Annonce
Fredericia

Afkørsel 59: Klar til ekspropriation til ramper

Ombygningen af afkørsel 59 skal lette afviklingen af trafikken helt ned på motorvejen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Års venten på forbedring af af- og tilkørselsforholdene til motorvejen ved afkørsel 59 er snart slut. Ekspropriationsforretning 30. april skal sikre de nødvendige arealer til det godt 40 millioner kroner dyre projekt.

Snoghøj: 30. april er lodsejere og andre med interesse i den nye afkørsel 59 på Snoghøj Landevej indkaldt til ekspropriationsforretning. Den indledes på Trinity Hotel og Konferencecenter, hvor Vejdirektoratet vil gennemgå projektet, hvorefter ekspropriationskommissionen drager i felten og ser på arealerne, der skal erhverves og lånes. Hvis kommissionen godkender projektet, bliver det på stedet afgjort, hvor store erstatninger der kan udbetales.

Med ekspropriationen på plads kan anlægsarbejdet sættes i gang. Et projekt som erhvervsliv og Fredericia Kommune har haft højt på ønskesedlen i flere år. Endelig i januar 2018 fik projektet blåt stempel på Christiansborg, og projekteringen er på plads, så ekspropriation og efterfølgende udbud kan realiseres.

Der skal erhverves cirka 7500 m² til selve vejanlægget, og yderligere 15700 m², som Vejdirektoratet skal låne.

- De lånte arealer skal vi bruge til byggeplads, forklarer landinspektør Anders Præst Andersen fra Vejdirektoratet.

Anlægsarbejde for 40 mio. kroner

Etablering af ny vestvendt tilkørselsrampe inkl. højresvingsspor og ny signalregulering og sikker krydsning for fodgængere og cyklister.

Ombygning af sydlige rampekryds mv. med ekstra spor.

Ombygning af en delstrækning af Snoghøj Landevej.

Ombygning af- og etablering af supplerende belysning på de berørte strækninger/områder.

Ombygning af nuværende signalanlæg i nordlige- og sydlige rampekryds – sydlige kryds m. fodgængerovergang ved Ny Snoghøj Landevej .

Etablering af overkørselsarealer til særtransporter i hhv. nordlige og sydlige rampekryds, der i udbuddet indgår som optioner, og som udføres i Vejdirektoratets regi for ADP A/S (Fredericia Havn).

Ramper udbygges

I den politiske aftale fra 2018 indgår, at Vejdirektoratet projekterer og anlægger en udbygning af det sydlige rampekryds og tilfører et ekstra svingspor på den sydlige frakørselsrampe. Desuden sættes et ekstra spor på tilkørselsrampen mod Fyn og på Snoghøj Landevej mellem de to ramper.

Derudover etableres en ny vestvendt rampe, så trafikken ledes direkte ned på motorvejen uden at skulle krydse Snoghøj Landevej som i dag. Målet med hele projektet er at undgå, at trafikken stopper til både på motorvejen og på Snoghøj Landevej.

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Strandgæster ryster på hovedet over broføljeton: - Man kan ikke hamle op med naturens kræfter

Læserbrev

Skovejer i replik: Ingen tror på erstatning i rimelig størrelse - det gør Enggaard så heller ikke

Læserbrev: Karsten Enggaard har et svar i Fredericia Dagblad 16. september ("Her er svar på spørgsmålene, Rolf Jensen") til mit indlæg tidligere. Træer udpeget til naturligt henfald er ganske rigtigt ikke nyt, men jeg kan huske Enggaard sige, at de 10 veterantræer var opfundet til lejligheden; og Enggard må stadig gerne svare på, hvor meget skovbrug DN regner med, der er tilbage med fem veterantræer pr. ha. Enggaard sammenligner mængden af dødt ved i "gennemsnitlig skov" og "naturlig løvskov". Det duer ikke i den her fredning. Må vi få en sammenligning mellem ekstensivt drevet løvskov, som DN selv kalder området, og naturlig løvskov? Så er ligheden vist mere slående end forskellen! Gøgeurten lader vi være; vi kommer for langt ud, hvis Enggaard skal gøre rede for, hvilke gøgeurter han er ligeglad med risikerer at forsvinde i en mørk skov. Mit købsforslag var en hentydning til, at ingen vil købe skoven, fordi ingen tror på erstatning i rimelig størrelse - det gør Enggaard så heller ikke! Enggaard bruger udtrykket "i al fremtid" for et stabilt fredningsforslag, men med de ubegrænsede beføjelser over hele skoven, Fredericia Kommune skal have ifølge fredningsforslaget, er der intet, der ikke kan ændres på; Fredericia Kommune kan gøre lige, hvad der passer dem, bestemme hvad der passer dem... Der er andre end Danmarks Naturfredningsforening, der kan passe på natur.

Fredericia

Sagen om cirkelbroen er afsluttet: Kommunen indgår forlig og betaler en del af udgiften

Annonce