Annonce
Fredericia

Lyskryds bliver en kvart million dyrere end planlagt - pengene findes andetsteds

Det lyskryds, der skal etableres ved Vejle Landevej/Snaremosevej bliver dyrere, end man først havde antaget. Men pengene bliver fundet et andet sted i budgettet. Arkivfoto

I krydset Vejle Landevej/Snaremosevej skal der etableres et lysregulering. Efter licitation viser det sig, at det projekt bliver dyrere, end man havde budgetteret med.

Ubrugte midler

Fredericia: 2,75 millioner kroner. Så meget blev der i budget 2018 afsat til at etablere et signalanlæg i krydset Vejle Landevej og Snaremosevej. Før sommer blev der afholdt licitation på projektet, og her viste det sig, at det priserne oversteg budgettet.

- Nu har vi fået priserne hjem, og det var lidt dyrere end antaget. Men vi har i budgetterne afsat kommunal medfinansering af anlæg i forbindelse med byudviklingen af Fredericia C, og her har vi lige nu nogle ubrugte midler, siger Steen Wrist Ørts (S), formand for by- og planudvalget i Fredericia Kommune.

Samlet bliver etableringen af lyskrydset et kvart million dyrere, end man havde budgetteret med. De penge har man planer om at tage fra den pulje penge, man hvert år bidrager med til byudviklingen af FredericiaC.

Fredericia Kommune bidrager i 2018 til byudviklingen af Fredericia C med over fire millioner kroner.

Annonce

Udgiftsfordeling

Ændringerne har samtidig betydet, at projektet med det nye lyskryds først forventes at blive færdigt 1. april næste år. Det skyldes en omprojektering, der skulle laves, før det blev sendt i en ny licitationsrunde.

Planen for lyskrydset ved Vejle Landevej og Snaremosevej er, at krydset får separat venstresvingsbane fra nord mod syd på Vejle Landevej samt højresvingsbane fra syd mod nord - ligeledes på Vejle Landevej.

Højdespringeren i udgiftsoversigten for projektet er entreprenørudgifter, som er anslået til 1.225.000 kroner. Derudover er der afsat 170.000 kroner til byggeledelse og tilsyn, 350.000 kroner til en rådgiver, 175.000 kroner til en landinspektør, 80.000 kroner til forundersøgelse og jordanalyse, 500.000 kroner til selve signalanlægget, 200.000 kroner til belysning og 300.000 kroner til uforudsete udgifter.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Rally-bil kørte ind i et træ

Læserbrev

Et kup i Sanddal

Læserbrev: Selv om der efterhånden er gået en rum tid, er der stadig mange beboere i Sanddal, der ikke kan glemme, hvad der skete på den ordinære generalforsamling i Sanddal Haveforening af 1930 tilbage i slutningen af marts. Her blev de vidne til ikke mindre end et regulært kup. Haveforeningen tager sig af pleje og vedligeholdelse af stier, skrænt og strandareal. De 52 medlemmer er fordelt på Carl Roses Vej, Kampmannsvej, Sauersvej, Sanddalvej, Fredericiavej og den lille Sanddal Strandsti. Nogle få beboere på strandstien har i flere år forsøgt at få lov at fælde træer på fællesarealet, fordi de generede deres havudsigt. Hver gang er forslaget blevet nedstemt på generalforsamlingen. Et af husene fældede for tre år siden et par træer i den tro, at de stod på deres areal. De gjorde de ikke. Sagen endte i retten, og grundejeren måtte betale en erstatning til foreningen på ca. 100.000 kr. Andre træer på fællesarealet er der blevet hamret søm i, ligesom tre træer med en motorsav fik skåret en ring rundt om barken for at få dem til at visne. Godt tre uger før generalforsamlingen i marts blev dagsorden udsendt, og heraf fremgik det, at der ikke var indkommet forslag. Ingen tænkte nærmere over, at vedtægterne tillader, at forslag først kan indsendes kun otte dage før. Den mulighed udnyttede et par af beboerne på Sanddal Strandsti. De udarbejdede et forslag om at fjerne de sidste træer på skråningen, og det blev personligt lagt i formandens postkasse præcis otte dage før. Formanden nåede kun at alarmere et par medlemmer. I forvejen har generalforsamlinger aldrig været noget tilløbsstykke i foreningen, så kun en snes medlemmer mødte op i Erritsø Hallen. Dirigenten indledte mødet med at fortælle, at der efter udsendelsen af dagsorden lovligt var indkommet et forslag om træfældning. Medlemmerne skulle altså stemme om et forslag, som de ikke havde set på skrift. Normalt ville forslaget blive nedstemt, som det var sket så ofte før. Magtforholdet var da 15 mod 4 i træernes favør. Men ved afstemningen chokerede forslagsstilleren forsamlingen, da han lagde ikke færre end 18 fuldmagter på bordet. Fuldmagterne var blevet indhentet i dagene før hos medlemmer, der var ligeglade eller var tilhænger af træfældning. Forslagsstilleren forsvarede sig med, at der i vedtægterne intet står om fuldmagter, og når det ikke er ulovligt, må det altså være lovligt! Dermed var kuppet en realitet. Forslaget blev vedtaget med 22 mod 15 stemmer. Et par medlemmer forlod generalforsamlingen i vrede – og efterfølgende nedlagde alle fem bestyrelsesmedlemmer deres poster. Der blev valgt en ny bestyrelse med beboere fra forslags-gruppen. Til ny formand blev valgt advokat Mads Thejl Hansen, der også er kendt som klummeskribent i Fredericia Dagblad. Kuppet blev ført ud i livet allerede næste morgen, hvor anlægsgartnerfirmaet Tefax mødte frem med motorsave. Nogle få dage efter generalforsamlingen indsendte en beboer et læserbrev til Fredericia Dagblad om, hvad der var sket, men læserbrevet kom af uransagelige grunde aldrig i avisen. Jeg blev i sommer bekendt med sagen under et middagsselskab i Sanddal. Jeg og flere medlemmer fra den afgående bestyrelse, har i flere måneder forsøgt at få avisen til at skrive om denne helt usædvanlige historie. Men det er ikke lykkedes.

Fredericia

Bredt forlig på plads: Flere upopulære spareforslag blev pillet af bordet

Fredericia

Lettelse i Ungdommens Hus efter droppede spareplaner: - Vi var bange for, at ånden på stedet ville dø

Annonce