Annonce
Fredericia

Kritisk fokus på biomasse: Ørsted garanterer at kedler i Skærbæk fyres med klimavenlig flis

Der fyres med klimavenlig flis i kedlerne på Skærbækværket. Sådan lyder meldingen fra Ørsted i den aktuelle debat om biomasse, der ikke er så CO2-neutralt som lovet og trusler om afgift på flis. Foto: Peter Leth-Larsen
Den biomasse, der ender som varme i radiatorerne, bliver produceret af træflis, som produceres af affaldstræ. Biomassen er i øjeblikket i søgelyset for ikke at være CO2-neutral, men Ørsted garanterer, at der udelukkende anvendes klimavenlig biomasse som erstatning for fossilt brændsel. Borgmester og næstformand i TVIS Jacob Bjerregaard ser biomassen som et godt alternativ indtil videre.

Skærbæk: Der brændes årligt tonsvis af træflis af i de nye fliskedler på Skærbækværket, og det sker med god samvittighed fra både Ørsted, TVIS og Danske Fjernvarmeselskaber. Klimaeksperter har på det seneste har fokus på biomassen, og der er politiske kræfter i gang for at lægge afgifter på træflis.

- Det bliver næppe noget, der rammer eksisterende kraftværker. Skærbækværkets ombygning har været en kæmpe investering, som er foretaget ud fra nogle økonomiske forudsætninger, som man ikke kan lave om på med tilbagevirkende kræft, vurderer Jacob Bjerregaard, næstformand i TVIS, som har indgået en 20-årig aftale om at aftage varme fra kedlerne i Skærbæk.

Jacob Bjerregaard mener også, at biomassen i dag er det bedst mulige alternativ til det fossile brændsel, som varmen tidligere blev produceret af. Først kul og siden gas. Gaskedlen er stadig aktiv på Skærbækværket som supplement til fliskedlerne, som imidlertid er hovedbrændslet på værket.

- Desuden supplerer vi i TVIS med overskudsvarme i så høj grad som muligt, siger Jacob Bjerregaard.

Biomassen, der sejles ind til Skærbækværket, er certificeret og stammer fra resttræ. Der fældes ikke skove for alene at forsyne Ørsteds kedler med flis.

- Det er ikke en nyhed, at der både er god og dårlig biomasse. Derfor har vi i Ørsted et omfattende system til at sikre, at vi udelukkende anvender klimavenlig biomasse. Faktisk er vi tilhængere af, at der skal være lovgivning, som sikrer, at kun klimavenlig biomasse anvendes til energi i Danmark, lyder meldingen Johannes Bøggild, ansvarlig for at varetage Ørsteds politiske interesser.

Annonce

Grøn omstilling til flis

Skærbækværket er lagt om fra naturgas til biomasse. Træflisen sejles til Skærbækværket fra Baltikum og Norden.

Værket vil forbruge op til 450.000 ton træflis pr år - under fuld belastning 110 ton flis pr. time.

Det er Danmarks største åbne flislager med plads til 80.000 kubikmeter træflis.

Lageret er 145 meter langt og 30 meter højt og kan indeholde træflis til ni dages spidslastproduktion.

Det bedst mulige alternativ

Biomassen betragtes som den bedst mulige overgangsteknologi og alternativ til olie og gas.

- Derfor investerer fjernvarmeselskaberne i vid udstrækning også i andre vedvarende løsninger som geotermi, overskudsvarme, solvarme, varmepumper og meget andet. Kommer der andre grønne alternativer, som er bedre og billigere for forbrugerne, vil de med tiden afløse biomassen, konstaterer vicedirektør for Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et debatindlæg om biomassen.

Brancheorganisationen vurderer ikke, at man helt kan slippe biomassen som energikilde.

- Det kommer vi næppe nogensinde til på grund af forsyningssikkerheden. Vi er nødt til at have noget, der kan levere el og varme, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

I stedet for en ny bro skal der anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro

Læserbrev: Det er helt forkerte betragtninger, der ligger til grund, når der lægges op til en ny Ny Lillebæltsbro og dermed til yderligere at lægge beslag på naturværdier til fordel for gigantiske bro- og vejprojekter på bekostning af reel livskvalitet. Hvor bliver klimaudfordringerne af i denne debat? Der går desværre fortsat alt for megen monumentalisme og "se-mig-her-projekter" i politikerne: "Se JEG har været. De bygger et monument for mig". Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der i stedet sættes fokus på kvalitet frem for kvantitet - livskvalitet frem for vækst. Og det ud fra den simple betragtning, at det er vi nødt til, hvis menneskeheden skal overleve blot et par generationer endnu. "Det er", med Steen Hildebrandts ord (professor emeritus og adjungeret professor, red.), "ikke længere nok med en retningsændring. Det er nødvendigt med en total reorganisering af det samfund, den vestlige verden har indrettet sig på." Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der tænkes mere i mindre, simplere og nærværende projekter. Vi bliver nødt til at skære ned på vores forbrug, slagte den hellige ko "vækst", fjerne pseudoarbejde, nedsætte arbejdstiden og fordele arbejdet på alle ressourcekompetencer som et skridt i en ny retning og tankegang. Grøn Kultur Danmark anbefaler, at der som led i en ny strategi i stedet for overvejelser om en ny broforbindelse anlægges en ny sti på Den gamle Lillebæltsbro, vel vidende at den ikke væsentligt vil kunne aflaste fremtidens forventede trafikstigning. Det skal den heller ikke: Den trafikstigning skal vi helt undgå at skabe. Giv dig tid. Brug din cykel, gå, benyt toget og nyd samvær med nye mennesker og vær med til at højne fysisk og psykisk folkesundhed.

Fredericia

Fredericias borgmester er uenig med kolleger: Analyse af ny forbindelse over bil-bebyrdet Lillebælt må vente

Annonce