Annonce
Fredericia

Lokalplan giver panderynker: Shell bekymret for ja til større boliger

Shell Raffinaderiet er den store nabo mod nord. Hvis der skulle sikres en effektiv støjdæmpning mellem virksomheden og bebyggelsen ved Egeskovvej, så ville det kræve en støjvold af gigantiske dimensioner, som Egeskovvej skulle føres igennem. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Når der siges ja til boliger på 80 kvadratmeter i kolonihaverne, frygter Shell, at det skaber forventning om en omdannelse til helårsbeboelse. Shell har et godt forhold til naboerne, men bekymrer sig over nye regler.

Fredericia: Det er med baggrund i støj fra bl.a. Shell Raffinaderiet, at der ikke gives tilladelse til helårsbeboelse i kolonihaveområdet ved Egeskovvej.

Shell er således også tilfreds med, at lokalplanen ikke indeholder forslag om at tillade helårsbeboelse, men frygter alligevel, at tilladelsen til at bygge større huse vil udløse en forventning om, at man har taget et skridt på vej mod helårsbeboelse.

- Shell ser med bekymring på, om dette vil kunne medføre konflikter i interesserer mellem kolonihavernes ejere og erhvervslivet med deraf følgende naboklager, fremgår det af det officielle høringssvar fra virksomheden.

Shell er glad for naboskabet med kolonihaveområdet og har aldrig haft problemer med klager over støj.

- Vi synes, det er dejligt, at der er plads til sådan et område, og vi har aldrig haft problemer med naboskabet, og det, håber vi, fortsætter. Vi blander os ikke i, hvilke grænser kommunen ønsker at sætte for bebyggelsen, men vi er bekymrede for, om ændringen kan give forventning om mere i forhold til områdets status, siger pressechef for Shell Raffinaderiet Torben Sørensen.

Annonce

Urealistisk støjvold

Undersøgelser har vist, at det ville kræve en støjvold af gigantiske dimensioner, hvis der skulle gives tilladelse til helårsbeboelse i kolonihaverne ved Egeskovvej. Den skulle have en længde på 600 meter og en samlet højde på 34 meter. Egeskovvej ville skulle føres igennem volden.

Støjvolden skulle sikre, at støjniveauet fra virksomhederne i nordbyen - især Shell Raffinaderiet - kunne nedbringes til 45, 40 og 35 dB i løbet af døgnet og dermed gøre det muligt at bo i området.

Men det projekt kommer aldrig til at blive realiseret, og det er baggrunden for, at politikerne allerede i 2017 besluttede, at der ikke skal arbejdes videre med at give området status af helårsbeboelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Kæmpestort million-underskud får konsekvenser: Fredericia Teater siger farvel til mange medarbejdere

Læserbrev

SF mangler stadig svar i sagen om konsulent-besparelser

Læserbrev: Fredericia Dagblad lagde 23. januar igen spalteplads til nok et indlæg omhandlende Fredericia Kommunes brug af privat konsulentfirma til besparelser på socialt udsatte og handicappede borgeres botilbud. Denne gang var det koncernchef Yelva Bjørnholdt Jensen, som på vegne af Fredericia Kommune var ude med et indlæg. Det havde dog været klædeligt, hvis det stedet havde været en formand for et af de ansvarlige udvalg som udtalte sig. I Kolding har byrådet truffet den beslutning, at man selv påtager sig ansvaret for de besparelser, som man finder nødvendige. Det har den fordel, at der alt andet lige skal findes færre penge, når der ikke skal kastes flere 100.000 kroner. efter et privat konsulentfirma som Anne Brorson Consulting. Vi må formode, at koncernchefen har afstemt sit indlæg med de politisk ansvarlige? Indlægget besvarer dog stadig ikke de spørgsmål, SF tidligere har rejst, så nu spørger vi lige igen! Mener man seriøst, at man kan spare 3,7 millioner kroner på botilbud, uden borgerne kan mærke det? Tror man på, at borgerens indsats er uændret? 3,7 millioner svarer til årslønnen for minimum 10 pædagoger eller 10 SOSU-assistenter fordelt på 13 borgere! Der mangler ligeledes stadig svar på, om de berørte borgere er orienteret om, at deres private oplysninger er blevet delt, med en privat virksomhed? Det er selvfølgeligt helt legalt og inden for lovgivningens rammer og intention at følge op på om borgeren stadig får det relevante tilbud, men det er bestemt ikke nogen ny opfindelse at holde status- og opfølgningsmøder. I de tilfælde, hvor borgere har fået det bedre, er det naturligt med en ny vurdering, som i SF's optik bør ske i et samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler og borgeren. F.eks ved brug af det man blandt fagfolk kalder en VUM (Voksen udredningsmetode), en metode socialrådgivere og socialformidlere er uddannet til at bruge. I SF mener vi, at kommunens brug af spare-konsulenter kan begrænse borgerens retskrav på at blive partshørt, når støtten forhandles ned. Når dette uvæsen har fået lov til at brede sig, er det jo ikke, fordi der er dårlige sagsbehandlere på de sociale voksenområder. Forklaringen er snarere den underfinansiering, der er og har været over en årrække på handicap- og udsatteområdet. Det er tydeligvis ikke her, 'det historiske velfærdsløft' er faldet. I betragtning af den solide økonomi, vi efter sigende har Fredericia, bør det være muligt på ordentlig vis at finde den nødvendige finansiering til handicappede og socialt udsatte borgeres tilbud, uden der skal gå kræmmermarked i aftalerne. Vi ser stadig i forventning frem til at få svar på vores spørgsmål meget gerne fra medlemmerne fra de fra de to udvalg, som sagerne hører under. Når byrådet i Kolding kan forholde sig til problematikkerne, kan det jo ikke passe at det skal være så svært at få de ansvarlige politikkere til svare.

Trekantområdet

Borgerforening i Viuf gør klar til kamp mod store solcelleparker

Annonce