Annonce
Fredericia

Klagenævn skal afgøre sagen: Kære Pleje vil have pleje-udbud annulleret

Kære Plejes fremtid i Fredericia er mere end usikker efter et udbud om personlig pleje og praktisk bistand blev afgjort i efteråret. Sundplejen gav det bedste bud, og da hverken Svane Pleje og Kære Pleje ville matche det bud, trak de sig. Men nu har Kære Pleje med direktør Mirela Tanovic og driftschef Frank Lynbech i spidsen klaget over udbuddet. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Udbudsloven blev overtrådt, da Fredericia Kommune i efteråret tildelte Sundplejen opgaven med personlig pleje og praktisk bistand, mener Kære Pleje, som også bød på opgaven. Plejefirmaet har nu klaget til Klagenævnet for Udbud.

Fredericia: Det er nu op til Klagenævnet for Udbud at afgøre, om der er sket fejl i Fredericia Kommunes udbud af personlig pleje og praktisk bistand.

I efteråret 2019 besluttede kommunen at give opgaven til Sundplejen ApS. De to nuværende private leverandører Svane Pleje og Kære Pleje takkede nej til at forsætte under samme vilkår som Sundplejen, som dermed er eneste private spiller på banen, når kalenderen viser 1. marts 2020.

Men nu har Kære Pleje bedt Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelser af reglerne om EU-udbud, om at fastslå, om alt er foregået efter lovgivningen.

- Vi har været i dialog med kommunen på mail i den første periode. Herefter har vi fået en ekstern advokat med speciale i udbudsret til at kigge på vores sag, og ud fra det materiale, vi har ligget inde med, har han valgt at sige, at vi kører en sag mod kommunen, siger Frank Lynbech, der er driftschef i Kære Pleje.

Annonce

Tidslinje

September 2019: Opgaven med personlig pleje og praktisk bistand fra en privat leverandør bliver sendt i udbud.

Oktober 2019: Sundplejen afgiver det bedste tilbud, og da både Svane Pleje og Kære Pleje takker nej til at fortsætte på samme vilkår som Sundplejen, får sidstnævnte opgaven.

Oktober 2019: Medarbejdere fra Kære Pleje afholder en demonstration foran Fredericia Rådhus for at tilkendegive deres utilfredshed med forløbet.

Oktober 2019: Fredericia Kommune udsætter den endelige kontaktunderskrivelse for at undersøge flere forhold i udbuddet.

November 2019: Sundplejen og Fredericia Kommune underskriver den endelig aftale. Starten skubbes til 1. marts 2020.

Januar 2020: Kære Pleje klager til Klagenævnet for Udbud over udbuddet.

Tvist om dokumentation

Et af Kære Plejes klagepunkter er, at Fredericia Kommune ikke har indhentet dokumentation for nogle af de oplysninger, Sundplejen er kommet med i tilbuddet.

- Vi håber, at kommunen vil kigge lidt nærmere på det og hente den dokumentation, som vi har søgt efter, og som vi ikke har fundet tilstrækkelig. Så kan de dokumentere over for klagenævnet, at de indhentet oplysninger i de respektive kommuner, hvor Sundplejen har været aktiv. Kan vi få den, er tingene, som de er. Men kan de ikke dokumentere det, håber vi at få en fair behandling, hvis klagenævnet kan se, at der er taget nogle beslutninger på nogle forkerte forudsætninger, siger Frank Lynbech.

Tror du ikke, at kommunen kan skaffe den dokumentation?

- De har ikke kunnet det indtil videre, så jeg håber, de går det lidt bedre efter i sømmene og så kommer med en bedre dokumentation. Vi vil være sikker på, at vi har tabt det her udbud på reel vis, svarer driftschefen.

Resultatet af udbuddet har haft den konsekvens, at Kære Pleje har måttet opsige sine medarbejdere i Fredericia, og nogle af dem har fået arbejde andre steder - ifølge Frank Lynbech blandt andet hos Sundplejen.

- Jeg håber, der kommer en afklaring inden 1. marts, så vi kan bevare vores forretning i Fredericia. Hvis det først bliver afgjort om et halvt til et helt år, er vi ude. Så har vi ikke nogen intentioner at rykke ind igen. Det har taget 10 år at bygge en sund forretning op, men kun to måneder at bryde den igen, siger Frank Lynbech, som derfor håber, at Klagenævnet for Udbud vil fremskynde sagsbehandlingen.

Kommunen svarer på klage

Fredericia Kommune havde oprindeligt indtil 29. januar til at svare på klagen fra Kære Pleje, men ifølge chefjurist Henrik Melchior Olsen fra Fredericia Kommune er fristen blevet rykket til 7. februar.

Han kan ikke fortælle, hvilket svar kommunen vil komme med til Klagenævnet for Udbud, men han har tidligere oplyst til Fredericia Dagblad, at han mener, at Fredericia Kommune har fulgt reglerne i udbudsloven.

Hvilken betydning får klagen for den videre proces, hvis klagenævnet kommer frem til, at udbuddet ikke er foregået efter reglerne på området?

- Nu er det på forhånd svært at vide, hvad klagenævnet kommer frem til, men der er ikke nogen usikkerhed om kontrakten på den korte bane, siger Henrik Melchior Olsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Svar på kritik: Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi

Læserbrev: I Fredericia Dagblad 17. februar stiller Søren Haastrup (Alternativet) byrådet en række kritiske spørgsmål vedrørende Fredericia Byråds beslutning om at købe den såkaldte Voss-grund på Vester Voldgade. Det er fint både at være kritisk og stille spørgsmål, da det hylder mit princip om åbenhed. Så tak for anledningen til at svare og forklare min holdning til lokalpolitisk håndværk. Fredericia Kommune har erhvervet Voss-grunden til den faktiske værdi, altså handelsværdien. Der indgår en række veluddannede og meget kompetente personer i den gruppe, der rådgiver os politikere om jordkøb. Jeg har al grund til at tro, at værdien er korrekt fastsat og har dermed ingen grund til, af denne årsag, at frasige erhvervelsen. Historisk set blev udledning af forskellige kemikalier m.m. ikke anset som en forurening - beklageligvis. Men med nutidens viden og teknologi har jeg det fint med, at grunden nu renses i det omfang, eksperterne anbefaler. I forbindelse med erhvervelsen laves der en samlet vurdering af grundens værdi, når den er klar til at blive taget i brug. Der er derfor ikke noget odiøst i, at der skal betales for oprensningen. Derimod glæder jeg mig over, at Fredericia Kommune investerer i en vigtig matrikel. En investering, der kan komme borgerne til gode. Søren Haastrup efterlyser mere åbenhed og gennemsigtighed i det lokale politiske arbejde. Såfremt hans efterlysning udspringer af en opfattelse af lukkethed og uklarhed om vores dispositioner, vil jeg opfordre Søren Haastrup til at være deltagende i de fora, der i samarbejde med borgerne sætter dagsordenen.

Fredericia

Ved du noget?: Uønsket vaskebjørn kørt ned ved afkørsel 59

Annonce