Annonce
Fredericia

Kolonihaveformand vil have politikere til at rette gammel fodfejl

Erling Poulsen har været formand for kolonihaveforeningen af 1956 i seks år, og har efterhånden mistet tålmodigheden med forvaltning og politikere. I begyndelsen af maj er der generalforsamling i grundejerforeningen, og han forventer, at der bliver massivt flertal for at sige nej til politikernes forslag om maksimalt at tillade 80 kvm huse i bebyggelsen. Arkivfoto: Torben Glyum

De 800 kvadratmeter store grunde mellem Egeskovvej og Vestre Ringvej fik ved et tilfælde prædikatet kolonihaver, da der i 70'erne skulle laves lokalplan. Den status lever ejerne med, hvis de får lov at bygge og bo, som de vil.

Annonce

Fredericia: Det kommer til at give ballade på den kommende generalforsamling i Grundejerforeningen af 1956, at politikerne ikke har til sinds at tillade huse på 120 kvadratmeter i det nuværende kolonihaveområde langs Egeskovvej.

- Jeg vil høre generalforsamlingen, hvordan de vil forholde sig til, at vi kun må bygge 80 kvadratmeter. Jeg er helt sikker på, at ni ud af ti mindst vil protestere, siger formand for grundejerforeningen, Erling Poulsen.

Han er sammen med de øvrige medlemmer af grundejerforeningen bitter på politikerne over, at de nu igen svigter de løfter, som tidligere politikere har givet grundejerne.

- Vi ejer selv grundene, vi betaler både grundskyld til kommunen og lejeværdi til staten. Flere af husene herude er vurderet til over en million kroner. Et er lige solgt til 1,3 mio. kr. Den eneste forskel på andre villakvarterer og vores er, at vi er underlagt en gammel lokalplan, hvor man fik skrevet ind, at det var kolonihaveområde. Det var det helt sikkert ikke meningen, da området blev etableret, for grundene er 800 kvadratmeter, siger Erling Poulsen, som nu har meddelt kommunen, at man ikke vil tage flere drøftelser om sagen.

- De kan ikke komme med noget nyt, som vi kan bruge, så jeg vil foreslå, at vi får sat en advokat på sagen, og se om vi kan komme videre ad den vej, siger Erling Poulsen.

Et særligt kvarter

Grundejerforeningen af 1956 omfatter 128 parceller på hver 800 kvadratmeter.Grundene blev udstykket i 40'erne, og alle matriklerne er i privat eje.

Hver matrikel er pålagt grundskyld og lejeværdi. Der betales el, vand og renovationsafgift.

Bebyggelsen er gennemskåret af 12 meter brede ubelyste grusveje.

Flere matrikler blev bebygget med helårshuse, og da området blev lokalplanlagt i 70'erne som kolonihaveområde, fik de en livslang dispensation til at bo i området hele året.

Ingen fik kompensation for at grundene ændrede status fra helårsgrund til kolonihavegrund.

Den nye status satte begrænsninger for beboelse og der blev sat grænse for beboelsens størrelse. Den må ifølge lokalplanen højest være 35 kvm.

Shell Raffinaderiet blev etableret i 1966, og området bor så tæt på, at der ikke kan gives helårsstatus på grund af støjgener.

For tre år siden blev en ny lokalplan gjort klar til vedtagelse, men den blev trukket tilbage.

Nu har by- og planudvalget sat gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan.

Annonce

Mange løfter

I årenes løb har flere politikere været på banen og givet løfter om områdets status, men det er fortsat den gamle lokalplan fra 70'erne, der lægger snævre rammer for, hvad ejerne må.

- Vi har haft udvalgsformændene Peder Hvejsel og Mads Lund og daværende borgmester Thomas Banke til at stå herude og love os, at vi kan få lov at bo her hele året, siger Erling Poulsen.

For et par år siden var det tæt på, at området fik den længe ventede helårsstatus.

- Men det kan vi godt se bliver svært efter, at Erhvervsstyrelsen har sagt nej til byggeri på Nymarksvej på grund af støj fra Shell Raffinaderiet. Men hvis vi skal fastholde status som kolonihaveområde, så er det nødvendigt, at politikerne siger ja til, at vi kan bygge op til 120 kvadratmeter. Den størrelse huse ligger der allerede mange af, siger Erling Poulsen.

Annonce

Helårsbolig

Han bor selv i en 80 kvadratmeter dejlig bolig på Egeskovvej og kan se over til Oktobervej, hvor der ligger en række flotte helårssbeboelser.

Lokalplanen giver reelt kun lov til at bygge 35 kvadratmeter. Har du aldrig overvejet, at du kunne risikere at skulle fjerne huset igen?

- Nej for kommunen gør ingenting. De ved, at der er helårsbeboelse i mindst halvdelen af husene, siger Erling Poulsen.

Han har i lighed med mange andre i bebyggelsen indberettet oplysninger på sin bolig til BBR, hvoraf det fremgår, at de 35 kvadratmeter ikke er overholdt.

- Men kommunen har forholdt sig passiv i mange år, så folk har stille og roligt bygget større. Lige nu er folk imidlertid forsigtige, fordi vi ikke ved, hvad den nye lokalplan ender i, og det er frustrerende, siger Erling Poulsen.

Annonce

Spil for galleriet

Grundejerne har det seneste år været i dialog med kommunen om rammerne for en ny plan. Grundejerne mener, at sagen bør behandles som lovliggørelse af et eksisterende område.

- Vi føler, at det har været et spil for galleriet. Der har ikke været tale om borgerinddragelse, da forvaltningen totalt har overhørt vores argumenter. De ved udmærket, at 80 kvm aldrig vil blive accepteret af grundejerne, siger Erling Poulsen.

Grundejerforeningen har imødekommet kommunen ved at acceptere en bebyggelsesprocent på 15 på deres grunde. Desuden vil de acceptere begrænsninger for højden og andre forhold.

- Vi har også tilbudt, at vi som forening kan være med til at sikre, at de 120 kvm overholdes, så der fremover bliver ordnede forhold, men det har man ikke ønsket, siger Erling Poulsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fredericia For abonnenter

Eksercerhuset renoveres for 8,5 millioner kroner -  husets indhold skal spille sammen med andre kulturhuse

Annonce