Annonce
Fredericia

Mængden er faldende: Men kommunen samler fortsat 30-35 tons henkastet affald om året

Fra Frederica Kommunes side vurderer man, at man årligt indsamler 30-35 tons henkastet affald. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Flere frivillige og private initiativer præger i øjeblikket affaldsindsamlingen i kommunen, der også selv samler 30-35 tons henkastet affald om året.

Fredericia: Mængden af henkastet affald i Fredericia er faldet de seneste år, og det skyldes i høj grad en adfærdsændring hos borgerne.

Det vurderer Bo Christiansen, der er afdelingsleder ved Fredericia Kommunes driftsafdeling.

- Fra dengang vi startede vores Ren By-kampagne og så til nu, er det ikke så meget affald, vi har med hjem, som vi havde for fem år siden, siger Bo Christiansen.

Han mener, udviklingen skyldes en blanding af flere ting. Blandt andet peger han på, at kommunens deltagelse i projekt Ren By har gjort en forskel.

- Det gør, at man har nogle folk ud, som bliver meget synlige. Det, tror jeg, gør, at vores borgere bliver meget mere beviste om deres egen adfærd i forhold til selv at smide affald. Det er også en anerkendelse af den indsats, der leveres fra vores Ren By-folk, siger Bo Christiansen.

- Vi har også kørt en masse forskellige kampagner, hvor vi har haft fokus på det. Det, tror jeg, også gør noget.

Fredericia Kommune har en enkelt medarbejder ansat, der to gange om ugen gør rent i gaderne i midtbyen. Derudover er der løbende i gennemsnit seks personer i aktivering, og som samler affald på indfaldsveje og uden for Fredericia – samt i oplandsbyer som Taulov, Skærbæk og Herslev.

- Affaldet er heller ikke så voldsomt derude, så det er også derfor, indsatsen ikke er så stor derude, siger Bo Christiansen.

Annonce

Affaldet i tal

Fredericia Kommune vurderer, at der årligt bliver indsamlet 30-35 tons henkastet affald om året. Det vil sige skrald, der ligger på gader, langs veje, i skove og lignende.

- Nogle gange bliver vi også sendt ud til, at nogle har tømt en hel lejlighed et sted. Det er også en del af det. Vi har prøvet at tage det affald, som stammer fra skraldespande, fra, siger afdelingslederen ved Fredericia Kommunes driftsafdeling, Bo Christiansen.

Der er en fastansat medarbejder, som to dage ugen samler affald i midtbyen.

Derudover samler seks personer, der er i aktivering, affald på indfaldsveje og uden for midtbyen.

I mandetimer er det et sted mellem 8000 og 10000 mandetimer på et år, vurderer Bo Christensen.

Over 50 procent af det henkastede affald er emballage fra mad såsom slikpapir eller papirkrus.

Privat hjælp til indsmaling

Ï år er kommunen desuden blevet en del af et projekt kaldet Ren Natur, hvor foreninger og lignende kan få penge for at rengøre en særlig rute. I Fredericia har man 18 forskellige ruter, som alle er besat. Der er også allerede venteliste til at bidrage i 2020. I det hele taget er der god interesse fra private borgere for at tage del i affaldsindsamlingen.

Det seneste nye er, at borgere på eget initiativ har stiftet en Facebook-gruppe, der arrangerer affaldsindsamlinger. Det har kommunen ligeledes valgt at bakke op om ved at stille handsker, gribetænger og lignende til rådighed gennem Det Grønne Rum. Der er ligeledes aftalt, at de frivillige indsamlere kan stille deres affald specifikke steder, hvor kommune medarbejdere alligevel skal afhente anden affald.

- Det er rigtig fint, når private personer ønsker at støtte op om de her projekter. De bruger det til at gå en tur, få noget motion, hygge sig og så samtidig gavne klimaet. Det vil vi rigtig gerne støtte op om, siger Bo Christiansen.

Men er affaldsindsamling som udgangspunkt en kommunal opgave?

- Man kan altid diskutere, hvis ansvar det er. Det er jo hver især borgere, som smider affaldet, og så er det også borgerens ansvar, men det er rigtigt, at vi har selvfølgelig en opgave med det i forvejen.

Fra kommunens side vurderer man, at man årligt samler 30-35 tons henkastet affald.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Nu er det så, jeg spørger vores folketingspolitikere: Er det kun os, der bor lavt, der er skyld i den stigende vandstand?

Læserbrev: Kystdirektoratet har udpeget 14 områder ved Danmarks kyster, som er klassificeret som særligt truet af den stigende vandstand. Juelsminde er et af de truede områder. Et nyt digelag er etableret, og der arbejdes ihærdigt frem mod at sikre byen mod oversvømmelse. Der er udarbejdet et foreløbigt dige-projekt, som anslås at koste omkring 23 mio. kr. Ingen ved af gode grunde p.t., om det holder, men hvis det gør, er det en udgift pr. husstand på gennemsnitligt 20.000 kr. Nuværende lovgivning siger, at det skal de mennesker, der bor i de truede områder, betale, herunder også den fremtidige vedligeholdelse. Nu er det så, jeg spørger vores folketingspolitikere: Er det kun os, der bor lavt - under kote 2,50 - der er skyld i den stigende vandstand? Ifølge klimaforskere over hele verden er det et globalt problem. Det er den måde, verdens befolkning lever og forbruger på, der ændrer klimaet og medfører højere vandstand. Når der skal laves store offentlige anlæg eller for den sags skyld de militære forsvarsudgifter, grænsekontrol osv. - alt sammen til gavn for fællesskabet - er der ingen tvivl: Statskassen betaler naturligvis. Alle os danskere og de mange hundrede tusinder turister, der besøger os, har stor glæde af at kunne færdes ved vore skønne kyster. Så kan ingen vel i fuld alvor være i tvivl om, at det er en statsopgave at betale regningen. Den lovgivning, der gælder nu, er et levn fra fortiden. Der må være nogle politikere, der tager fat på at ændre det.

Annonce