Annonce
Trekantområdet

Lærer fik en knæoperation - skolen får smæk for at fortælle om det

En sag fra Søndermarksskolen i Vejle har givet Datatilsynet anledning til at udtale to gange kritik af Vejle Kommune. Arkivfoto: Yilmaz Polat
Man må godt sige, at en medarbejder er fratrådt, men ikke hvilken sygdom der skabte fraværet. Man må godt kontrollere medarbejdernes brug af personaleintra, men man skal sige det først. Begge dele forsyndede Vejle Kommune sig imod, og kommunen møder kritik fra Datatilsynet.

Vejle: ”Kritik” og ”Alvorlig kritik”.

Det er de to karakterer, som Datatilsynet har givet Vejle Kommune i håndteringen af en sag fra Søndermarksskolen i Vejle. Kommunen har erkendt begge fejl.

Det er ellers sjældent, Vejle Kommune lider nederlag på jura, men det er sket her.

Sagen drejer om en tidligere ansat - en lærer - der klagede over, at kommunen havde videregivet oplysninger om vedkommendes sygdom samt havde kontrolleret medarbejderens brug af skolens personaleintra.

Annonce

Læreren gik på krykker

Den ene fejl er efter klagerens mening begået ved, at skolen via forældreintra og emails havde oplyst om vedkommendes fratræden og sygefravær som følge af en knæoperation.

Ifølge afgørelsen fra Datatilsynet argumenterede kommunen med, at læreren selv havde offentliggjort oplysningerne ved at gå med krykker, være fritaget for gårdvagtsfunktion og idrætsundervisning samt ved at tale om det med kolleger og elever.

Vejle Kommune indrømmer, at der er videregivet oplysninger af følsom karakter. Men den hævder, at den efter folkeskoleloven skal give eleverne et egnet undervisningstilbud, og at det er sagligt og relevant at oplyse, hvilken lærer der skal varetage undervisningen.

Desuden blev oplysningerne videregivet for at undgå uro og rygter på skolen. Siger altså kommunen.

Datatilsynet giver kommunen ret i, at det var nødvendigt at oplyse, at læreren var fratrådt. Derimod var Datatilsynet ikke enig med kommunen i, at klageren selv havde offentliggjort oplysning om sygdommens art ved at gå med krykker med videre.

”Offentliggørelse” kræver omtaler i aviser, tv eller via internettet. Derfor udtaler Datatilsynet kritik af, at kommunen videregav helbredsoplysninger.

Annonce

Tjek på personale-intra

Den anden ting, der blev klaget over, var, at skolen gik ind og kontrollerede, om læreren med det dårlige knæ var på personale-intra.

Den såkaldte logning har to formål: Dels datasikkerhed og dels mulighed for kontrolforanstaltninger over for medarbejderne ud fra ledelsesretten.

Kommunen må faktisk tjekke, om de ansatte bruger intranettet, fastslår Datatilsynet. Men kommunen skal på forhånd på en klar og utvetydig måde gøre de ansatte opmærksomme på, at det vil ske. Kommunen erkender, at det ikke er sket.

Derfor udtaler Datatilsynet ”alvorlig kritik” af, at kommunen ikke har overholdt denne oplysningspligt.

Afgørelsen er fra 29. september i år, og der kan ikke klages over den. Dog kan den indbringes for domstolene.


Datatilsynet giver kommunen ret i, at det var nødvendigt at oplyse, at læreren var fratrådt. Derimod var Datatilsynet ikke enig med kommunen i, at klageren selv havde offentliggjort oplysning om sygdommens art ved at gå med krykker med videre.

Fra artiklen


Det fremgår af afgørelsen, at klageren den 25. september 2019 fratrådte sin stilling som lærer på Søndermarksskolen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Få overblikket over de nye rejseregler her: Hvornår må vi grænsehandle og rejse på ferie?

Annonce