Annonce
Fredericia

Læserbrev: Skovfredning af lysåben skov giver lukket og mørk skov

Læserbrev: Trelde Skov, den private del, er måske på vej til at blive en del af et fredningsforslag.

Trelde Skov er oldgammel - og har "altid" været kulturskov.

Der er rester af oldagre, jernfremstilling, stævningsskov, underskov af nødder, gamle skrifter med beretning om næsten ingen skov tilbage - urørt skov er en moderne opfindelse.

Det er først nu i dag, vi som samfund mener, at vi har råd til ikke at høste i skoven.

Skoven har til alle tider leveret tømmer, stager, hegn, foder (løvhø, olden), gærdestokke, brænde, trækul, græsningsskov med meget mere.

I den tid, der har været mennesker her, har skoven ikke fået lov at passe sig selv.

Det er ikke mange træ-generationer siden, at kreaturer og svin blev smidt ud af skoven, fordi dyrene er hårde ved skoven.

Fredningsoplægget går på urørt skov og derudover skov med mange gamle overstandere.

Med andre ord en bevidst ændring af en skov, der altid har været lysåben i en eller anden grad, til en lukket og mørk skov - for at bevare det, den gamle lysåbne skov har holdt i live så mange 1000 år.

Det er meget lidt indlysende.

Set fra et natursynspunkt er der kun fiasko i den idé.

Kunne der så forsøges med et mindre stykke, inden der laves hovedløse forsøg med hele skoven?

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce