Annonce
Fredericia

Afkørsel 59: Klar til ekspropriation til ramper

Ombygningen af afkørsel 59 skal lette afviklingen af trafikken helt ned på motorvejen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Års venten på forbedring af af- og tilkørselsforholdene til motorvejen ved afkørsel 59 er snart slut. Ekspropriationsforretning 30. april skal sikre de nødvendige arealer til det godt 40 millioner kroner dyre projekt.

Snoghøj: 30. april er lodsejere og andre med interesse i den nye afkørsel 59 på Snoghøj Landevej indkaldt til ekspropriationsforretning. Den indledes på Trinity Hotel og Konferencecenter, hvor Vejdirektoratet vil gennemgå projektet, hvorefter ekspropriationskommissionen drager i felten og ser på arealerne, der skal erhverves og lånes. Hvis kommissionen godkender projektet, bliver det på stedet afgjort, hvor store erstatninger der kan udbetales.

Med ekspropriationen på plads kan anlægsarbejdet sættes i gang. Et projekt som erhvervsliv og Fredericia Kommune har haft højt på ønskesedlen i flere år. Endelig i januar 2018 fik projektet blåt stempel på Christiansborg, og projekteringen er på plads, så ekspropriation og efterfølgende udbud kan realiseres.

Der skal erhverves cirka 7500 m² til selve vejanlægget, og yderligere 15700 m², som Vejdirektoratet skal låne.

- De lånte arealer skal vi bruge til byggeplads, forklarer landinspektør Anders Præst Andersen fra Vejdirektoratet.

Annonce

Anlægsarbejde for 40 mio. kroner

Etablering af ny vestvendt tilkørselsrampe inkl. højresvingsspor og ny signalregulering og sikker krydsning for fodgængere og cyklister.

Ombygning af sydlige rampekryds mv. med ekstra spor.

Ombygning af en delstrækning af Snoghøj Landevej.

Ombygning af- og etablering af supplerende belysning på de berørte strækninger/områder.

Ombygning af nuværende signalanlæg i nordlige- og sydlige rampekryds – sydlige kryds m. fodgængerovergang ved Ny Snoghøj Landevej .

Etablering af overkørselsarealer til særtransporter i hhv. nordlige og sydlige rampekryds, der i udbuddet indgår som optioner, og som udføres i Vejdirektoratets regi for ADP A/S (Fredericia Havn).

Ramper udbygges

I den politiske aftale fra 2018 indgår, at Vejdirektoratet projekterer og anlægger en udbygning af det sydlige rampekryds og tilfører et ekstra svingspor på den sydlige frakørselsrampe. Desuden sættes et ekstra spor på tilkørselsrampen mod Fyn og på Snoghøj Landevej mellem de to ramper.

Derudover etableres en ny vestvendt rampe, så trafikken ledes direkte ned på motorvejen uden at skulle krydse Snoghøj Landevej som i dag. Målet med hele projektet er at undgå, at trafikken stopper til både på motorvejen og på Snoghøj Landevej.

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia

Borgere får besked om skift af privat hjemmehjælp: Men kommunen afventer endelig underskrift

Læserbrev

Kære byrådspolitikere, hvornår begynder I at tage ungdommen alvorligt?

Fredericia Kommune sparer på ungdommen, når de sparer på Ungdommens Hus. Og burde det ikke være lige modsat i en tid, hvor unge ifølge Sundhedsministeriet mistrives mere end nogen sinde før? Det er nu 13 år siden, at jeg satte min fod på Norgesgade 46a for første gang. Den dag i dag, mange år efter, har Ungdommens Hus stadig en stor plads i mit hjerte, og jeg er taknemlig for, at jeg har haft muligheden for at udvikle mig under trygge rammer som huset og personalet har skabt. Da jeg startede på Ungdommens Hus, havde jeg svært ved at finde mig til rette og finde ud af, hvad min rolle i livet var. På Ungdommens Hus blev jeg mødt af ansatte, som tog mig alvorlig, og som vigtigst af alt lyttede. Jeg lærte, at jeg som ung er vigtig. Jeg lærte om værdierne af fællesskab og demokrati. Jeg lærte, at jeg som ung, sammen med andre unge, kan være medskaber af det samfund, som vi ønsker. Og er det ikke netop det, vi ønsker af unge i dag. At de trives så meget, at du har lyst til at bidrage til fællesskabet og samfundet som demokratiske borgere? For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at have et rum til de unge, hvor det er muligt. Et rum som Ungdommens Hus, hvor unge kan føle sig mødt, og hvor de tør påtage sig ansvar og sætte handling på idéer og drømme. Men hvem skal skabe det rum, når Fredericia Byråd vil spare 50% af personalet på Ungdommens Hus væk? Og hvad skal der ske med de unge over 18, som Fredericia Byråd vil smide ud af huset? Ungdommens Hus i Fredericia har ikke brug for besparelser eller aldersbegrænsninger, tværtimod har de brug for flere resurser. Ungdommen i Fredericia har brug for, at byrådspolitikkerne lytter til dem og tager dem seriøst. Så kære byrådspolitikkr, hvilken fremtid ønsker du for Fredericias ungdom?

Fredericia

Forældre i kamp for Ungdommens Hus: - Havde det ikke været for huset, havde vores datter aldrig fået sin studentereksamen

Fredericia For abonnenter

Efter debat om udbud: Embedsmænd og Kære Pleje mødes fredag morgen

Annonce