Annonce
Fredericia

Kommune afsætter million: Hvis dit hus kan gøres pænere, så er der penge til det

Fredericia Kommunes pulje til byfornyelse er igen åben for ansøgninger. Niels Erik og Birgitte Aggesen på 6. Julivej fik del i støtten i sidste års uddeling. Det hjalp dem til at kunne udskifte tag og kviste og hoveddør på deres villa fra 1923. Foto: Fredericia Kommune, Mette Christina Nissen
Indtil 7. april er Fredericias byfornyelseskonto åben. Denne gang kan hele kommunen være med til at tømme den. Før var feltet mere snævert.

Fredericia: En million kroner står og venter på at blive brugt. Fredericia Kommunes pulje til byfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme er åben for ansøgninger frem til 7. april.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse:

- Der gives støtte til ejere af ejendomme med en bevaringsværdi på 1-4, og der kan søges penge til istandsættelse eller udskiftning af originale bygningsdele på grund af dårlig stand samt udskiftning af uoriginale bygningsdele for at opnå et originalt udtryk.

Fælles for ansøgninger er, at de skal kunne gøre rede for, at kommunale støttekroner er med til at forskønne bygningerne ses fra vejen - så andre også kan nyde synet.

Nyt denne gang er, at der kan søges støtte til alle bevaringsværdige ejendomme i Fredericia Kommune, hvis de opfylder kriterierne. Tidligere har det været forskelligt, hvilke bevaringsværdige ejendomme der kunne søges støtte til fra byfornyelsespuljen.

Annonce

Par på 6. Julivej søgte

I 2020 ansøgte Niels Erik og Birgitte Aggesen på 6. Julivej om byfornyelsesstøtte til udskiftning af tag og hoveddør og renovering af kviste.

Parret fik ja, og det betød, at de lavede alt det ønskede på én gang, fortæller de i pressemeddelelse:

- Renoveringen af det næsten 100 år gamle mansardtag og de tilhørende kviste gik i gang i sommers sidste år. Hoveddøren, der også havde 100 år på bagen, stod også til udskiftning.

Niels Erik og Birgitte Aggesen havde mulighed for at søge råd og vejledning hos kommunen, og det var de glade for:

- For os personligt var den faglige rådgivning omkring projektet af uvurderlig betydning. Rådgivningen var lige fra starten med til at sætte fokus på de rigtige materialevalg og de historisk korrekte udførelsesløsninger.

- Og den økonomiske støtte var med til at kompensere for de ekstra udgifter, der er forbundet med at restaurere i overensstemmelse med den oprindelige byggestil.

Deres hus er fra 1923 og bevaringsværdigt efter retningslinjerne.

Annonce

Det kan man få:

Man kan få op til 40 procent i støtte fra Fredericia Kommune til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på en gang.

Ellers gives der op til 25 procents støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller til flere små arbejder.


Vi har de seneste år set mange gode eksempler på fornyelser og renoveringer, og denne udvikling vil vi gerne fortsætte i hele kommunen. Så i år har vi åbnet op for, at alle i kommunen med en bevaringsværdig ejendom kan søge.

Fmd. f. Fred. Kommunes by- og planudvalg, Søren Larsen (S)


Overvejer man at søge, skal man tage kontakt til Fredericia Kommunes plan- og arkitekturafdeling.

I afdelingen oplyser planlægger, Christina Bondegaard Riis Nielsen, at der blev tildelt byfornyelsesstøtte til otte ejendomme sidste år.

Hoveddøren på villaen på 6. Julivej havde efterhånden næsten 100 år på bagen og stod til udskiftning. Det blev den - med kommunal støtte og i respekt for byggestilen. Foto: Fredericia Kommune, Mette Christina Nissen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce