Annonce
Kolding

Klagere kræver planen for Marina City dømt ugyldig

Nu skal Planklagenævnet tage stilling til, om plangrundlaget er lovligt for havnebydelen Marina City, som Kolding Kommune har arbejdet på i årevis. Illustration: Schønherr Arkitekter
Et stort flertal i Kolding Byråd godkendte det meget omfattende plangrundlag for Marina i City i januar. Nu skal Planklagenævnet tage stilling til, om det overhovedet er lovligt. Det mener flere ikke, at det er.

Kolding: Står det til Kolding Bådelaugs over 300 medlemmer, organisationen By & Havn i Balance og Danmarks Fiskeriforening, så er det omfattende plangrundlag for havnebydelen Marina City ved Skamlingvejen så fyldt med fejl og mangler, at det skal kendes juridisk ugyldigt - og så er Marina City stendød.

Det fremgår af de klager, som de tre organisationer nu har indgivet til Planklagenævnet sammen med to beboere på Kløvervej 15.

Fristen for at indgive klage til Planklagenævnet over lokalplanen, kommuneplan-tillægget og miljøredegørelserne for Marina City, som 24 af byrådets 25 medlemmer godkendte endeligt i januar, er netop udløbet - og nu er det altså op til nævnet at afgøre, om det store plangrundlag er, som det skal være - eller om det er ugyldigt.

Annonce


Indtil videre fortsætter vi vores arbejde i den antagelse, at alt er ok.

Jan Krarup Laursen, planchef Kolding Kommune


Ifølge Kolding Bådelaug og By & Havn i Balances klage er det ganske enkelt ulovligt at benytte de arealer ved Marina Syd, som i sin tid blev inddraget af søterritoriet og opfyldt til brug for lystbådehaven, til byudvikling og boligbyggeri. Klagerne henviser til en skrivelse fra 1976 fra Trafikministeriet, der dengang gav tilladelsen til opfyld af søterritoriet på betingelse af, at arealerne blev anvendt til lystbådehavn - og de betingelser er ubøjelige, mener de.

Det er her ved den nuværende Marina Syd, at havnebydelen er under planlægning - men det er slet ikke lovligt at anvende arealerne byudvikling, mener Kolding Bådelaug og By & Havn i Balance, der har klaget til Planklagenævnet i sagen   Foto: Søren Gylling

I en anden klage fra By & Havn i Balance samt Danmarks Fiskeriforening og to beboere på Kløvervej er det især den planlagte og meget omtalte dumpning af havslam - kaldet gytje - og påvirkningen af havmiljøet i Kolding Fjord og ved Trelde Næs, der er i fokus. Klagerne gennemgår deres synspunkter minutiøst i en 14 side lang skrivelse og konkluderer, at VVM-redegørelsen for Marina City er "behæftet med så mange fejl og mangler, at det bør medføre, at lokalplanen gældes ugyldig".

Svært at sige

Kolding Kommunes planchef, Jan Krarup Laursen, kan ikke sige noget om klagernes betydning for tidsplanen for og det videre arbejde med Marina City.

- Indtil videre fortsætter vi vores arbejde i den antagelse, at alt er ok, siger han.

Kan klagerne få opsættende virkning, så arbejdet med Marina City skal sættes på pause, mens Planklagenævnet behandler dem?

- Det ved vi først, når Planklagenævnet har kigget på klagerne første gang, og det er svært at sige, hvornår det sker, siger planchefen med henvisning til, at der ofte går mange måneder, før en klage når Planklagenævnets bord første gang.

Kolding Kommune regner lige nu med, at de første bygge- og anlægsprojekter ved Marina City skal gå i gang i år.

Ud over ovennævnte klager har også havnens virksomheder via deres brancheforening, Danske Havne- og Shippingvirksomheder, indgivet en klage - ikke fordi de er modstandere af Marina City, men fordi de savner dokumentation i plangrundlaget for, at de planlagte boliger i bydelen ikke bliver belastede af støj fra erhvervshavnen.

Marina City

  • Ifølge plangrundlaget skal der i Marina City bygges op til 325-350 boliger og anlægges 1000 bådepladser. Marinaen skal samle den nuværende Lystbådehavn Nord og Marina Syd.
  • 24 af Kolding Byråds 25 medlemmer godkendte rammelokalplanen for Marina City 26. januar. Kun EL stemte imod. Planen tillader byggeri i forskellige højder i området - nogle steder op til otte etager, og en enkelt bygning må ryge op i 16 etager.
  • Ifølge tidsplanen skal den nye lystbådehavn inklusiv husbådepladser og de første byggerier tages i brug i 2023.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce