Annonce
Debat

Klumme: Tvivlende, nysgerrig og kritisk intelligens

Der er mange måder at anskue verden på, og denne uges klummeskribent ser tvivl om en superkraft. Arkivfoto: Michael Svenningsen

Vil du betegne dig selv som et nysgerrigt menneske? Er du en person, der tør tvivle på det, du tror, du ved, altså på om din nuværende sandhed faktisk er sand? Stiller du dig med en vis form for kritisk stillingstagen til det, du bliver fortalt?

Nogle vil måske sige, at tvivl er et negativt ladet ord og måske, at det er lidt ”svagt” at være tvivlende.

Men for mig er ”tvivl” en absolut SUPER POWER og ligeså er den nysgerrige og kritiske intelligens. Jeg kunne nok nærmest skrive en hel bog om disse begreber, men har igen alt for få linjer til alt det, jeg har på hjerte. Håber dog at gøre dig lidt mere nysgerrig på dig selv og dine omgivelser. Kig indad, se hvad der sker på din arbejdsplads og se, hvad der sker i samfundet lige nu.

Når jeg arbejder med mennesker og især ledere, er jeg meget opmærksom på, hvor åbne de er for ny læring/viden, herunder både den viden, der kommer i samspillet med mig, men især også fra medarbejdere. Der kan til tider være ledere, der har været så længe i ”gamet”, at de ikke mener, de har meget at lære og da slet ikke fra nogen under deres niveau. At der ingen grund er til at tvivle, fordi de er så erfarne, og de ved jo, hvad der virker. Nogle er blevet skråsikre og er stoppet med at være lyttende, nysgerrige og kritiske ift. både egen og andres viden. Måske du tænker på en, du kender lige nu. Disse mennesker kan potentielt være farlige for enhver arbejdsplads eller de mennesker, de er ledere for.

Det at være kritisk er for mig en legende tvivlende nysgerrighed, hvor jeg åbensindet vender og drejer viden og perspektiver, og hvor jeg forpligter mig til at se for og imod et givent emne og meget gerne i samspil med nogen, jeg ikke nødvendigvis deler holdning med.

Jeg snakker nogle gange med ledere, der er træt af brok på arbejdspladsen, og som ser kritik som noget negativt. Jeg undres over deres modstand, for brok og kritiske mennesker kan være en sand guldgruppe.

Ofte er det passionerede mennesker, der er nysgerrige og kritiske ift., hvordan tingene bliver gjort, og ganske ofte har de en masse konkret brugbar viden, der kan løfte virksomheden og trivslen til nye højder, hvis blot de bliver mødt og forstået.

I virksomheder og i samfundsdebatten ser jeg at kritiske røster udskammes og gøres forkerte, ofte uden at være det. Dette er absolut fatalt, og vi bør derimod være nysgerrige på, hvilke elementer af sandhed der kan være i det, der umiddelbart kan virke provokerende på vores nuværende sandhed/virkelighedsbillede.

For år tilbage, da jeg bl.a. læste videnskabsteori og forskning, stødte jeg på den ”hermeneutiske spiral”. Den beskriver, hvordan vi hele tiden kan udvikle vore bevidsthedsniveau, altså vores viden. En forudsætning for, at vi kan blive klogere og komme op på et højere bevidsthedsniveau, er, at vi tør tvivle på vores viden. Vi har alle en viden i dette nu, også kaldet en forforståelse og grunden til, at det kaldes en ”for”forståelse, er, at vi ved, at det blot er vores nuværende forståelse/sandhed, men at vi altid kan fortolke anderledes på den og få ny viden, der gør, at forståelsen ændrer sig. Dermed sagt at hvis ikke vi tør tvivle på det, vi ved, frarøver vi os selv for at komme op i et højere bevidsthedsniveau/intelligens, og denne spiral er jo uendelig. Jo mere ”nysgerrig og tvivlende” viden jo flere handlemuligheder, og som oftest bliver vi også mere ydmyge om egne kompetencer i mødet med andre.

Klummeskribent Johnny Lassen. Arkivfoto: Søren Gylling

Jeg håber ikke, det blev for langhåret, men når jeg kigger ind i ledelse generelt og også af denne corona-krise, mangler jeg virkelig en tvivlende, nysgerrig kritisk intelligens, der tør invitere de kritiske fagfolk ind, som har modsatrettet viden ift. nuværende retning. Sandsynligvis vil det kunne være med til at redde menneskeliv og generelt få os bedre ud på den anden side.

Tiden, hvor ledelse nærmest alene handlede om handlekraft og hurtigst muligt komme fra A til B, er en saga blot. Tvivlende refleksion, gennemsigtighed og evnen til at erkende fejl og justere retning er altafgørende for kompetent ledelse, der skal skabe tryghed og følgeskab.

Vi kan alle lære af hinanden, og nogle gange er min oplevelse, at børn, unge, ældre, den hjemløse, personen på kontanthjælp, den studerende m.fl. kan være skarpere end mange såkaldte eksperter. Så hvem lytter du til, lukker du nogle ude, hvor nysgerrig er du, og tør du tvivle på det, du ved?


Tiden, hvor ledelse nærmest alene handlede om handlekraft og hurtigst muligt komme fra A til B, er en saga blot. Tvivlende refleksion, gennemsigtighed og evnen til at erkende fejl og justere retning er altafgørende for kompetent ledelse, der skal skabe tryghed og følgeskab.


Hånden på hjertet

Klummen "Hånden på hjertet" er udtryk for skribentens egen holdning og skrives på skift af følgende:

Pernille Junie Pedersen, hundefrisør og byrådskandidat

Johnny Lassen, konsulent, ledelsescoach og psykoterapeut

Christoffer Riis Svendsen, projektleder

Maria Skuladottir, skuespiller

Massimo Grillo, videoproducent

Belinda Bech Andersen, administrator


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce