Annonce
Læserbrev

Lad os se mere på klimapotentialet i skovene

I Sverige har brancheorganisationen Skogindustrierna dokumenteret i en ny rapport, at den svenske skovindustri har en positiv effekt på det globale klima.

Læserbrev: Naturens tilstand får organisationer og professionelle til at råbe vagt i gevær for tiden. Undersøgelser viser entydigt, at det ikke blot er dødt ved fra træer, der kan gøre en forskel for vores arter og natur. Det er diversiteten og forskelligartet natur.

Den Danske Naturfond, som er staten og Aage V. Jensen-fonden (Villum Fonden er også medstifter, red.), er et godt eksempel på, at vi bevæger os i den rigtige retning.

Jordejere bliver tilbudt økonomisk kompensation, hvis de ville omlægge til jord uden plov.

Det vil sige en vild natur, hvor græsning af dyr er tilladt.

Ordningen var så populær, at midler, der var afsat, var for få.

Næste ansøgningsrunde bør føre til en endnu større pulje og måske endnu flere interessenter end staten og Aage V. Jensen-fonden.

I Sverige har brancheorganisationen Skogindustrierna dokumenteret i en ny rapport, at den svenske skovindustri har en positiv effekt på det globale klima.

Det betyder, at skovindustrien mindsker klimabelastningen med lige så meget, som den svenske udledning på 100 mio. ton CO2 om året.

Næsten halvdelen af klimagevinsten opstår, efter træerne er fældet og bliver til tømmer, fiberbaserede produkter og biomasse, som anvendes i stedet for beton, plastik og olie.

Derfor lad os i kommende år se mere på klimapotentialet i skovene her til lands og sørge for, jordejere bliver kompenseret, så de ser en fordel i at overdrage deres allerkæreste til vores fælles stærke fællesskab og samtidigt løse klimaudfordringerne i årene, der kommer.

Annonce
Søren Vanting. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Finansloven indeholder en ny og positiv retning i bekæmpelsen af social dumping

Læserbrev: Når mennesker fra andre lande hører om, at vi danskere har adgang til gratis skole og uddannelse og fri og lige adgang til sundhedsvæsnet, så kikker de undrende. Og når man så fortæller, at man som dansker også kan få dagpenge og kontanthjælp, løn under barsel og sygdom, ja, at vi har ret til minimum fem ugers ferie, og seks ugers ferie, hvor der er en overenskomst, så kikker de mistroisk på en (Har hun drukket? Er han ved sine fulde fem?) Den danske arbejdsmarkedsmodel og velfærdsmodel er unik. Vi danskere er enige med hinanden om, at vi alle betaler ind til velfærden over skatten og til dagpenge gennem a-kassen. Vi er enige om, at det er din fagforening, der gennem overenskomsterne forhandler dine rettigheder. Den dag, du har brug for hjælp, træder fællesskabet til. Desværre ser vi ofte, at lidt for griske spekulanter har ansat udenlandsk arbejdskraft uden at følge danske løn- og arbejdsvilkår. Vi husker alle billederne fra Padborg, hvor arbejdere levede under slavelignende forhold. Og vi ser jævnligt arbejdspladser, eksempelvis byggepladser, restaurationskøkkener og gartnerier, hvor grådige og kyniske arbejdsgivere importerer udenlandsk arbejdskraft til en løn langt under den, der er aftalt i overenskomsterne i Danmark. Det truer den danske arbejdstager, og det truer også fundamentet for vores velfærdssamfund. Velfærdssamfundet består alene, fordi vi har en høj levestandard med ordentlige lønninger, hvor vi alle betaler til den fælles velfærd. Derfor er vi meget glade for, at regeringen og dens støttepartier nu med aftalen om finansloven gennemfører en række initiativer, der skal modvirke social dumping. For blot at nævne nogle af de nye tiltag: Der indføres skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft. Der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark. Der indføres skærpet kontrol at tungsvognsområdet, blandt andet af køre- og hviletidsreglerne, kontrollen af leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler skærpes, og endelig indføres der forsøg med ID-kort på byggepladser. Den danske velfærdsmodel og den danske arbejdsmarkedsmodel består kun, hvis vi hele tiden tilpasser den virkeligheden. Tak til regeringen og støttepartierne for en ny og positiv retning med finansloven.

Annonce