. Det indebærer, at begravelsesarealet mere end halveres.

Planen blev præsenteret på et borgermøde tirsdag aften. Ud fra mødet vil kirkegårdsbestyrelsen gå i tænkeboks med hensyn til den endelige udformning af planen.

Hovedideen er, at nye begravelser samles i den nordlige halvdel af Østre Kirkegård med en ny p-plads ved graverfaciliteterne.

Resten skal åbnes som grønt opholdssted med nærkontakt til det omgivende boligkvarter.

Nuværende gravsteder kan fortsat bruges af pårørende, og man kan forlænge dem, så længe, man ønsker. Men der indrettes ikke nye gravsteder i området omkring Østre Kapel.

Annonce
Målet er at skabe en åben og indbydende kirkegård. Den vil bevæge sig i retning af en bypark. Spørgsmålet er så, hvad vi kan tillade af aktiviteter. Der vil vi lytte til dem, der har gravsteder i området.

Jens Zorn Thorsen, kirkegårdsleder

Slut med knækfliser

Et markant element er overgangen til Ørstedsgade langs sydsiden af kirkegården. Her skal kirkegårdsmuren af knækfliser afløses af siddetrin i hele kirkegårdens bredde.

De trækkes lidt mod nord i forhold til den nuværende mur, så der bliver mere luft omkring Ørstedsgade, der forbinder centrum og østby.

Også mod vest ud til Langelinie skal der fjernes knækstensfliser og ske jordregulering. Blandt andre elementer i planen er 100 nye træer og foryngelse af den nuværende beplantning.

Samlet anslås planen, der skal gennemføres over en årrække, at koste 6,8 millioner kroner. Næsten halvdelen går til ændringerne langs Ørstedsgade. Det vil kræve en anlægsbevilling fra Vejle Provstiudvalg.

Resten skal betales over den årlige drift af kirkegårdene. Det er muligt, fordi en samling af gravstederne vil gøre plejen af området billigere.

Respekt skal bevares

- Målet er at skabe en åben og indbydende kirkegård. Den vil bevæge sig i retning af en bypark. Spørgsmålet er så, hvad vi kan tillade af aktiviteter. Der vil vi lytte til dem, der har gravsteder i området, siger kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen fra Vejle Kirker & Kirkegårde.

- Vi skal gennemføre ændringerne med stor respekt for de folk, der har brug for et rum til at bearbejde deres sorg.

- Vi har set på erfaringer fra andre steder, eksempelvis Assistens Kirkegård i København. Madpakkespisning, solbadning, musik, legeplads eller kioskudsalg fra kapellet kan blive emner. Men det er nok ret sikkert, at vi siger nej til en supercykelsti ind over området, siger Jens Zorn Thorsen.

- Som en provinsby er vi omkring 20 år efter storbyerne. Så vi skal føle os frem. Der er en kulturforskel. Men der er sket et skred, for der tages ikke længere det samme hensyn til ligtog og begravelser som før i tiden, siger kirkegårdslederen.

Kirkegård bruges næsten ikke

  • Østre Kirkegård i Vejle bliver næsten ikke brugt. De eksisterende gravsteder fylder tilsammen 3600 kvadratmeter eller blot 11,3 procent af kirkegården, der er 31.770 kvadratmeter stor.
  • Der bliver næppe brug for mere plads i fremtiden. Måske bliver urnegravstederne lidt større end nu, men til gengæld bliver færre gravsteder forlænget ud over den første fredningsperiode.
  • I gennemsnit er der de seneste 10 år nedsat 23 urner og begravet tre kister om året.
  • Begravelserne skal fremover foregå i den nordlige og ældste del af kirkegården langs Rødkildevej tættest på jernbanen. Dette areal vil derfor få en højere udnyttelsesgrad end nu.

Derfor bliver der færre grave

Folk dør lige så mange gange nu som tidligere. Derfor kan det undre, at så stor en del af byens kirkegårde ligger tomme hen. Men der er flere forklaringer på det. Eksempelvis at cirka 4600 af cirka 60.000 årlige begravelser foregår ved, at asken spredes over åbent hav. Andelen på 7-8 procent er tilmed stigende.

Og vel er der en tilvækst i Vejles indbyggertal i disse år, men det betyder ikke her og nu flere begravelser. En del af tilflytterne vil blive begravet i de hjembyer, de har tidligere tilknytning til. Der sker også begravelser på arealer i private skove.

Derudover fylder nutidens høje andel af urnebegravelser væsentligt mindre end fortidens kistebegravelser.

Derfor bliver der færre grave

Alle mennesker dør - lige så mange gange nu som tidligere!

Derfor kan det undre, at så stor en del af de danske kirkegårde ligger tomme hen. Men der er flere forklaringer på det. Eksempelvis at cirka 4600 af cirka 60.000 årlige begravelser i Danmark foregår ved, at asken spredes over åbent hav. Andelen på syv-otte procent er tilmed stigende.

Og vel er der en tilvækst i Vejles indbyggertal i disse år, men det betyder ikke her og nu flere begravelser. En del af tilflytterne vil blive begravet i de hjembyer, de har tidligere tilknytning til. Der sker også begravelser på arealer i private skove.

Derudover fylder nutidens høje andel af urnenedsættelser efter ligbrænding væsentligt mindre end kistebegravelser.

Kirkegårdsbestyrelsen vil gerne renovere Østre Kapel, så det kan fortsætte sit liv som kulturcenter på den sydlige del af Østre Kirkegård, hvor der - hvis planen vedtages - ikke skal etableres nye gravsteder. Foto: Leif Baun
Kun lidt over 11 procent af Østre Kirkegård bruges som kirkegård. Det vil kirkegårdsbestyrelsen tage konsekvensen af ved at samle fremtidens begravelser i den nordlige del af kirkegården og ændre resten i retning af en åben bypark. Foto: Leif Baun
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Mystik om søndagens brand i båd - område er lukket af

Annonce