Annonce
Fredericia

Mængden er faldende: Men kommunen samler fortsat 30-35 tons henkastet affald om året

Fra Frederica Kommunes side vurderer man, at man årligt indsamler 30-35 tons henkastet affald. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Flere frivillige og private initiativer præger i øjeblikket affaldsindsamlingen i kommunen, der også selv samler 30-35 tons henkastet affald om året.

Fredericia: Mængden af henkastet affald i Fredericia er faldet de seneste år, og det skyldes i høj grad en adfærdsændring hos borgerne.

Det vurderer Bo Christiansen, der er afdelingsleder ved Fredericia Kommunes driftsafdeling.

- Fra dengang vi startede vores Ren By-kampagne og så til nu, er det ikke så meget affald, vi har med hjem, som vi havde for fem år siden, siger Bo Christiansen.

Han mener, udviklingen skyldes en blanding af flere ting. Blandt andet peger han på, at kommunens deltagelse i projekt Ren By har gjort en forskel.

- Det gør, at man har nogle folk ud, som bliver meget synlige. Det, tror jeg, gør, at vores borgere bliver meget mere beviste om deres egen adfærd i forhold til selv at smide affald. Det er også en anerkendelse af den indsats, der leveres fra vores Ren By-folk, siger Bo Christiansen.

- Vi har også kørt en masse forskellige kampagner, hvor vi har haft fokus på det. Det, tror jeg, også gør noget.

Fredericia Kommune har en enkelt medarbejder ansat, der to gange om ugen gør rent i gaderne i midtbyen. Derudover er der løbende i gennemsnit seks personer i aktivering, og som samler affald på indfaldsveje og uden for Fredericia – samt i oplandsbyer som Taulov, Skærbæk og Herslev.

- Affaldet er heller ikke så voldsomt derude, så det er også derfor, indsatsen ikke er så stor derude, siger Bo Christiansen.

Affaldet i tal

Fredericia Kommune vurderer, at der årligt bliver indsamlet 30-35 tons henkastet affald om året. Det vil sige skrald, der ligger på gader, langs veje, i skove og lignende.

- Nogle gange bliver vi også sendt ud til, at nogle har tømt en hel lejlighed et sted. Det er også en del af det. Vi har prøvet at tage det affald, som stammer fra skraldespande, fra, siger afdelingslederen ved Fredericia Kommunes driftsafdeling, Bo Christiansen.

Der er en fastansat medarbejder, som to dage ugen samler affald i midtbyen.

Derudover samler seks personer, der er i aktivering, affald på indfaldsveje og uden for midtbyen.

I mandetimer er det et sted mellem 8000 og 10000 mandetimer på et år, vurderer Bo Christensen.

Over 50 procent af det henkastede affald er emballage fra mad såsom slikpapir eller papirkrus.

Privat hjælp til indsmaling

Ï år er kommunen desuden blevet en del af et projekt kaldet Ren Natur, hvor foreninger og lignende kan få penge for at rengøre en særlig rute. I Fredericia har man 18 forskellige ruter, som alle er besat. Der er også allerede venteliste til at bidrage i 2020. I det hele taget er der god interesse fra private borgere for at tage del i affaldsindsamlingen.

Det seneste nye er, at borgere på eget initiativ har stiftet en Facebook-gruppe, der arrangerer affaldsindsamlinger. Det har kommunen ligeledes valgt at bakke op om ved at stille handsker, gribetænger og lignende til rådighed gennem Det Grønne Rum. Der er ligeledes aftalt, at de frivillige indsamlere kan stille deres affald specifikke steder, hvor kommune medarbejdere alligevel skal afhente anden affald.

- Det er rigtig fint, når private personer ønsker at støtte op om de her projekter. De bruger det til at gå en tur, få noget motion, hygge sig og så samtidig gavne klimaet. Det vil vi rigtig gerne støtte op om, siger Bo Christiansen.

Men er affaldsindsamling som udgangspunkt en kommunal opgave?

- Man kan altid diskutere, hvis ansvar det er. Det er jo hver især borgere, som smider affaldet, og så er det også borgerens ansvar, men det er rigtigt, at vi har selvfølgelig en opgave med det i forvejen.

Fra kommunens side vurderer man, at man årligt samler 30-35 tons henkastet affald.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Åbent brev til byrådet i Fredericia: Tænk disse punkter ind i arbejdet med næste års budget

Læserbrev: På det ugentlige tværpolitiske, offentlige møde i Demokraticontaineren i Kanalbyen var emnet tirsdag 10. september "Velfærdspolitik i de kommende år i Fredericia". Som sædvanlig var der en livlig diskussion i en positiv ånd. Samtalen foregik endnu en gang på tværs af partiskel og andre interesser. Mødet endte ud med enighed om at opfordre byrådspolitikerne til at tænke nedenstående punkter ind i arbejdet med næste års budget. Vi håber, I vil sætte fokus på de svageste borgere og på arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte. Der var enighed om, at velfærden generelt skal være i centrum, og følgende områder blev specifikt nævnt som indsatsområder: Folkeskolerne. Der er kun fem kommuner i landet, der bruger færre økonomiske midler pr. elev. Var det en ide og en mulighed at tildele midlertidig "førtidspension” til syge borgere, så de får ro til at komme sig og samle kræfter, inden der tages stilling til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet? Fritidstiltag for den ungdomsgruppe, der ikke er knyttet til Ungdommens Hus. Sikring af, at frivillig indsats ikke på nogen måder indregnes i normeringsbehovet. Personale nok til at tage sig dybtgående nok af de underretninger, der indsendes til familieafdelingen. For at fremme arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal der være mindre kontrol og mere tillid, og i den sammenhæng vil det være en god idé at lade en stor del af arbejdsprocesserne bestemmes af selvstyrende teams. Det er vigtigt, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for de områder, der vedrører velfærden. Når forholdene er gode for de kommunalt ansatte, er der stor sandsynlighed for, at flere får lyst til at tage en uddannelse inden for disse områder, så der på sigt kan blive et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere at vælge imellem. Det er væsentligt, at der bliver lagt endnu mere vægt på et positivt og inkluderende menneskesyn i den kommunale organisation. Vi ønsker byrådet rigtig god arbejdslyst i processen med budgetforhandlingerne!

Annonce