Annonce
Fredericia

Kirstinebjergskolen arbejder videre trods misset millionbonus

Distriktsskoleleder Magnus te Pas (th.) i samtale med nogle af de elever, der har mærket effekten af, at Kirstinebjergskolen Havepladsvej er med i et projekt fra Undervisningsministeriet. Foto: Peter Leth-Larsen

På Kirstinebjergskolen har man ikke fået flere elever til at få karakteren fire eller derover i dansk og matematik. Til gengæld har man løftet eleverne på andre parametre, mener distriktsskoleleder og afdelingsleder.

Fredericia: På Kirstinebjergskolens afdeling på Havepladsvej fik de ikke del i den millionbonus, der torsdag blev uddelt til 61 skoler.

Skolen er sammen med 103 andre skoler med i et projekt, der skal sikre, at flere folkeskolelever minimum får karakteren fire til afgangseksamen i dansk og matematik. Afdelingsleder på Kirstinebjergskolen Havepladsvej, John Agerholm, og distriktsskoleleder for Kirstinebjergskolen, Magnus te Pas, havde gerne set et bedre resultat, så færre af eleverne på skolen havde fået under fire, men de mener, at skolen trods alt er på ret kurs.

- Vores mål med at gå ind i projektet har fra starten været, at vi vil flytte og løfte alle elever - ikke kun dem, der får under fire. Men var pengene faldet ned i vores turban, havde vi selvfølgelig taget imod dem, siger afdelingsleder på Kirstinebjergskolen Havepladsvej, John Agerholm.

- Det er ikke en undskyldning, men vi vil gerne fortælle om de ting, vi er lykkes med, siger John Agerholm.

Vores mål med at gå ind i projektet har fra starten været, at vi vil flytte og løfte alle elever - ikke kun dem, der får under fire.

Afdelingsleder John Agerholm

Millioner skal løfte karakterer

Regeringen har afsat 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. 104 skoler med stor andel af elever, der får under karakteren fire til afgangseksamen i dansk og matematik, er med. De skoler, der formår at løfte eleverne, får efterfølgende en præmie for resultaterne. Hvis karaktererne ikke løftes nok, får skolen ingen penge.

Pengene udbetales over tre omgange. Næste opgørelse af skolepuljen bliver i september 2019. På det tidspunkt skal skolerne skal have reduceret antallet af elever med under fire i dansk og matematik med 10 procentpoint i forhold til skolernes udgangspunkt.

I blandt andet matematik opdeles eleverne, så de modtager undervisning sammen med elever fra parralelklasserne, der har samme faglige niveau som dem selv. Det giver eleverne mere selvtillid, mener afdelingsleder John Agerholm. Foto: Peter Leth-Larsen

Flere er gået til eksamen

For at få udbetalt en præmie skulle Kirstinebjergskolen have sænket antallet af elever, der fik under fire i de to fag, med fem procentpoint. På Kirstinebjergskolen Havepladsvej steg procentdelen med 1,51 procentpoint, så 36,96 procent af eleverne fra 9. klasse fik under fire til sommerens afgangseksamener i dansk og matematik.

De to ledere fortæller, at skolen godt nok ikke har indfriet målet, der giver en økonomisk gevinst, men at de på andre parametre har opnået det, de ønskede, ved at deltage i Undervisningsministeriets projekt.

- Vi har fået flere elever, der går til afgangsprøven, for det er ikke alle elever, der går op. Alene det, at folk har lyst til at komme ind til prøvebordet, er en succes. Det er en stor motivation for os at se, siger Magnus le Pas.

Distriktsskoleleder Magnus te Pas (tv.) og afdelingsleder John Agerholm (th.) mener, at Kirstinebjergskolen på Havepladsvej trods den glippede millionbonus, at skolen er på rette vej i forhold til at løfte eleverne. Foto: Peter Leth-Larsen

Motivation er afgørende

Som en del af projektet deltagere skolens ledere og lærere i møder og workshops med de andre skoler fra projektet. Her kommer også særlige undervisningskonsulenter med konkrete idéer og forslag til undervisningen ude på skolerne. Desuden er sparringen med de andre skoler noget, som Kirstinebjergskolen har fået meget læring ud af, fortæller John Agerholm.

Én af idéerne er, at de ældste elevers undervisning nu er opdelt i matematik, så eleverne på tværs af klasser i perioder har undervisning sammen med andre, der har samme faglige niveau.

- Det har betydet, at eleverne bliver boostet på deres eget niveau og efterfølgende kan gå tilbage i deres egne klasser med en større tro på sig selv, siger John Agerholm.

Og netop troen på sig selv er en vigtig forudsætning for at eleverne kan udvikle sig, mener Magnus te Pas.

- Har man ikke motivationen til at vise det, man kan, så kan læring være ligegyldigt. Det gælder også andre steder i livet, siger han.

Både han og John Agerholm forventer, at skolen kan fastholde de redskaber og den inspiration, den har fået ved at deltage i projektet - også når det er slut om to år.

Mens Kirstinebjergskolen på Havepladsvej ikke fik del i skolepulje-pengene i denne omgang, kan Ullerup Bæk Skolen på Nørre Allé se frem tli at modtage 1,4 millioner kroner. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce