Annonce
Fredericia

Koldings Marina City i modvind i klagenævn - det kan stoppe dumpning af slam ved Trelde Næs

Kolding Kommune ønsker at opføre et ambitiøst bolig- og erhvervsområde, hvor der i dag ligger lystbådehavn. Lystbådehavnen skal flytte, og der skal graves ud. En afgørelse på en over tre år gammel klage til Planklagenævnet kan tilsyneladende gøre projektet svært at gennemføre. Nævnet siger, at der ikke må planlægges boliger og erhvervs på søterritoriet, medmindre kommunen har en god begrundelse for det. Den nuværende begrundelse har ikke været vægtig nok. Arkivfoto: Søren Gylling
Marina City-modstander klagede for tre år siden over planerne for boliger og erhverv i Kolding, som blandt andet kan betyde dumpning af 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs. Nu har klagenævn afgjort, at der ikke må etableres boliger, erhverv og opholdsarealer, medmindre kommunen kan komme med nye og vægtige grunde til det. Klager mener, at det lægger Marina City i graven, borgmester påpeger at afgørelse beror på gammel kommuneplan.

Opdateret 20. juli kl. 16.15 med kommentar fra borgmester Jørn Pedersen.

Lillebælt: Kolding Kommune kan ifølge modstanderne af Marina City i Koldings inderfjord glemme alt om at opføre boliger, erhverv eller andet, som ikke har med lystbådehavn at gøre.  Det vil betyde, at kommunens planer om at skulle dumpe 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs ikke bliver aktuelt.

Advokat Peter Stilling har på vegne af Grundejerforeningen Tved Nord og Rebæk Grundejerforening for over tre år siden klaget til Planklagenævnet over Kolding Kommunes planer.

Annonce

Byudviklingsprojektet indebærer, at der skal bygges boliger og erhverv, hvor der i dag er lystbådehavnen. Den er planlagt til at flyttes ud i fjorden.

- Planklagenævnet afgør, at der ikke kan gives mulighed for etablering af boliger, erhverv og andet på søterritoriet. Der kan kun planlægges for anvendelse, der handler om lystbådehavn, siger Peter Stilling.

Han skrev i sin klage, at kommunen ikke uden videre kunne ændre status på de arealer, som i dag er lystbådehavn. Det kræver en særlig og vægtig begrundelse, hvis det skulle lade sig gøre, fremgår af den grundige afgørelse fra klagenævnet.

Hvis det står ved magt, så må kommunen angiveligt skrinlægge det projekt, som blandt andet ville betyde, at der skulle udgraves 360.000 kubikmeter bundmateriale, som efter planen skulle dumpes på klappladsen ved Trelde Næs.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) påpeger imidlertid, at nævnet har forholdt sig til den gamle kommuneplan.

- Vi har jo netop en ny, der har været i høring og behandles i sensommeren 2020. I den er der mange siders begrundelse, lyder et i skriftligt svar til Fredericia Dagblad.

Med den nye plan forventer borgmesteren, at kommunen kan begrunde ønsket om at gennemføre projektet. Sagen vil dermed formentlig ende i planklagenævnet igen.Nye argumenter

Afgørelsen er omfattende og kompliceret, konstaterer Peter Stilling.

- Men resultatet er, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang har begrundet ønsket om at placere boliger, erhverv medvidere i en eksisterende lystbådehaven og på arealer, der skal indvindes af søterritoriet, fastslår Peter Stilling.

Planklagenævnet skriver imidlertid også, at man ikke har taget stilling til, om det med en anden begrundelse vil være muligt at planlægge for boliger og erhverv på de arealer, man ønsker at inddrage:

"Nævnet har alene taget stilling til, at der ikke i den konkrete sag er gjort en sådan særlig planlægningsmæssig begrundelse for planlægningen til bolig og serviceerhverv gældende, at det opfylder det skærpede krav om planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering i planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 2”, fremgår det af afgørelsen.

Det er dermed op til Kolding Kommune, om man vil forsøge at løfte begrundelsen for at gennemføre Marina City, men man skal så komme med en begrundelse, der er så meget bedre end den, som planklagenævnet har afvist, at den juridisk kan holde vand i forhold til planloven. Det er Peter Stilling overbevist om ikke vil kunne lykkes.

- Man har brugt 52 sider til at begrunde, hvorfor der skal bygges, så jeg tror næppe, at man kan finde på mere, siger Peter Schilling.

Jørn Pedersen konstaterer som nævnt, at nævnets behandling relaterer sig til den gamle kommuneplan.

Annonce

Tre års ventetid

Afgørelsen fra Planklagenævnet er endelig og kan ikke påklages til højere instans. Den kan dog indbringes for en domstol, og det skal ifølge afgørelsen ske inden seks måneder.

- Men det kan jeg ikke forestille mig, at kommunen vil forsøge, for det får man næppe noget ud af,  vurderer Peter Stilling, som har 40 års erfaring som advokat.

Klagenævnet har i sin afgørelse beklaget den lange sagsbehandlingstid. Peter Stilling klagede i april 2017.

Fredericia Dagblad har forsøgt at få en kommentar til afgørelsen fra Kolding Kommunes planafdeling, men alle, der kender sagen, er på ferie.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
FC Fredericia

Målscorer sender stikpille til FC Fredericia-direktør: Jeg er åbenbart ikke en del af basen

FC Fredericia For abonnenter

Karakterbogen: Angriber overstrålede alle, da FC Fredericia gav HB Køge smæk

Fredericia

Plejehjems-ansatte træder frem: Vi kan ikke genkende historien om dårligt arbejdsmiljø

Annonce