Annonce
Fredericia

Kolonihaveejere får nej til at bo hele året i kolo'en

En ny lokalplan kommer til at parkere muligheden for, at kolonihaveejere langs Egeskovvej kan bruge deres hus tiul helårsbeboelse. Husene må desuden ikke overskride 80 kvadratmeter, ifølge den nye - måske kommende - lokalplan, men allerede nu er der flere, der er langt over de nuværende tilladte 35 kvadratmeter. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Ny lokalplan for kolonihaveområdet ved Egeskovvej er blevet sendt videre fra by- og planudvalget. Den åbner ikke op for, at husejerne kan bruge deres kolonihaver som helårsbeboelse, og husene må ikke blive over 80 kvadratmeter.

Fredericia: Det har været en lang proces. Både for Fredericia Kommune og de kolonihaveejere, der har et hus eller en grund langs Egeskovvej, men nu ser det ud, som om der er lys for enden af tunnelen.

Onsdag sendte by- og planudvalget et forslag til en ny lokalplan videre til godkendelse i byrådet. I den lokalplan bliver der ikke åbnet op for - som tidligere ønsket af kolonihaveejerne - mulighed for helårsbeboelse.

- Det kan ikke lade sig gøre at give tilladelse til helårsbeboelse. Jeg synes, vi har strukket os så langt, vi overhovedet kan, inden for de rammer, vi har at arbejde med. Så uanset, hvor meget vi gerne ville sige ja til det, så kan vi ikke, siger Steen Wrist (S), formand for by- og planudvalget.

Jeg kan sige, at der kommer til at ske begge ting - både at nogen får lov til at beholde deres hus og at nogle skal fjerne dele af deres bygninger.

Steen Wrist (S), udvalgsformand, by- og planudvalget

En vurderingssag

Da lokalplanområdet delvist ligger inden for en 500 meters planlægningszone og indenfor sikkerhedszonen omkring Shells raffinaderi, hvor der ikke må planlægges boliger, erhverv med videre, er det ikke muligt at åbne op for helårsbeboelse.

Samtidig må den maksimale størrelse på huse ikke overskride 80 kvadratmeter og 21 kvadratmeter for det samlede areal af drivhuse, udhuse, overdækninger, garage/carporte og lignende. I dag er der kolonihavehuse, der er langt over de 80 kvadratmeter - det er selvom, den nuværende lokalplan kun tillader huse på maksimum 35 kvadratmeter.

Betyder det så, at nogen af husene skal rives ned?

- Det kommer til at bero på en individuel vurdering fra sag til sag. Men jeg kan sige, at der kommer til at ske begge ting - både at nogle får lov til at beholde deres hus, og at nogle skal fjerne dele af deres bygninger, siger Steen Wrist.

En streg i sandet

Uanset står Fredericia Kommune over for lovliggørelses-sager. Bliver den nye lokalplan endelig vedtaget, kan de med huse mellem 35-80 kvadratmeter dog ånde lettet op. Men for de, der har huse større end de tilladte 80 kvadratmeter, skal der en vurdering til, før de - og deres huse - kan vide sig sikre på en fremtid langs Egeskovvej.

- Jeg håber for alle parter, at det bliver en hurtig proces for alle parter, lyder det fra Steen Wrist.

Ifølge formanden var der enighed i hele udvalget om, at der nu skal "trækkes en streg i sandet". Om det bliver med vedtagelse af en ny lokalplan eller ved at få kigget på husstørrelserne i området, det vil byrådsmødet afgøre. Uanset vil man dog have kigget på husene i området.

- Det er også for at tage et rimeligt hensyn til byens øvrige borgere. De føler jo ikke, det er rimeligt, at de skal holde sig to eller fire kvadratmeter i forhold til at bygge en carport, og så kan andre bare bygge som de ønsker. Men for at tage kolonihaveejerne i forsvar, så har de gennem årtier fået forskellige signaler, og så har nogen måske bygget et større hus, fordi det har forlydt, at det i fremtiden ville blive godkendt som helårsbeboelse, fortæller Steen Wrist.

Nej til reflektion

Den nye lokalplan indeholder blandt andet også regler for, at man ikke må anvende blanke eller reflekterende materialer til tag- og udvendige bygningssider.

Derudover fastsættes der afstande for bebyggelses-afstand til skel og vej - det sker af brandhensyn og for at undgå nabogener.

Der er ikke planer om at udarbejde en ny miljørapport. Godkendes lokalplanen i byrådssalen, skal den efterfølgende sendes i otte ugers offentlig høring.

Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Strandgæster ryster på hovedet over broføljeton: - Man kan ikke hamle op med naturens kræfter

Læserbrev

Skovejer i replik: Ingen tror på erstatning i rimelig størrelse - det gør Enggaard så heller ikke

Læserbrev: Karsten Enggaard har et svar i Fredericia Dagblad 16. september ("Her er svar på spørgsmålene, Rolf Jensen") til mit indlæg tidligere. Træer udpeget til naturligt henfald er ganske rigtigt ikke nyt, men jeg kan huske Enggaard sige, at de 10 veterantræer var opfundet til lejligheden; og Enggard må stadig gerne svare på, hvor meget skovbrug DN regner med, der er tilbage med fem veterantræer pr. ha. Enggaard sammenligner mængden af dødt ved i "gennemsnitlig skov" og "naturlig løvskov". Det duer ikke i den her fredning. Må vi få en sammenligning mellem ekstensivt drevet løvskov, som DN selv kalder området, og naturlig løvskov? Så er ligheden vist mere slående end forskellen! Gøgeurten lader vi være; vi kommer for langt ud, hvis Enggaard skal gøre rede for, hvilke gøgeurter han er ligeglad med risikerer at forsvinde i en mørk skov. Mit købsforslag var en hentydning til, at ingen vil købe skoven, fordi ingen tror på erstatning i rimelig størrelse - det gør Enggaard så heller ikke! Enggaard bruger udtrykket "i al fremtid" for et stabilt fredningsforslag, men med de ubegrænsede beføjelser over hele skoven, Fredericia Kommune skal have ifølge fredningsforslaget, er der intet, der ikke kan ændres på; Fredericia Kommune kan gøre lige, hvad der passer dem, bestemme hvad der passer dem... Der er andre end Danmarks Naturfredningsforening, der kan passe på natur.

Fredericia

Sagen om cirkelbroen er afsluttet: Kommunen indgår forlig og betaler en del af udgiften

Annonce