Annonce
Læserbrev

Lokaldebat: - Hvor længe skal vi vente på cykelstien gennem Kingstrup?

Lokaldebat: Hvor længe skal vi vente? I foråret blev der opsat markeringspæle vedrørende forberedelser til ændring af forholdene for cyklister gennem Kingstrup. Det er nu syv år siden, der blev lovet en cykelsti mellem Gelsted og Ejby i forbindelse med nedlæggelse af overbygning på Gelsted Skole, men der mangler stadig færdiggørelse af en kilometer gennem landsbyen. Desværre signalerer pælenes placering, at der ikke engang kan etableres en standartcykelsti gennem det smalle Kingstrup.

I forbindelse med opsætningen af pælene var der en omtale i avisen om emnet. Vej- og trafikchef Uffe Høybye udtalte ved den lejlighed (vedrørende spørgsmålet om ekspropriation for blot at få en standardcykelsti på de bare ”sølle” 1000 meter) - ”Det har vi ikke råd til ”.

Det var pokkers. Når man betragter alle de tiltag, der finder sted i Middelfart by med renovering af Gammeltorv (4 millioner kroner), pladsen foran Kulturøen (5,5 millioner kroner), Nytorv, gågadeprojektet (4,6 millioner kroner), marinaen, asfalterede cykelstier gennem Staurby Skov og nu overvejelser om køb af trafikhavn.

En udmelding om potentielle midler til et måske kommende stadion/koncerthus, cirka 3 millioner til kunstbane i Nørre Aaby, og senest 0,5 millioner til 245 meter grussti ved Strib - så må der være penge nok i kommunekassen. Millionerne ruller i forbindelse med ovennævnte projekter, men ikke én eneste gang er der fremsat bemærkning om sparsommelighed vedrørende disse tiltag.

Det er lidt svært – set med ”udkantsbriller” – at glæde sig over de i øvrigt fine etableringer i ovennævnte eksempler, for kontrasten er stor. Vi må så blot konstatere, at man ikke kan (vil) skaffe midler nok til ”bare” en standardcykelsti gennem Kingstrup. Man undres.

Uden at kende prisen er det vel en realistisk vurdering, at en egentlig ekspropriation ville kunne gennemføres for selv beskedne midler - også med de snævre geografiske forhold på stedet.

Det virker som om discountløsninger er gode nok i ”udkanten”, sådan virker det. Så det er svært ikke at føle forskelsbehandling mellem land og by i den her sammenhæng. Det er en kritisabel situation – det kan kommunen simpelt hen ikke være bekendt.

Kære politikere: Kør en ny omgang. Skab nu den optimale tryghed i trafikken også på disse…1000 meter!

Find nu de ”pebernødder”, det koster. Det er trods alt cyklisternes (ikke mindst elevernes) daglige

utryghed / tryghed, der er tale om. Husk at en god kommune bl.a. kendes på sikre skoleveje!

Annonce
Læserbrevsskribenten håber, at Middelfart Kommune snart får øjnene op for oplandet og for den manglende cykelsti gennem Kingstrup. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Horsensiansk fagforeningsformand om finanslov og OK20: Fint nok, men det er altså alt for små skridt

Læserbrev: Der var store forventninger til regeringen. Efter næsten to årtier med Fogh, Løkke, Thorning/Corydon og så igen Løkke er vi rigtig mange, der har fået rigtig meget for meget af den samme nyliberale politik. Og der er lyspunkter i finansloven for 2020. Farvel til opholdskrav for dagpenge. Millioner til kamp mod social dumping. Positivliste for virksomheder, der tager lærlinge. Mere menneskelig flygtningeholdning. En ambitiøs klimaplan. Opnormering i daginstitutioner og på skoler. Penge til psykiatrien. Stop for effektiviseringsbidrag. Afskaffelse af uddannelsesloft. Fint nok, men det er altså alt for små skridt. Det er som om, regeringen har fortrængt, at der er et kæmpe efterslæb, når det gælder om at vedligeholde og udbygge den danske velfærd. Mon ikke snart finansministeriets regneark som lovet bliver revideret, så velfærdsinvesteringer optræder som positive investeringer frem for udgift? Den nye finanslov afspejler ikke, at der er penge nok til fuld genopretning af velfærden efter års systematisk underfinansiering. Siden 2001 er skatter og afgifter sat ned. Provenuet i dag er mellem 45 og 50 mia. kr. lavere om året. Dertil kan lægges de mange milliarder, Skat har til gode, men ikke kan få indkrævet - for slet ikke at tale om de milliarder, der er fosset ud af statskassen til nationale og internationale svindlere. Nævnes skal også, at de 50 rigeste familier i Danmark tilsammen har en formue på 650 mia. kr. - langt over halvdelen af statsbudgettet for et år. Ejerne af Lego, Coloplast, Bestseller, Jysk, Danfoss, Ecco m.fl. har næsten firdoblet deres formuer siden 2009. Jo, der er skam penge i Danmark! Hvad afholder regeringen og dens støttepartier fra for alvor at indfri valgløfterne til både børn, unge og ældre samt Arne og de andre nedslidte på arbejdsmarkedet? Og til klimaet? Ambitiøse målsætninger er ikke tilstrækkeligt. Det kræver en pænt stor investering og politisk vilje at føre dem ud i livet. Som finansloven altså indeholder små, gode skridt, må vi se, om næste års nye overenskomster til omkring 600.000 privatansatte også gør det. Pengene er der. Sammenhold og vilje i fagbevægelsen er der. Og der er dokumentation for ekstrem grådighed og frækhed hos arbejdsgivere, ofte suppleret med uværdig og umenneskelig optræden! ("Kinesiske kokke lever som slaver". "Rumænske håndværkere med falske lønsedler" osv.) Skal overenskomstfornyelsen levere løsninger mod social dumping og for bedre løn- og arbejdsvilkår, så er kravene: Væsentlig højere mindsteløn og et kædeansvar, som kan sikre, at ansvaret for ordentlige løn- og arbejdsforhold placeres i Danmark, uanset hvor "italiensk" underentreprenøren måtte være!

Annonce