Annonce
Trekantområdet

Kraftigt iltsvind målt i fjorden: Det kan slå dyre fjord-projekter ihjel

Skidtalger er et massivt problem. De kommer ifølge forskningsleder Mogens Flindt kun, når der er for meget næring i vandet. For mange alger skygger for lyset, og de dræner vandet for ilt til skade for andet liv i fjorden. Foto: Mette Mørk
I september målte Miljøstyrelsen kraftigt iltsvind i Vejle Fjord. Ifølge forskningsleder Mogens Flindt har muslinger og ålegræs dog ikke taget skade - men faren er reel, fortæller han.
Annonce

Vejle Fjord: September var en skidt måned for dele af Vejle Fjord.

I al fald målte Miljøstyrelsens ene målestation midt i fjorden kraftigt iltsvind i perioden fra den 7. til den 24. september.

Iltsvind opstår, når for meget fosfor og kvælstof vaskes ud i havet. Stofferne får alger til at blomstre op, når de dør, falder de til bunds og bruger i den proces ilt.

Manglen på ilt i vandet kan skade planter og dyr. Ved omfattende tilfælde bliver alvoren  synlig ved, at hundredvis af døde fisk flyder i vandoverfladen.

Det kraftige iltsvind har dog ikke ramt fjordprojekterne under "Sund Vejle Fjord". Det fireårige genopretningsprojekt til 24 millioner kroner forsøger at forbedre fjordens miljøtilstand blandt andet ved at udplante ålegræs og opdrætte muslinger til muslingebanker.

Her kan iltsvind være en dødelig cocktail.

- Vi har heldigvis ikke været udsat for, at vores reetablering er død eller er kommet til skade. Vi har selv sat ekstra lys- og iltloggere i fjoden, fordi der kan opstå svage iltkoncentrationer på lavt vand, og det fanger Miljøstyrelsen ikke, siger Mogens Flindt, der er forskningsleder og biolog ved Syddansk Universitet og en del af "Sund Vejle Fjord".

Annonce

Ålegræs tilfører ilt

Selvom der måles kraftigt iltsvind i fjorden, er det ikke ensbetydende med, at hele fjorden er ramt. Mogens Flindt fortæller, at man om natten har målt svage iltkoncentrationer på de lavere vanddybder, hvor de udsatte muslinger og udplantede ålegræs lever. Men når solen står op, begynder planterne igen deres fotosyntese, som skaber ilt.

- Ålegræsset magtede at producere tilpas ilt til, at iltkoncentrationen kom op igen om dagen. Så det har ikke været kritisk. Det bliver først rigtig, rigtig kritisk, hvis der over flere døgn ikke har været nok ilt i vandet, siger Mogens Flindt.


I 2018 gik det rigtig galt. Der tabte vi alt på Tåsinge, hvor vi var i gang med en storskala-transplantation af ålegræs.

Mogens Flindt, forskningsleder ved Syddansk Universitet.


Lillebælt har i samme periode været plaget af  kraftigt iltsvind. Der kan ifølge forskningslederen være tale om et importeret iltsvind til Vejle Fjord, idet bundvand presses ind i fjorden.

Mogens Flindt har før erfaret, hvordan iltsvind kan ødelægge.

- I 2018 gik det rigtig galt. Der tabte vi alt på Tåsinge, hvor vi var i gang med en storskala-transplantation af ålegræs. Det var noget møg. Både i Horsens og Vejle fjorde står det, vi har udplantet i år og sidste år, heldigvis godt, siger Mogens Flindt.

Hvis iltsvind skal bremses, handler det ifølge Mogens Flindt om at føre mindre fosfor og kvælstof til fjorden.

- Algerne kommer ikke, hvis der er få næringssalte i vandet. Så kan de slet ikke gro i de infame mængder, som vi ser i dag, siger han.

Inden 460 ton muslinger blev spredt på fjordbunden, blev mængden af ilt i vandet målt for at sikre, at der ikke var iltsvind på de udvalgte lokationer. Foto: Mette Mørk

Iltsvind

  • I Danmark er der tale om kraftigt iltsvind, når der er under 2 milligram ilt per liter vand.
  • Miljøstyrelsen har målt 1,2 milligram ilt per liter vand i fjorden i september.
  • Iltsvind kan opstå ved kraftig algeopblomstring, som opstår, når vandmiljøet tilføres unaturligt store mængder næringsstoffer i form af fosfor og kvælstof.
  • Landbruget står for omkring 60-70 procent af kvælstofudledningen.
  • Iltsvind opstår normalt om sensommeren og i det tidlige efterår.
  • Når iltsvindet først er begyndt, er det ofte kun en periode med kraftig vind, der kan forbedre situationen.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia For abonnenter

Sidste kapitel om teaterkonkurs på vej: Billetkøbere og andre kreditorer må vinke farvel til næsten 60 mio. kr.

Coronavirus

Live: Pfizer kan ikke levere - Danmark får 100.000 færre doser i første kvartal

Annonce