Annonce
Fredericia

Marina City-projektet i Kolding: Borgmester er sikker på ny kommuneplan kommer gennem klagenævn

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) tror, at et kommuneplantillæg for Marina CIty vil overbevise Planklagenævnet om, at det er nødvendigt at bygge ud i fjorden og dermed grave 360.000 kubikmeter slam op. Hvis ikke alternativer viser sig mulige skal det efter planen klappes ved Trelde Næs. Arkivfoto: Søren Gylling
Det overrasker ikke Koldings borgmester, at planklagenævn har afvist, at der kan etableres Marina City på den eksisterende lystbådehavn. Klagenævnet har ikke set nyt kommuneplantillæg for projektet, som borgmesteren mener tydeligt begrunder, hvorfor lystbådehavn skal flyttes og give plads til boliger - et projekt, der kan udløse dumpning af 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs.

illebælt: Det sidste ord er bestemt ikke sagt i forhold Koldings planer om at grave ud i Kolding Fjord og muligvis sende 360.000 kubikmeter slam til klappladsen ved Trelde Næs. Det slår borgmester i Kolding Jørn Pedersen (V) fast.

- Det er korrekt, at Planklagenævnet har afvist, at vi kan bygge boliger og lave erhverv ifølge den kommuneplan, de har haft at forholde sig til. Men det ville også have undret mig, hvis det var blevet godkendt. Vi har netop valgt at lave et kommuneplantillæg for Marina City, som begrunder konkret og dybere, hvorfor vi mener, at det er nødvendigt at etablere Marina City og dermed inddrage søterritoriet. Det plantillæg er vi først nu i gang med at behandle politisk, forklarer Jørn Pedersen.


Annonce

De har lov til at mene, hvad de vil, men faktum er, at det kommuneplantillæg, vi skal etablere Marina City efter, slet ikke har været omkring klagenævnet.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V)


I protestgruppen "Stop Marina City" har man vurderet, at afgørelsen fra Planklagenævnet lægger Marina City død. Det må ifølge borgmesteren være deres sag.

- De har lov til at mene, hvad de vil, men faktum er, at det kommuneplantillæg, vi skal etablere Marina City efter, slet ikke har været omkring klagenævnet. Jeg gætter på, at den kommer det, når vi har vedtaget tillægget endeligt, men det må vi se til den tid, siger Jørn Pedersen.

Et særligt tilfælde

Det nye kommuneplantillæg omhandler specifikt Marina City. Projektet betyder, at der skal bygges boliger, hvor der i dag er lystbådehavn. Lystbådehavnen skal rykkes ud i fjorden, og i forbindelse med projektet vil det være nødvendigt at uddybe og grave tusindvis af kubikmeter fjordbund væk.

Bortset fra trafikhavne og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter, at der inddrages arealer på søterritoriet. Planklagenævnet mente ikke, at Kolding Kommune i den overordnede kommuneplan begrundede godt nok, at det var nødvendigt at inddrage arealer på vand i forhold til Marina City.

Kolding Kommune vurderer i det nye plantillæg, at Marina City er et sådant ganske særligt tilfælde.

"Kolding by er beliggende ved fjorden, hvilket i sig selv betyder, at nye udbygningsområder vil være beliggende inden for en tre km kystnærhedszone, og såfremt der er tale om byggeri nær bymidten og banegården, er der ikke andre muligheder end at bygge i kystnærhedszonen", er et af kommunens argumenter, som Planklagenævnet sandsynligvis skal tage stilling til.

Det vil ankenævnet skulle, hvis der klages over det kommunetillæg, som er på vej.

- Og det vil undre mig, hvis det ikke sker, forudser Jørn Pedersen.

Annonce

Ansøgning om at klappe

Hvis Marina City skal gennemføres, så skal der uddybes i fjorden, og derfor har Kolding Kommune søgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at klappe materialet ved Trelde Næs. Politikerne har bedt om et alternativ til dumpningen, som har skabt modstand hos politikerne i både nabokommunerne og i Folketinget samt blandt tusindvis af borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, m.fl.

- Vi arbejder videre med kommuneplantillægget og ser på de indsigelser, der er kommet. Derefter vil vi behandle det endelige forslag politisk. Når det nye kommuneplantillæg ligger klar, kan det naturligvis påklages til Planklagenævnet, men jeg vil ikke forvente, at klagen får opsættende virkning. Og så vil vi kunne gå i gang, siger Jørn Pedersen.

Det er advokat Peter Stilling, som på vegne af to grundejerforeninger i 2017 klagede over den endelige vedtagelse af Kolding Kommunes kommuneplan for 2017 til 2029. Klagenævnet har løbende indhentet kommentarer fra både klager og kommune under den lange sagsbehandling. Kolding Kommune har i den forbindelse pointeret, at der er et kommuneplantillæg på vej.

Peter Stilling tror i modsætning til borgmesteren ikke på, at kommunen med nye argumenter kan overbevise klagenævnet om, at der kan gives tilladelse til, at der kan inddrages arealer fra søterritoriet. Det vil en eventuel fremtid klagesag afgøre.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fredericia For abonnenter

Overblik: Her er 16 nøglepersoner i borgmestersagens efterspil

Annonce